Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Finnmark fylke

Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
3,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at boligene lokaliseres på Sørsiden av Strømsnes og i Akkarfjordområdet.
Nybygg av vindkraftverk i Berlevåg, trinn 2
60-70 møller. 15 møller i trinn 1.
Nybygg av omsorgssenter i Alta, trinn 1
60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser. Ikke behov for blikkenslager.
Riving og nybygg av sentrumsskole, barneskole og flerbrukshall i Bossekop, Alta
Ny sentrumsskole med kapasitet til 600 elever. Gnr/bnr: 27/1, 32, 34, 426 ,427, 737, 886, 932, 1044, 1176, 1367, 1540, og 1644.
Nybygg av industri/næring i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at industriområdet skal lokaliseres på nordsiden av Strømsnes.
Nybygg av fritidsboliger i Kirkenes
Ved maksimal utnyttelse av alle delfeltene, totalt 478 daa, vil det være plass for 122 nye fritidsboliger.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Ombygg til pellefabrikk på Bakkejord i Neiden
Pellefabrikk for produsering av reinsdyrføde.
Ombygging til flerbrukshus på Sentrum skole i Vadsø, trinn 2
Ombygging av fløy C 1-3 etasje. Kinoen skal ha Dolby Atmos-lyd og laserprojektor, med 76 sitteplasser og 2 rullestolplasser.
Nybygg av kaier i Rypefjord
Kontraktsum for totalentreprise er på 75 mnok.
Etablering av turistsenter på Sørøya i Hammerfest
Det er planlagt syv båtliknende luksussuiter, en stor glasslavvo med restaurant og 24 hytter.
Nybygg av vannkraftverk ved Loppa
18,64 GWh. 10 m2 lukehus ved inntak. Kraftstasj; 120-150m2
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 1
30 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av hytteområde i Neiden
Gnr/bnr 7/6,17,30,74 m.fl.
Etablering av kantine og biblioteksbygg ved Hammerfest videregående skole
Sykkelparkering for 50 sykler, nye p-plass for forflytningshemmede og snuplass.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Kvalsund, Hammerfest, Alta, Porsanger, Kautokeino, Lebesby, Loppa. 40 358 ton, 134 000m2.
Nybygg av fiskerirelatert næring, eneboliger og campingplass/turistvirksomhet i Hammerfest
Område på land ca 19 daa samt 24 daa i sjø. Private grunneier.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 2
19 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 3
15 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av tannklinikk i Tana Bru
5 behandlingsrom, steril, lab og tilhørende fasiliteter.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Hammerfest kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Sør-Varanger, Deatnu-Tana, Vadsø, Unjàrga-Nesseby. 22 487 ton, 144 000 m2.
Nybygg av tankeanlegg på Kobbholla i Honningsvåg
Anskaffelsen kunngjøres som 2 stk "Totalentrepriser med forhandlinger". Arbeidene består av: 1. Grunn og betongarbeider, dvs planering, graving av grøfter for rør og kummer, levering og montering av betongelementer og betongstøp. 2. Levering og montering av tankanlegg med, tilhørende utstyr, dvs rør, pumper, nivåmåling, styring-og kontrollsystem for bunkring, sikkerhetsutstyr mv
Nybygg infrastruktur for industriområde i Alta
Del I – Veger, vann- og avløp og elektro Industriområdet. Del II – Vann og avløpsledning langs Rv. 93. Del III – Gang- og sykkelveg langs Rv. 93.
Nybygg av trykkeri i Aronnes
Opsjon på 1 tomt. Ferdigregulert.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Lebesby, Kvalsund, Kàràsjohka-Karasjok, Porsanger, Måsøy, Gamvik. 16 428 tonn asfalt, 48 000 m2 fresing.
Utdyping av fiskerihavn, Breivikbotn i Hasvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Snøskjermer på Fv 888 Hopseidet øst i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 588m.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Vadsø trinn 2 m.fl.
Gjenstår 25 tomter at opparbeide infrastrukturen på.
Nybygg av rekkehus i Alta
Detaljregulering er godkjent.
Ombygging av veier, gater og torg i Hammerfest
Sjøgata og del av Sørøygata i Hammerfest sentrum.
Nybygg av småbåthavn og camping i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for småbåthavn og camping innenfor planområdet.
Forlengelse av gabioner/skredvoll på Fv 889 Eiterfjorden IV-VI i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Skredsikring langs Finnmarksveien i Hammerfest
Oppdraget omhandler skredsikring i terrenget over Finnmarksveien 90 i Hammerfest hvor det skal bygges 10 rader med til sammen 784m stive støtteforbygninger.
Oppgradering og ombygging av museumsbygg i Vadsø
Varanger museum har overtatt den tidligere NRK-bygningen i Vadsø som museets avdeling i byen. Anlegget skal utvikles til nasjonalt museum for kvensk/norskfinsk kultur og historie. Bygningen er allerede tatt i bruk av museet, men er avhengig av en viss oppgradering og ombygging for å kunne tilfredsstille nye funksjonskrav og arealkrav.
Forlengelse av gabioner på Fv 889 Bakfjorddalen i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, stein. Skredfaktor middels. 10m.
Utbedring av vei langs Fv. 98 i Porsanger
Vegen ved Vieksa på Børselvfjellet er preget av mye telesprekker og er svært ujevn. På bakgrunn av dette skal det utbedres om lag 2 km. Arbeidets omfang består av fresing av eksisterende dekke og øvre deler av grusbærelag, ca. 10 cm dybde. Dette mellomlagres og gjenbrukes senere i nedre bærelag. Uttrauing av ca. 0,7 m av eksisterende naturgrusfylling. Massene skal gjenbrukes. Massene skal kjøres gjennom en knuser på stedet for å knuse store stein og oppnå noe høyere knustandel som gir bedre lastfordeling og stabilitet. Traubunnen rettes av og det legges stålarmering i hele fyllingsbredden. Den knuste naturgrusen legges tilbake over nettet i 0,5 m tykkelse. Når 0,5 m tykkelse er lagt over lagt over 1. nett legges nett nr. 2 med omfylling 0,2 m av den knuste naturgrusen. Fresemassene legges ut som det nedre bærelag. Ma 16 legges i 2 lag a`4 cm tykkelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: