Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Deatnu-Tana

Utvidelse av havn i Tana
Infrastruktur er utført.
Utvidelse av sykeavdelningen i Tana
Utvide sykeavdelingen for å gi plass til skjermet enhet, enkeltrom, ny ambulanseinngang, nytt kapell. Prosjektet innebærerogså oppgradering av eksisterende lokaler og andre tilpasninger
Oppgradering av renseanlegg i Tana
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Oppgradering av Fv. 98 Giillas–Smalfjord, parsell Torhophøyda i Tana kommune
Asfalt bærelag lagt. Slitelag legges til sommeren. Anlegget ferdig stilt medio november. Det skal lages fylling på begge sider av veien. Asfaltering av vegen blir ikke gjort på denne kontrakten.
Ny kommunal vannforsyning til service/kaianlegg i Torhop, Vestre Tana.
Vannledning DN63 mm, total traselengde er ca. 800 m, hvorav 600 m i sjø.
Utskifting av pumpestasjon og sanering av VA-anlegg i Tana bru
Byggetips! Fra investeringsbudsjettet 2013-2016.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: