Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rollag

Utbedring av hengebru i Rollag sentrum
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Brua skal vedlikeholdes med bl.a. noe lakkering og utbytting av stag.
Ny heis på sykehjem i Rollag
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Kjøling/rehabilitering av ventilasjonsanlegg på kommunehus i Rollag
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Nordre fløy gjenstår for rehabilitering av ventilasjonsanlegg på kommunehuset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: