Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sigdal

Nybygg av boliger i Prestfoss
«Fossheim – Prestfoss».
Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune. 780,818 km veg totalt.
VVA anlegg Flata boligfelt, Prestfoss
Infrastruktur for 12 eneboligtomter.
Etablering av bredbåndsnett i Sigdal kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Oppgradering av utearealer ved skole i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av garasje ved sykehjem i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Oppgradering av uteareal ved skole i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Rehabilitering av samfunnshus i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Renovering av bad på tannklinikk i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Oppgradering av toaletter på skole i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: