Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sigdal

Nybygg av hytter, garasje/uthus med mere i Sigdal
Maks 150 m2 BYA for hytter og maks 30 m2 for garasje/uthus. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av hytter i Sigdal
8 eksisterende og 12 nye tomter for fritidsbebyggelse
Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune. 780,818 km veg totalt.
Utbygging av bredbånd i Sigdal kommune
Områdene som skal bygges ut er Eggedal, Kolsrud-Hovlandsmoen, Tukudalen, Prestfoss.
Innvendig maling og vask av kirke i Prestfoss
Fra investeringsbudsjett 2017-2020
Invendig vedlikehold på bofelleskap i Prestfoss
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av parkeringsplass ved skole i Prestfoss
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Utvendig maling/beising av skole i Prestfoss
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Malingsarbeider på samfunnshus og ungdomskole i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nye varmekabler på barnehage i Prestfoss
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Utvendig vedlikehold på barnehage i Prestfoss
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nye gulvbelegg på aktivitessenter i Sigdal
Arbeids- og aktivitetssenter med spesielt tilrettelagt tilbud for unge og voksne med ulike typer funksjonshemminger. Nye gulvbelegg i 9 rom.
Utvendig belysning og maling på kapell i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av inngang på ungdomsskole i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Utvendig vedlikehold på barnehage i Eggedal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: