Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Finnmark fylke

Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Nybygg av omsorgssenter i Alta, trinn 1
60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser.
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Rypefjord
Rypefjord Marina ligger i et populært og familievennlig boligområde i Rypefjord i Hammerfest kommune. Naturlig skjermet for nordavinden, ligger boligutviklingsprosjektet i en lun vik med fantastisk sjøutsikt og gode solforhold. Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Rehabilitering av Samisk videregående skole i Karasjok
Det skal også gis opsjonspris på bla. utskiftning av Eternitt fasadeplater og vinduer.
Driftskontrakt 2002 Karasjok 2018-2023
Drift og vedlikehold av riks og fylkesveger, samt riks g/s i Karasjok, Porsanger og Tana.
Nybygg av brannstasjon i Alta
Kjeller: 1057 m2 1.etasje: 1854 m2 2.etasje: 830 m2
Utvidelse av havn i Tana
Infrastruktur er utført.
Utvikling av skiferkaia i Alta
Alta ønsker å opprette en ny forbindelse til fjorden, og utvikle et program som springer ut av overgangen mellom land og vann. Skiferkaia skal bli et laboratorium for ny urban produksjon, boliger og offentlig liv.
Utvidelse av havn i Tana
Utvidelse og mudring av havn.
Nybygg av vannkraftverk ved Loppa
18,64 GWh. 10 m2 lukehus ved inntak. Kraftstasj; 120-150m2
Nybygg av svømmebasseng, ungdomsklubb og tannklinikk i Berlevåg
Bygges på samme tomt som Berlevåg idrettshall.
Tilbygg av ny fløy ved helsepark i Karasjok, BT3
Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken.
Nybygg av barnehage i Karasjok
Hovedentreprise med sidestilte fagentreprise og følgende oppdeling: Bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg, luftbehandlingsanlegg, sanitær- og varmeanlegg, elektrotekniske arbeider.
Ny Leirpollskogen bru på Fv 282 i Tana
ÅDT 270. 1,5km. Det skal bygges ny bru over Julelva som erstatning for dagens Leirpollskogen bru.
Utvidelse og ombygg av helsesenter i Tana
Utvide sykeavdelingen for å gi plass til skjermet enhet, enkeltrom, ny ambulanseinngang, nytt kapell. Prosjektet innebærer også oppgradering av eksisterende lokaler og andre tilpasninger
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Utvidelse av fjernvarmenett, ombygging av fyrrom og sanering av oljekjeler og oljetanker i Porsanger
Entreprise B-E2; I entreprisen inngår graving av ca. 1350 meter medgrøft for fjernvarmerør og legging av ca. 2600 meter med fjernvarmerør (tur og retur), samt etablering av VA-ledninger for ny energisentral. Entreprisen skal også grave opp og sanere 6 oljetanker i tilknytning til inventarene. Eventuelle forurensede masser skal deponeres og erstattes. Entreprise B-E3; sanering av oljekjeler og ombygging av fyrrom til kundesentraler for fjernvarme på Banak flystasjon.
Utfylling av Langnes næringsområde i Alta
Planområdet er om lag 378 daa, og omfatter arealer både på land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det potensiale for å gi et nytt sjæretta næringsområde på om lag 100 daa.
Driftskontrakt elektriske anlegg Vest-Finnmark 2018-2023
Gjelder i Porsanger, Måsøy, Finnmark, Loppa, Kvalsund, Kautokeino, Hasvik, Hammerfest og Alta kommune.
Driftskontrakt elektriske anlegg Øst-Finnmark 2018-2023
Gjelder i Vardø, Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nesseby, Lebesby, Karasjok, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord kommune.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Forarbeid for nytt boligområde mm i Rypefjord
Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Ombygg av kjeller i museum i Hammerfest
Hammerfest Kommune, som eier av Kirkegata 21 «Gjenreisningsmuseet», skal utvide dagens magasin i kjelleretasjen. Det skal bygginnredes i råkjeller, samt etableres stor vareheis og nytt vareinntak i 1. etasje. Kanalanlegg til ventilasjon må bygges noe om, og nytt sirkulasjonsanlegg med befukter skal etableres for magasinarealene. Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av konkurransegrunnlag
Rehabilitering av restaurant på Nordkapp
Ferdigstilles sommer 2018.
Nybygg av fortau ved Sandnes skole i Bjørnevatn
Fortau langs hele Nybrottsveien samt at selve veibanen også må flyttes noe.
Rehabilitering av gate i Hammerfest
Ny kabeltrase, skifer med fortausvarme skal også på plass.
Etablering av landstrømanlegg i Båtsfjord havn
Prosjektet omfatter landstrømanlegg til 4 kai-avsnitt i Båtsfjord havn med opsjon på ytterligere to kaiavsnitt. De fire kaiavsnittene er: Dampskipskaien, Servicekaien og de to flytekaine i Indre Havn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: