Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sigdal

Nybygg av boliger i Prestfoss
«Fossheim – Prestfoss».
0604 Driftskontrakt veg Hallingdal - Fylkesveg 2019-2025 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Ål, Gol, Flå, Hemsedal, Hol og Nes kommune, og deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommune.
VVA anlegg Flata boligfelt, Prestfoss
Infrastruktur for 12 eneboligtomter.
Etablering av bredbåndsnett i Sigdal kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Oppgradering av utearealer ved skole i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Bredbåndsutbygging (Nkom) i Sigdal kommune
Totalkostnad 1.906.733 NOK.
Nybygg av garasje ved sykehjem i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Oppgradering av uteareal ved skole i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Rehabilitering av samfunnshus i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Renovering av bad på tannklinikk i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Oppgradering av toaletter på skole i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: