Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Deatnu-Tana

Utvidelse av havn i Tana
Infrastruktur er utført.
Utvidelse av havn i Tana
Utvidelse og mudring av havn.
Utvidelse og ombygg av helsesenter i Tana
Utvide sykeavdelingen for å gi plass til skjermet enhet, enkeltrom, ny ambulanseinngang, nytt kapell. Prosjektet innebærer også oppgradering av eksisterende lokaler og andre tilpasninger
Nybygg av industriområde ved Tana bru
120 dekar ca 800 m nord for Grenveien ved Tana bru. 10-20 tomter.
Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 i Finnmark
Drift og vedlikehold av riksveger, riks gang- og sykkelveger, fylkesveger og fylkes gang- og sykkelveger med tilstøtende sideareal, utstyr og installasjoner.
Rassikring/fanggjerde på Fv 890 Rødberget I i Tana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 1540m.
Utskifting av pumpestasjon og sanering av VA-anlegg i Tana bru
Byggetips! Fra investeringsbudsjettet 2013-2016.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: