Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Alta

Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Nybygg av leiligheter på Elvekanten i Alta
3-4 etasjer. 4 byggetrinn, 8 boligblokk. 41 leiligheter i trinn 1.
Nybygg av eneboliger i Saga
100 boenheter totalt på området.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av trykkeri i Aronnes
Opsjon på 1 tomt. Ferdigregulert.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Alta kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Utfylling av Langnes næringsområde i Alta
Planområdet er om lag 378 daa, og omfatter arealer både på land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det potensiale for å gi et nytt sjæretta næringsområde på om lag 100 daa.
Nybygg av overnattingsplasser på molo i Alta
Alle bygninger blir i mur og betong. 34 overnattingsplasser.
Nybygg av sandlager ved Alta lufthavn i Alta
Bygget skal utføres med en etasje og ha port mot rullebane. Det er tenkt et isolert betongbygg med sandwich-elementer hvor nedre del består av en 4,5 m høy betongmur som danner sandlageret.
Riving av sikringshytte og radiolinjestasjon ved Helletoppen i Alta kommune
Oppdraget omfatter riving av sikringshytte i trematerialer inkl. tekniske anlegg, fjerning av teknisk utstyr (elektroteknisk og ventilasjon) fra radiolinjestasjon i bunkers i fjell, sikring, lukking og stenging av denne, samt transport av alt revet og demontert utstyr til godkjent avfallsmottak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: