Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Deatnu-Tana

Utvidelse av havn i Tana
Infrastruktur er utført.
Rassikring/fanggjerde på Fv 890 Rødberget I i Tana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 1540m.
Utbygging av bredbånd i Tana kommune
Total kostnad for utbygging av bredbånd i Finnmark; 6,4 MNOK
Etablering av reservekraft og utskifting av fordelinger på rådhus i Tana
Det skal leveres et komplett reservekraft aggregat som monteres i et nytt utvendig tilbygg. Tilbygget inngår i denne anskaffelsen. Det skal etableres en ny hovedfordeling i kjelleren, denne plasseres i et nytt tavlerom som ligger vegg i vegg med eksisterende traforom. I kjeller og 1.etasje skal det skiftes to underfordeling, plassert i nisjer. I fyrrommet til Miljøbygget skal en egen SDtavle etableres. Leveranse av SD gjøres av byggherre men kabling og montasje skal utføres i denne entreprisen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: