Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Finnmark fylke

Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Rypefjord
Rypefjord Marina ligger i et populært og familievennlig boligområde i Rypefjord i Hammerfest kommune. Naturlig skjermet for nordavinden, ligger boligutviklingsprosjektet i en lun vik med fantastisk sjøutsikt og gode solforhold. Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Rassikring av vei og tunnel, Leirbotnvann i Alta
Under planlegging. Antatt start. Skillefjord - Storekorsnes.
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Banak
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter.
Nybygg av omsorgsboliger i Hammerfest
3 hus, 2 etasjer. 1 hus, 1 etasje. Ikke behov for blikk.
Nybygg av brannstasjon i Alta
Kjeller: 1057 m2 1.etasje: 1854 m2 2.etasje: 830 m2
Utvidelse av havn i Tana
Infrastruktur er utført.
Nybygg av eneboliger i Kirkenes
20 tomter for eneboliger.
Nybygg av svømmebasseng, ungdomsklubb og tannklinikk i Berlevåg
Bygges på samme tomt som Berlevåg barneskole.
Nybygg av boliger i Alta
Ca. 20 tomter.
Nybygg av utleieboliger i Alta
Marienlund 36-46.
Nybygg av barnehage i Karasjok
Hovedentreprise med sidestilte fagentreprise og følgende oppdeling: Bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg, luftbehandlingsanlegg, sanitær- og varmeanlegg, elektrotekniske arbeider.
Ny, -og ombygg till bolig/forettning/ kontorer i Sør -Varanger
Ombygg av legestasjon, helsesenter og ungdomsklubb til bolig, forettning og kontorer.
Nybygg nærbytikk, kontorer og ambulansestasjon i Sør-Varanger
Området er på 9096 kvm. Tomten tildeles som festetomt med en festeavgift estimert til kr. 6 per kvm.
Sanering VA-ledning og ombygg av vei og fortau i Hammerfest
Sanering VA i Idrettsveien, Stikkveien, Trasè C, D, F og kabelarbeider for Hammerfest Energi. Ca. 1200 lm, samt ca. 1300 m med kabeltrasèer for Hammerfest Energi (HEN).
Tilbygg av ny fløy ved helsepark i Karasjok, BT3
Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Alta kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Etablering av ny havneterminal mm i Hammerfest
Uklart prosjekt. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Hammerfest kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Sør-Varanger kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Forarbeid for nytt boligområde mm i Rypefjord
Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Karasjok kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Porsanger kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Ombygg av kjeller i museeum i Hammerfest
Hammerfest Kommune, som eier av Kirkegata 21 «Gjenreisningsmuseet», skal utvide dagens magasin i kjelleretasjen. Det skal bygginnredes i råkjeller, samt etableres stor vareheis og nytt vareinntak i 1. etasje. Kanalanlegg til ventilasjon må bygges noe om, og nytt sirkulasjonsanlegg med befukter skal etableres for magasinarealene. Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av konkurransegrunnlag
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Lebesby kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Ombygging av veier, gater og torg i Hammerfest
Sjøgata og del av Sørøygata i Hammerfest sentrum.
Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Honningsvåg
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Bygging av 7 omsorgsboliger på Hesseng
Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av 7 boliger fordelt på 2 hus med henholdsvis 4 og 3 leiligheter i hvert hus. Prosjektet omfatter alle nødvendige utomhusarbeider.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Gamvik kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Nybygg av fortau ved Sandnes skole i Bjørnevatn
Fortau langs hele Nybrottsveien samt at selve veibanen også må flyttes noe.
Etablering av anlegg for fisketurism innerst i Risfjorden
Etablering av en fiskecamp bestående av flytebrygge, gjestehus, administrasjonsbygg og fellesbygg. Ca. 15 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: