Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Finnmark fylke

Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
6,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Nybygg av industriområde i Aronnes
4 tomter kvarstår av 13.
Tilbygg av butikker og restaurant mm på Scania-Tomta i Alta
Godkjent detaljregulering. Totalt ca. 10.000 m2.
Nybygg av turistsenter, restaurang mm i Neiden
Opplevelsesenter i Sør-Varanger.
Nybygg av eneboliger i Saga
100 boenheter totalt på området.
Rehabilitering av Samisk videregående skole i Karasjok
Det skal også gis opsjonspris på bla. utskiftning av Eternitt fasadeplater og vinduer.
Driftskontrakt 2002 Karasjok 2018-2023
Drift og vedlikehold av riks og fylkesveger, samt riks g/s i Karasjok, Porsanger og Tana.
Utvidelse av havn i Tana
Utvidelse og mudring av havn.
Nybygg av vannkraftverk ved Loppa
18,64 GWh. 10 m2 lukehus ved inntak. Kraftstasj; 120-150m2
Nybygg av 132 kV kraftledning på Kongsfjord i Berlevåg
Ca 30 km. Seksjon: Kobbkroken-Riddoveg
Nybygg av svømmebasseng, ungdomsklubb og tannklinikk i Berlevåg
Bygges på samme tomt som Berlevåg idrettshall.
Renovering og ombygg av oppvekstsenter i Vadsø
Oppvekstsenter med barnehage, 1-10 skole og SFO.
Nytt driftsbygg ved Alta lufthavn
Areal 1500-2000 m2.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Alta kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Ny Leirpollskogen bru på Fv 282 i Tana
ÅDT 270. 1,5km. Det skal bygges ny bru over Julelva som erstatning for dagens Leirpollskogen bru.
Utvidelse og ombygg av helsesenter i Tana
Utvide sykeavdelingen for å gi plass til skjermet enhet, enkeltrom, ny ambulanseinngang, nytt kapell. Prosjektet innebærer også oppgradering av eksisterende lokaler og andre tilpasninger
Nybygg av tannklinikk i Tana Bru
5 behandlingsrom, steril, lab og tilhørende fasiliteter.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Tillrettelegging for gårdsturisme/reiselivsanlegg mm i Hammerfest
2 fritidsboligområden, totalt 14-15 enheter. Fritidsboliger med mulighet for helårs bosetning. Overordnet formål med detaljplan er å legge til rette for gårdsturisme/reiselivsanlegg i form av istandsetting av eksisterende gårdsbebyggelse, samt nye fritidsboliger til utleie/eie i tilknytning til det eksisterende gårdstunet. Det vil være aktuelt å gjenoppbygge tidligere kai ved neset, samt å legge til rette for hytter og naust, samt båttopptrekk mot sjøen.
Nybygg av tankeanlegg på Kobbholla i Honningsvåg
Anskaffelsen kunngjøres som 2 stk "Totalentrepriser med forhandlinger". Arbeidene består av: 1. Grunn og betongarbeider, dvs planering, graving av grøfter for rør og kummer, levering og montering av betongelementer og betongstøp. 2. Levering og montering av tankanlegg med, tilhørende utstyr, dvs rør, pumper, nivåmåling, styring-og kontrollsystem for bunkring, sikkerhetsutstyr mv
Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 i Finnmark
Drift og vedlikehold av riksveger, riks gang- og sykkelveger, fylkesveger og fylkes gang- og sykkelveger med tilstøtende sideareal, utstyr og installasjoner.
Driftskontrakt elektriske anlegg Øst-Finnmark 2018-2023
Gjelder i Vardø, Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nesseby, Lebesby, Karasjok, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord kommune.
Nybygg av utleieboliger i Lakselv
To-og tremannsboliger. Kommunale langtids utleieboliger.
Utfylling av Langnes næringsområde i Alta
Planområdet er om lag 378 daa, og omfatter arealer både på land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det potensiale for å gi et nytt sjæretta næringsområde på om lag 100 daa.
Driftskontrakt elektriske anlegg Vest-Finnmark 2018-2023
Gjelder i Porsanger, Måsøy, Finnmark, Loppa, Kvalsund, Kautokeino, Hasvik, Hammerfest og Alta kommune.
Utvidelse av Fv. 890 i Luftjokkbru, Tana
4600 meter vei skall utvides.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Porsanger kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Nybygg av overnattingsplasser på molo i Alta
Alle bygninger blir i mur og betong. 34 overnattingsplasser.
Etablering av rassikring langs Fv. 882 på strekning Hasvik - Breivikbotn i Finnmark
Bårvika: På Hp 8, km 10700 – 10750 skal det settes opp 36 meter snønett. Flågan: På Hp 8, km 11850 – 12100 skal det settes opp 23 meter snønett og 70 meter steinspranggjerder.
Etablering av rassikring langs Fv. 102 på strekning Breivikbotn - Sørvær i Finnmark
Storbukta: På Hp 1, km 15700 – 16100 skal det settes opp 1106 meter snønett.
Opparbeidelse av infrastruktur for industriområde i Kvalsund, trinn 1
Opparbeidelse av adkomstveg og uttak av masser, type berg.
Opparbeidelse av infrastruktur for industriområde i Kvalsund, trinn 2 m.fl
Opparbeidelse av adkomstveg og uttak av masser, type berg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: