Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Alta

Riving og nybygg av storskole og flerbrukshall i Bossekop, Alta
Ny sentrumsskole med kapasitet til 600 elever. 9000-10000 m2. Gnr/bnr: 27/1, 32, 34, 426 ,427, 737, 886, 932, 1044, 1176, 1367, 1540, og 1644.
Tilbygg av butikker og restaurant mm på Scania-Tomta i Alta
Godkjent detaljregulering. Totalt ca. 10.000 m2.
Etablering av boliger i Alta
90-110 boenheter.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Kvalsund, Hammerfest, Alta, Porsanger, Kautokeino, Lebesby, Loppa. 40 358 ton, 134 000m2.
Nybygg av utleieboliger i Alta
Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 1
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 2
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 3
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg infrastruktur for industriområde i Alta
Del I – Veger, vann- og avløp og elektro Industriområdet. Del II – Vann og avløpsledning langs Rv. 93. Del III – Gang- og sykkelveg langs Rv. 93.
Nybygg av trykkeri i Aronnes
Opsjon på 1 tomt. Ferdigregulert.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Lebesby, Kvalsund, Kàràsjohka-Karasjok, Porsanger, Måsøy, Gamvik. 16 428 tonn asfalt, 48 000 m2 fresing.
Nybygg av rekkehus i Alta
Detaljregulering er godkjent.
Oppgradering av barnehage i Alta
Utskifting av diverse gulvbelegg på avdelingene, maling av himling og vegger. Noen rom skal ha montert akustikkplater. Alle innvendige dører skal skiftes. Ventilasjonsanlegg skal skiftes. Elektrisk anlegg skal oppgraderes. Alle lyspunkt skal byttes ut. Bygget skal kobles opp mot SD anlegg.
Vegoppmerking maling og sprayplast på riksveg i region nord i Finnmark
I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Langsgående vegoppmerking på riksveg i region nord, Finnmark
Utlysningen omfatter langsgående vegoppmerking med ekstrudert plast på riksveg i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt, skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Vegoppmerking sprayplast på riksveg i region nord, Finnmark
Utlysningen omfatter langsgående vegoppmerking med sprayplast (1-1,5 mm) på riksveg i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Nord-Troms/Vest-Finnmark, pakke 3
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: