Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Alta

Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Nybygg av industriområde i Aronnes
4 tomter kvarstår av 13.
Tilbygg av butikker og restaurant mm på Scania-Tomta i Alta
Godkjent detaljregulering. Totalt ca. 10.000 m2.
Nybygg av eneboliger i Saga
100 boenheter totalt på området.
Nytt driftsbygg ved Alta lufthavn
Areal 1500-2000 m2.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Alta kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Utfylling av Langnes næringsområde i Alta
Planområdet er om lag 378 daa, og omfatter arealer både på land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det potensiale for å gi et nytt sjæretta næringsområde på om lag 100 daa.
Driftskontrakt elektriske anlegg Vest-Finnmark 2018-2023
Gjelder i Porsanger, Måsøy, Finnmark, Loppa, Kvalsund, Kautokeino, Hasvik, Hammerfest og Alta kommune.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Nybygg av overnattingsplasser på molo i Alta
Alle bygninger blir i mur og betong. 34 overnattingsplasser.
Etablering av vannledninger og reservbrønner i Raipas, Alta
Følgende hovedmengder inngår: - VA-grøfter, ca 870 m - Isolerte brønnhus med brønntopper 3 stk - Plass-støpt samlekum i betong 4,5x5,0m, med kumarmaturer - Prefarbrikkert luftekum DN1600 1 stk - Baioventilkummer, 2 stk - Pumpeledninger fra brønner til samlekum, DN280 PE SDR 11 ca 525 m - Vannledninger DN250 PE 100 SDR 11, ca 1300 m
Nybygg av sandlager ved Alta lufthavn i Alta
Bygget skal utføres med en etasje og ha port mot rullebane. Det er tenkt et isolert betongbygg med sandwich-elementer hvor nedre del består av en 4,5 m høy betongmur som danner sandlageret.
Riving av sikringshytte og radiolinjestasjon ved Helletoppen i Alta kommune
Oppdraget omfatter riving av sikringshytte i trematerialer inkl. tekniske anlegg, fjerning av teknisk utstyr (elektroteknisk og ventilasjon) fra radiolinjestasjon i bunkers i fjell, sikring, lukking og stenging av denne, samt transport av alt revet og demontert utstyr til godkjent avfallsmottak.
Vedlikehold/renovering av bru i Alta
Bognelv bru er en stålbjelkebru med betongdekke i 2 spenn. Lengde er ca 33m og bredde ca 7m. Frihøyde ca 2,5m. Brua ligger på Skinnelvveien Kv-5352. Innerst i Langfjorden. Vegen er en gammel trase av E-6. Pilarfundament er utsatt for erosjonsskader. Det skal lages til en påstøp av fiberarmert betong som kapsler inn bunnen av pilaren. Det skal og utføres gravearbeider for å forebygge tilsvarende skader. Øvrig betong på pilaren skal sandblåses, porefylles og slemmes.
Vedlikehold/renovering av bru i Alta
Kviby bru er en stålbjelkebru med betongdekke i 2 spenn. Lengde er ca 42m og bredde i underkant av 5m. Frihøyde er ca 2,5m. Brua ligger på Kv 5250 Djupvikveien. I nærheten av Leirbotn. Det sk
Vedlikehold/renovering av bru i Alta
Nyengbrua er en stålbjelkebru med betongdekke i 2 spenn. Lengde er ca 20m og bredde i underkant av 5m. Frihøyde ca 2,5m. Brua ligger på Kv 5289 til Nyeng. I nærheten av Leirbotn. Brua har en del riss og mindre sprekker i betongfundamenter. Begge landkarene og pilaren skal rengjøres med sandblåsing, sparkles og porefylles over riss og støpeskjøter, samt påføres 2 strøk med vannavvisende slemmemasse.
Vedlikehold/renovering av bru i Alta
Sørelvdalen bru er en stålbjelkebru med tredekke. Lengde 7,8m og bredde 4m. Frihøyde ca 3m. Brua ligger på Kv 5251 til Sørelvdalen. Rekkverket er i svært dårlig stand med mange brudd og deformasjonsskader. Bjelkene har overflatekorrosjon. Tredekket har bruksslitasje. Stålbjelkene skal overflatebehandles. Nytt tredekke og slitelag samt nytt rekkverk skal etableres. Brua må stenges under utførelsen og stengetiden blir ett av vektingskriteriene i denne konkurransen. Det skal etableres en interim-gangveg og gangbru under utførelsen. Kommunen utarbeider en beredskapsplan for berørt område under stengingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: