Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Deatnu-Tana

Utvidelse av havn i Tana
Infrastruktur er utført.
Utvidelse av havn i Tana
Utvidelse og mudring av havn.
Ny Leirpollskogen bru på Fv 282 i Tana
ÅDT 270. 1,5km. Det skal bygges ny bru over Julelva som erstatning for dagens Leirpollskogen bru.
Nybygg av industriområde ved Tana bru
110 dekar ca 800 m nord for Grenveien ved Tana bru. 10-20 tomter.
Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 i Finnmark
Drift og vedlikehold av riksveger, riks gang- og sykkelveger, fylkesveger og fylkes gang- og sykkelveger med tilstøtende sideareal, utstyr og installasjoner.
Utbygging av bredbånd i Tana kommune
Total kostnad for utbygging av bredbånd i Finnmark; 6,4 MNOK

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: