Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Deatnu-Tana

Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 1
30 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 2
19 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 3
15 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av tannklinikk i Tana Bru
5 behandlingsrom, steril, lab og tilhørende fasiliteter.
Rassikring/fanggjerde på Fv 890 Rødberget I i Tana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 1540m.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Øst-Finnmark, pakke 1
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.
Etablering av reservekraft og utskifting av fordelinger på rådhus i Tana
Det skal leveres et komplett reservekraft aggregat som monteres i et nytt utvendig tilbygg. Tilbygget inngår i denne anskaffelsen. Det skal etableres en ny hovedfordeling i kjelleren, denne plasseres i et nytt tavlerom som ligger vegg i vegg med eksisterende traforom. I kjeller og 1.etasje skal det skiftes to underfordeling, plassert i nisjer. I fyrrommet til Miljøbygget skal en egen SDtavle etableres. Leveranse av SD gjøres av byggherre men kabling og montasje skal utføres i denne entreprisen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: