Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Båtsfjord

Etablering av landstrømanlegg i Båtsfjord havn
Prosjektet omfatter landstrømanlegg til 4 kai-avsnitt i Båtsfjord havn med opsjon på ytterligere to kaiavsnitt. De fire kaiavsnittene er: Dampskipskaien, Servicekaien og de to flytekaine i Indre Havn.
Oppgradering av fundament til seilingsmerker i Båtsfjord havn
Bygging av permanent lysanlegg utføres deretter av Kystverket Rederi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: