Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Båtsfjord

Sanering av vann- og avløpsledninger og gjenoppbygging av vei i Båtsfjord
Sanering av vann- og avløpsledninger og gjenoppbygging av vei i Havnegata, total lengde ca. 500 meter. Det skal etableres nye hovedledninger for vann, spillvann og overvann med tilhørende kummer. Det skal etableres sandfang og brannhydranter langs traseen. Berørte stikkledninger skal tilknyttes. Berørt vei gjenoppbygges og det skal etableres fortau langs deler av strekket. Nytt gatelys skal etableres.
Etablering av avløpspumpestasjoner i Båtsfjord
2 stk. avløpspumpestasjoner.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Øst-Finnmark, pakke 1
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: