Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Finnmark fylke

Nybygg av sykehus på Rossmolla i Hammerfest
Energiklasse A og passivhus.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
3,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Nybygg av havne- og næringsområde i Sør-Varanger
De har planer om å bygge ut omtrent én million kvadratmeter med kai, vei og infrastruktur rett rundt odden fra Kirkenes sentrum. Utbyggingen skal skje gradvis. I første trinn er det snakk om å utvikle omlag 300 mål med kaiområde. Det første trinnet som vi må få på plass er en ordentlig veiforbindelse med kaifront. Med kai, vei og område, så vil det nok koste 300-400 mill. kr.
Riving og nybygg av storskole og flerbrukshall i Bossekop, Alta
Ny sentrumsskole med kapasitet til 600 elever. 9000-10000 m2. Gnr/bnr: 27/1, 32, 34, 426 ,427, 737, 886, 932, 1044, 1176, 1367, 1540, og 1644.
Tilbygg av butikker og restaurant mm på Scania-Tomta i Alta
Godkjent detaljregulering. Totalt ca. 10.000 m2.
Etablering av boliger i Alta
90-110 boenheter.
Ombygging til flerbrukshus på Sentrum skole i Vadsø, trinn 2
Ombygging av fløy C 1-3 etasje. Kinoen skal ha Dolby Atmos-lyd og laserprojektor, med 76 sitteplasser og 2 rullestolplasser.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av barnehage i Kirkenes
6 avdelings barnehage. 12 byggemåneder.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 1
30 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av hytteområde i Neiden
Gnr/bnr 7/6,17,30,74 m.fl.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Kvalsund, Hammerfest, Alta, Porsanger, Kautokeino, Lebesby, Loppa. 40 358 ton, 134 000m2.
Tilbygg av ny fløy ved helsepark i Karasjok, BT3
Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken. Ikke behov for flislegger.
Nybygg av utleieboliger i Alta
Marienlund 36-46.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 2
19 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 3
15 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 1
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av tannklinikk i Tana Bru
5 behandlingsrom, steril, lab og tilhørende fasiliteter.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Hammerfest kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Utdyping av fiskerihavn, Kamøyvær i Nordkapp
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Sør-Varanger, Deatnu-Tana, Vadsø, Unjàrga-Nesseby. 22 487 ton, 144 000 m2.
Rassikring/snøskjerm og støtteforbygning på Fv 890 Sandfjorden i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. Skredfaktor høy. 450m.
Nybygg av tankeanlegg på Kobbholla i Honningsvåg
Anskaffelsen kunngjøres som 2 stk "Totalentrepriser med forhandlinger". Arbeidene består av: 1. Grunn og betongarbeider, dvs planering, graving av grøfter for rør og kummer, levering og montering av betongelementer og betongstøp. 2. Levering og montering av tankanlegg med, tilhørende utstyr, dvs rør, pumper, nivåmåling, styring-og kontrollsystem for bunkring, sikkerhetsutstyr mv
Nybygg infrastruktur for industriområde i Alta
Del I – Veger, vann- og avløp og elektro Industriområdet. Del II – Vann og avløpsledning langs Rv. 93. Del III – Gang- og sykkelveg langs Rv. 93.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 2
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 3
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Sør-Varanger kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Nybygg av trykkeri i Aronnes
Opsjon på 1 tomt. Ferdigregulert.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 1
Lebesby, Kvalsund, Kàràsjohka-Karasjok, Porsanger, Måsøy, Gamvik. 16 428 tonn asfalt, 48 000 m2 fresing.
Snøskjermer på Fv 888 Hopseidet øst i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 588m.
Utdyping av fiskerihavn, Breivikbotn i Hasvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Kiberg i Vardø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av rekkehus i Alta
Detaljregulering er godkjent.
Utdyping av fiskerihavn, Gamvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Forlengelse av gabioner/skredvoll på Fv 889 Eiterfjorden IV-VI i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Karasjok kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Skredsikring langs Finnmarksveien i Hammerfest
Oppdraget omhandler skredsikring i terrenget over Finnmarksveien 90 i Hammerfest hvor det skal bygges 10 rader med til sammen 784m stive støtteforbygninger.
Utdyping av farled, innseiling Tanafjorden
I Regional transportplan 2018-2027.
Forlengelse av gabioner på Fv 889 Bakfjorddalen i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, stein. Skredfaktor middels. 10m.
Utdyping av fiskerihavn, Skarsvåg i Nordkapp
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Sørvær i Hasvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Svartnes i Vardø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Sanering av vann- og avløpsledninger og gjenoppbygging av vei i Båtsfjord
Sanering av vann- og avløpsledninger og gjenoppbygging av vei i Havnegata, total lengde ca. 500 meter. Det skal etableres nye hovedledninger for vann, spillvann og overvann med tilhørende kummer. Det skal etableres sandfang og brannhydranter langs traseen. Berørte stikkledninger skal tilknyttes. Berørt vei gjenoppbygges og det skal etableres fortau langs deler av strekket. Nytt gatelys skal etableres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: