Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Berlevåg

Nybygg av 132 kV kraftledning på Kongsfjord i Berlevåg
Ca 30 km. Seksjon: Kobbkroken-Riddoveg
Nybygg av svømmebasseng, ungdomsklubb og tannklinikk i Berlevåg
Bygges på samme tomt som Berlevåg idrettshall.
Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 i Finnmark
Drift og vedlikehold av riksveger, riks gang- og sykkelveger, fylkesveger og fylkes gang- og sykkelveger med tilstøtende sideareal, utstyr og installasjoner.
Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv 890 i Berlevåg
2 frittstående snøskjermer på henholdsvis 533 og 513 m ved Sandfjordklubben.
Sanering av vann- og avløpsledninger samt rehabilitering av vei i Berlevåg
Sanering av vann- og avløpsledninger mellom kryss Storgata/Parkplassen og Granbakken/Kirkebakken. Estimert lengde ca. 240 m. Etablering av nye sluker samt legging av nye stikkledninger. Eksisterende vei skal reetableres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: