Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Båtsfjord

Til- og ombygg av barne- og ungdomsskole samt riving av deler av eksisterende skolebygning i Båtsfjord
Båtsfjord kommune har besluttet å endre skolestrukturen i kommunen og ønsker å samlokalisere skolene til en skole i Båtsfjord.
Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 i Finnmark
Drift og vedlikehold av riksveger, riks gang- og sykkelveger, fylkesveger og fylkes gang- og sykkelveger med tilstøtende sideareal, utstyr og installasjoner.
Etablering av landstrømanlegg i Båtsfjord havn
Prosjektet omfatter landstrømanlegg til 4 kai-avsnitt i Båtsfjord havn med opsjon på ytterligere to kaiavsnitt. De fire kaiavsnittene er: Dampskipskaien, Servicekaien og de to flytekaine i Indre Havn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: