Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Berlevåg

Rassikring på Fv 890 Kvalvikeidet I og II i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav.
Rassikring/fanggrøft og voll på Fv 890 Kvalvika I-IV i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels.
Rassikring/fanggrøft på Fv 890 Sandfjordklubben i Berlevåg
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 530m.
Utskiftning av stolper og gatelys i Berlevåg
Berlevåg kommune ska skifte ut 9 stk gatelys på fylkesveien fra W.Grundts gate til broen ved innfarten til Berlevåg.
Rehabilitering av kunstgressanlegg og etablering av lysanlegg i Berlevåg
Berlevåg kommune ønsker rehabilitere eksisterende kunstgressbane. I tillegg skal det gjennomføres miljøtiltak og etablere nytt lysanlegg.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Øst-Finnmark, pakke 1
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: