Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rollag

Nybygg av hytter på Vegglifjell i Rollag
BYA 150-200 m2 per hytte. Garasje ca 50 m2 BYA.
Bruvedlikehold i Buskerud 2017-2018
Erosjonssikring, betongrehabilitering, rekkverk.
Bruvedlikehold i Buskerud 2017-2018
Mur av naturstein, rekkverk, opprensk elv.
Bruvedlikehold i Buskerud 2017-2018
Ny føringskant, nytt brurekkverk, rekkverk, mur av naturstein.
Ny pumpestasjon i Tonstad
Byggetips. Fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: