Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Alta

Rassikring av vei og tunnel, Leirbotnvann i Alta
Under planlegging. Antatt start. Skillefjord - Storekorsnes.
Nybygg av rekkehus i Bossekop, trinn 1
2 og 4 etasjer. Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter på området.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveg i Finnmark
Alta, Loppa, Hasvik og Kautokeino kommuner.
Nybygg av rekkehus på Skogheim i Alta
40 boenheter i rekkehus skal planlegges.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Nybygg av brannstasjon i Alta
Kjeller: 1057 m2 1.etasje: 1854 m2 2.etasje: 830 m2
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Nybygg infrastruktur for industriområde i Alta
Totalt er Skillemo på 900 mål.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Alta
Planområdet er om lag 378 daa, og omfatter arealer både på land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det potensiale for å gi et nytt sjæretta næringsområde på om lag 100 daa.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Alta kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Nybygg av eneboliger i Alta kommune
Tomter selges til private.
Drift- og vedlikehold, Alta Kantklipp, Brøytestikk 2017-2022
Gjelder riks- og fylkesveger i kommunene Alta, Loppa, Hasvik, Kautokeino.
Nybygg av paviljong i Alta
Paviljongen bør planlegges for å kunne gi plass til ca. 25 personer.
Rassikring på Fv 883 Skillefjord S i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 1050m. Pågående FoU-prosjekt.
Ny fangvoll på E6 Storsandnes, Langfjorden i Alta
Skredsikringsprosjekt riksveger 2014-2023. 210m. Skredtype snøskred.
Utvidelse av kai, nybygg av vei og parkeringsplass mm i Hammerfest
Kaianlegg, graving/mudring, fylling og vei/parkering.
Asfaltering av kommunale veier i Alta 2017
Ny asfaltering ca 2800 m2, reasfaltering ca 7050 m2, justering kumlokk ca 10 stk.
Geoteknisk utredning av 3 kvikkleiresoner i Alta
Område Amtmannsen og Bullbakken og Svennbakken i Tverrelvdaden
Detaljutforming av stasjonsområder/uteområder med verdifulle historiske grøntanlegg
Tilknyttet landsverneplan for jernbanen. Dovrebanen, Kongsvingerbanen og Raumabanen er prioriterte strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: