Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Alta

Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Nybygg av omsorgssenter i Alta, trinn 1
60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser. Ikke behov for blikkenslager.
Nybygg av brannstasjon i Alta
Kjeller: 1057 m2 1.etasje: 1854 m2 2.etasje: 830 m2
Utvikling av skiferkaia i Alta
Alta ønsker å opprette en ny forbindelse til fjorden, og utvikle et program som springer ut av overgangen mellom land og vann. Skiferkaia skal bli et laboratorium for ny urban produksjon, boliger og offentlig liv.
Nybygg av flerbolighus i Alta
20-30 stk leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Utfylling av Langnes næringsområde i Alta
Planområdet er om lag 378 daa, og omfatter arealer både på land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det potensiale for å gi et nytt sjæretta næringsområde på om lag 100 daa.
Driftskontrakt elektriske anlegg Vest-Finnmark 2018-2023
Gjelder i Porsanger, Måsøy, Finnmark, Loppa, Kvalsund, Kautokeino, Hasvik, Hammerfest og Alta kommune.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Etablering av vannledninger og reservbrønner i Raipas, Alta
Følgende hovedmengder inngår: - VA-grøfter, ca 870 m - Isolerte brønnhus med brønntopper 3 stk - Plass-støpt samlekum i betong 4,5x5,0m, med kumarmaturer - Prefarbrikkert luftekum DN1600 1 stk - Baioventilkummer, 2 stk - Pumpeledninger fra brønner til samlekum, DN280 PE SDR 11 ca 525 m - Vannledninger DN250 PE 100 SDR 11, ca 1300 m
Utbedring av veilysanlegg i Alta kommune
Utbedring av det kommunale veilysanlegget, og utskifting av gamle veilysarmaturer med lyskilder som inneholder kvikksølv (HQL, HPL). Samtidig vil det være aktuelt å skifte ut skadete trestolper, dårlige luftstrekk, blankstrekk og ødelagte veilysstyringer.
Vedlikehold/renovering av bru i Alta
Bognelv bru er en stålbjelkebru med betongdekke i 2 spenn. Lengde er ca 33m og bredde ca 7m. Frihøyde ca 2,5m. Brua ligger på Skinnelvveien Kv-5352. Innerst i Langfjorden. Vegen er en gammel trase av E-6. Pilarfundament er utsatt for erosjonsskader. Det skal lages til en påstøp av fiberarmert betong som kapsler inn bunnen av pilaren. Det skal og utføres gravearbeider for å forebygge tilsvarende skader. Øvrig betong på pilaren skal sandblåses, porefylles og slemmes.
Vedlikehold/renovering av bru i Alta
Sørelvdalen bru er en stålbjelkebru med tredekke. Lengde 7,8m og bredde 4m. Frihøyde ca 3m. Brua ligger på Kv 5251 til Sørelvdalen. Rekkverket er i svært dårlig stand med mange brudd og deformasjonsskader. Bjelkene har overflatekorrosjon. Tredekket har bruksslitasje. Stålbjelkene skal overflatebehandles. Nytt tredekke og slitelag samt nytt rekkverk skal etableres. Brua må stenges under utførelsen og stengetiden blir ett av vektingskriteriene i denne konkurransen. Det skal etableres en interim-gangveg og gangbru under utførelsen. Kommunen utarbeider en beredskapsplan for berørt område under stengingen.
Vedlikehold/renovering av bru i Alta
Kviby bru er en stålbjelkebru med betongdekke i 2 spenn. Lengde er ca 42m og bredde i underkant av 5m. Frihøyde er ca 2,5m. Brua ligger på Kv 5250 Djupvikveien. I nærheten av Leirbotn. Det sk
Vedlikehold/renovering av bru i Alta
Nyengbrua er en stålbjelkebru med betongdekke i 2 spenn. Lengde er ca 20m og bredde i underkant av 5m. Frihøyde ca 2,5m. Brua ligger på Kv 5289 til Nyeng. I nærheten av Leirbotn. Brua har en del riss og mindre sprekker i betongfundamenter. Begge landkarene og pilaren skal rengjøres med sandblåsing, sparkles og porefylles over riss og støpeskjøter, samt påføres 2 strøk med vannavvisende slemmemasse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: