Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Finnmark fylke

Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. 487m. Skredfaktor høy.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at boligene lokaliseres på Sørsiden av Strømsnes og i Akkarfjordområdet.
Nybygg av industri/næring i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at industriområdet skal lokaliseres på nordsiden av Strømsnes.
Rassikring av vei og tunnel, Leirbotnvann i Alta
Under planlegging. Antatt start. Skillefjord - Storekorsnes.
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Banak
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter.
Nybygg av rekkehus i Bossekop, trinn 1
2 og 4 etasjer. Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter på området.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Ombygg til pellefabrikk i Neiden
Pellefabrikk for produsering av reinsdyrføde.
Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveg i Finnmark
Alta, Loppa, Hasvik og Kautokeino kommuner.
Nybygg av rekkehus på Skogheim i Alta
40 boenheter i rekkehus skal planlegges.
Nybygg av omsorgsboliger i Hammerfest
3 hus, 2 etasjer. 1 hus, 1 etasje. Ikke behov for blikk.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar.15 enebolig og 10 rekkehusleiligheter.
Nybygg av brannstasjon i Alta
Kjeller: 1057 m2 1.etasje: 1854 m2 2.etasje: 830 m2
Utvidelse av havn i Tana
Infrastruktur er utført.
Nybygg av barnehage i Kirkenes
6 avdelings barnehage.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 2
90 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 3
90 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Kirkenes, trinn 1
Parkeringskjeller. 90 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg infrastruktur for industriområde i Alta
Totalt er Skillemo på 900 mål.
Nybygg av eneboliger i Kirkenes
20 tomter for eneboliger.
Nybygg av aktivitets- og avlastningssenter i Sør-Varanger
Samlokalisering og samdrift av omsorgsboliger og et aktivitets- og avlastningssenter.
Nybygg av eneboliger og campingplass/turistvirksomhet i Hammerfest
Område på land ca 19 daa samt 24 daa i sjø. Private grunneier.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Alta
Planområdet er om lag 378 daa, og omfatter arealer både på land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det potensiale for å gi et nytt sjæretta næringsområde på om lag 100 daa.
Utvidelse av sykeavdelningen i Tana
Utvide sykeavdelingen for å gi plass til skjermet enhet, enkeltrom, ny ambulanseinngang, nytt kapell. Prosjektet innebærerogså oppgradering av eksisterende lokaler og andre tilpasninger
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Nybygg nærbytikk, kontorer og ambulansestasjon i Sør-Varanger
Området er på 9096 kvm. Tomten tildeles som festetomt med en festeavgift estimert til kr. 6 per kvm.
Ny, -og ombygg till bolig/forettning/ kontorer i Sør -Varanger
Ombygg av legestasjon, helsesenter og ungdomsklubb til bolig, forettning og kontorer.
Sanering VA-ledning og ombygg av vei og fortau i Hammerfest
Sanering VA i Idrettsveien, Stikkveien, Trasè C, D, F og kabelarbeider for Hammerfest Energi. Ca. 1200 lm, samt ca. 1300 m med kabeltrasèer for Hammerfest Energi (HEN).
Tilbygg av ny fløy ved helsepark i Karasjok, BT3
Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken.
Nybygg av svømmebasseng i Berlevåg
Bygges på samme tomt som Berlevåg barneskole.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Alta kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Etablering av ny havneterminal mm i Hammerfest
Uklart prosjekt. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Hammerfest kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Sør-Varanger kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Oppgradering av renseanlegg i Tana
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Forarbeid for nytt boligområde mm i Rypefjord
Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Oppgradering av gamle E105 i Kirkenes
Grøfting, gatelys, asfalt + mulig rasteplass.
Nybygg av småbåthavn og camping i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for småbåthavn og camping innenfor planområdet.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Karasjok kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Porsanger kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: