Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Alta

Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Rassikring/ny tunnel på Fv 883 Skillefjord nord i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, løsmasse. Skredfaktor middels. 2630m.
Rassikring/overbygg og fanggjerde på Fv 19 Store Lerresfjord sør I-IV i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 190m.
Rassikring av vei og tunnel, Leirbotnvann i Alta
Under planlegging. Antatt start. Skillefjord - Storekorsnes.
Rassikring av vei og tunnel, Lerresfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 785m.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av rekkehus i Bossekop, trinn 1
2 og 4 etasjer. Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter på området. Baderomsmoduler: Teknobad AS, Arendal
Nybygg av brannstasjon i Alta
Kjeller: 1057 m2 1.etasje: 1854 m2 2.etasje: 830 m2
Etablering av nytt boligfelt i Alta
Etablering av nytt boligfelt lokalisert til området Lille-Komsa i Alta. Formålet med reguleringsplanen er å etablere et nytt sentralt boligområde for blokk- og rekkehus med tilhørende infrastruktur. 150-200 enheter.
Nybygg av boliger i Alta
Ca. 20 tomter.
Nybygg av utleieboliger i Alta
Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 1
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 2
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 3
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Alta kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Driftskontrakt elektriske anlegg Vest-Finnmark 2018-2023
Gjelder i Porsanger, Måsøy, Finnmark, Loppa, Kvalsund, Kautokeino, Hasvik, Hammerfest og Alta kommune.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Nybygg av paviljong i Alta
Paviljongen bør planlegges for å kunne gi plass til ca. 25 personer.
Rassikring på Fv 883 Skillefjord S i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 1050m. Pågående FoU-prosjekt.
Varslingsanlegg, bred grøft på Fv 19 Vannbergan i Alta
Skredsikringsprosjekt Finnmark 2014-2023. Skredtype stein. Prioriteringstall 2,61. Store Lerresfjord.
Ny fangvoll på E6 Storsandnes, Langfjorden i Alta
Skredsikringsprosjekt riksveger 2014-2023. 210m. Skredtype snøskred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: