Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Berlevåg

Nybygg av 132 kV kraftledning på Kongsfjord i Berlevåg
Ca 30 km. Seksjon: Kobbkroken-Riddoveg
Nybygg av svømmebasseng, ungdomsklubb og tannklinikk i Berlevåg
Bygges på samme tomt som Berlevåg idrettshall.
Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 i Finnmark
Drift og vedlikehold av riksveger, riks gang- og sykkelveger, fylkesveger og fylkes gang- og sykkelveger med tilstøtende sideareal, utstyr og installasjoner.
Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv 890 i Berlevåg
2 frittstående snøskjermer på henholdsvis 533 og 513 m ved Sandfjordklubben.
Sanering av vann- og avløpsledninger samt rehabilitering av vei i Berlevåg
Sanering av vann- og avløpsledninger mellom kryss Storgata/Parkplassen og Granbakken/Kirkebakken. Estimert lengde ca. 240 m. Etablering av nye sluker samt legging av nye stikkledninger. Eksisterende vei skal reetableres.
Utbygging av bredbånd i Berlevåg kommune
Total kostnad for utbygging av bredbånd i Finnmark; 6,4 MNOK

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: