Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringerike

Ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 1 Eggemoen-Åsbygda (Randselva bru)
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 12,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av omsorgssenter i Heradsbygda
BREEAM Nor Good. Prosjektet overleveres i februar 2021.
Nybygg av handelsbygg i Hønefoss
Mulighet til videre utvidelse av næringsparken.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Hol, Ringerike, Hemsedal, Gol, Modum, Ål, Nore Og Uvdal, Nes, Hole, Flå, Krødsherad. 73 971 tonn asfalt, 293 000 m2 fresing.
Nybygg av flerbolighus i Hønefoss
Gnr/bnr 317/184 m.fl.
Nybygg av lavblokker og enebolig i Haugsbygd, Hønefoss
To lavblokker med parkeringskjeller, ca. 20 leiligheter fordelt på fire etasjer. En enebolig med garasje.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 3
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Ny overvannsledning i Hønefoss, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt inventar for skole i Hallingby, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt inventar for skole i Hønefoss, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt inventar for skole i Tyristrand, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Støyreduserende tiltak 32 dB på boliger i Nedre Buskerud
Fellesutlysning for: Hønefoss, Mjøndalen, Hokksund, Åmot, Drammen, Hvittingfoss, Jevnaker og Røyken. Det er i alt 17 boliger hvor det skal gjøres støyreduserende tiltak.
Oppgradering av rådhus i Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Rådhuset ombygging 1. etg.
Anskaffelse av kontorbrakker til midlertidig valglokale i Ringerike kommune
Brakkene skal plasseres på 2 steder i Hønefoss. En brakke på parkeringsplassen ved Rema 1000/El-kjøp (Barbroveien, 3511 Hønefoss) og en brakke på parkeringsplassen ved Coop Mega Hønegata (Industrigata, 3515 Hønefoss).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: