Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Finnmark fylke

Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Riving og nybygg av sentrumsskole, barneskole og flerbrukshall i Bossekop, Alta
Ny sentrumsskole med kapasitet til 600 elever. Gnr/bnr: 27/1, 32, 34, 426 ,427, 737, 886, 932, 1044, 1176, 1367, 1540, og 1644.
Nybygg av turistsenter, restaurang mm i Neiden
Opplevelsesenter i Sør-Varanger. Gnr/Bnr 7/6,17,30,38,74 m.fl.
Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg på Svartnes i Vardø
Postsmolt og slaktefisk. Bygges ut i 2 trinn, bygg A og B.
Nybygg av fritidsboliger i Kirkenes
Ved maksimal utnyttelse av alle delfeltene, totalt 478 daa, vil det være plass for 122 nye fritidsboliger.
Nybygg av rekkehus på Skogheim i Alta
40-50 boenheter i rekkehus skal planlegges.
Nybygg av boligområde i Hammerfest
Eksisterende infrastruktur skal forsterke/utbedres. Planområdet har totalareal på 64,2 dekar.
Nybygg av kaier i Rypefjord
Kontraktsum for totalentreprise er på 75 mnok.
Nybygg av vannkraftverk ved Loppa
18,64 GWh. 10 m2 lukehus ved inntak. Kraftstasj; 120-150m2
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av hytteområde i Neiden
Gnr/bnr 7/6,17,30,74 m.fl.
Etablering av kantine og biblioteksbygg ved Hammerfest videregående skole
Sykkelparkering for 50 sykler, nye p-plass for forflytningshemmede og snuplass.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Kvalsund, Hammerfest, Alta, Porsanger, Kautokeino, Lebesby, Loppa. 40 358 ton, 134 000m2.
Oppgradering av E75 Vardø tunnel
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2895m.
Nybygg av tannklinikk i Tana Bru
5 behandlingsrom, steril, lab og tilhørende fasiliteter.
Nybygg av tankeanlegg på Kobbholla i Honningsvåg
Anskaffelsen kunngjøres som 2 stk "Totalentrepriser med forhandlinger". Arbeidene består av: 1. Grunn og betongarbeider, dvs planering, graving av grøfter for rør og kummer, levering og montering av betongelementer og betongstøp. 2. Levering og montering av tankanlegg med, tilhørende utstyr, dvs rør, pumper, nivåmåling, styring-og kontrollsystem for bunkring, sikkerhetsutstyr mv
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Sør-Varanger, Deatnu-Tana, Vadsø, Unjàrga-Nesseby. 22 487 ton, 144 000 m2.
Nybygg infrastruktur for industriområde i Alta
Del I – Veger, vann- og avløp og elektro Industriområdet. Del II – Vann og avløpsledning langs Rv. 93. Del III – Gang- og sykkelveg langs Rv. 93.
Nybygg av trykkeri i Aronnes
Opsjon på 1 tomt. Ferdigregulert.
Renovering og ombygg av oppvekstsenter i Vadsø
Oppvekstsenter med barnehage, 1-10 skole og SFO.
Nybygg av utleieboliger i Lakselv
To-og tremannsboliger. Kommunale langtids utleieboliger.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Lebesby, Kvalsund, Kàràsjohka-Karasjok, Porsanger, Måsøy, Gamvik. 16 428 tonn asfalt, 48 000 m2 fresing.
Snøskjermer på Fv 888 Hopseidet øst i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 588m.
Utdyping av fiskerihavn, Kiberg i Vardø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av rekkehus i Alta
Detaljregulering er godkjent.
Ombygging av veier, gater og torg i Hammerfest
Sjøgata og del av Sørøygata i Hammerfest sentrum.
Forlengelse av gabioner/skredvoll på Fv 889 Eiterfjorden IV-VI i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Skredsikring langs Finnmarksveien i Hammerfest
Oppdraget omhandler skredsikring i terrenget over Finnmarksveien 90 i Hammerfest hvor det skal bygges 10 rader med til sammen 784m stive støtteforbygninger.
Utbedring av vei langs Fv. 98 i Porsanger
Vegen ved Vieksa på Børselvfjellet er preget av mye telesprekker og er svært ujevn. På bakgrunn av dette skal det utbedres om lag 2 km. Arbeidets omfang består av fresing av eksisterende dekke og øvre deler av grusbærelag, ca. 10 cm dybde. Dette mellomlagres og gjenbrukes senere i nedre bærelag. Uttrauing av ca. 0,7 m av eksisterende naturgrusfylling. Massene skal gjenbrukes. Massene skal kjøres gjennom en knuser på stedet for å knuse store stein og oppnå noe høyere knustandel som gir bedre lastfordeling og stabilitet. Traubunnen rettes av og det legges stålarmering i hele fyllingsbredden. Den knuste naturgrusen legges tilbake over nettet i 0,5 m tykkelse. Når 0,5 m tykkelse er lagt over lagt over 1. nett legges nett nr. 2 med omfylling 0,2 m av den knuste naturgrusen. Fresemassene legges ut som det nedre bærelag. Ma 16 legges i 2 lag a`4 cm tykkelse.
Forlengelse av gabioner på Fv 889 Bakfjorddalen i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, stein. Skredfaktor middels. 10m.
Etablering av bygninger med lagerbuer i Båtsfjord
Entreprisen/leveransen omfatter i hovedsak bygging av fundamenter og golv på grunn for 2 bygninger hver med 5 lagerbuer.
Vegoppmerking maling og sprayplast på riksveg i region nord i Finnmark
I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Rassikring på Fv 890 Kvalvikeidet I og II i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav.
Oppgradering av barnehage i Alta
Utskifting av diverse gulvbelegg på avdelingene, maling av himling og vegger. Noen rom skal ha montert akustikkplater. Alle innvendige dører skal skiftes. Ventilasjonsanlegg skal skiftes. Elektrisk anlegg skal oppgraderes. Alle lyspunkt skal byttes ut. Bygget skal kobles opp mot SD anlegg.
Rekkverksarbeider i Finnmark 2019
Arbeider som omfatter levering og oppsetting, samt oppretting av rekkverk på strekninger i Finnmark. Det skal etableres 16028 meter med nytt rekkverk. Det er 126 nye endeavslutninger og 10 ettergivende rekkverksavslutninger. Det skal fjernes 14789 meter med kantstein som skal erstattes med stålrekkverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: