Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringerike

Nybygg av boliger, næring, kontor og hotell i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl.
Nybygg av handelsbygg i Hønefoss
Mulighet til videre utvidelse av næringsparken.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 2
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av flerbolighus i Hønefoss
Gnr/bnr 317/184 m.fl.
Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune. 780,818 km veg totalt.
Nybygg av eneboliger på Haugsbygd i Hønefoss
Gnr/bnr 103/10, 202, 204, 295
Ombygging av bolighus og uthus i Hønefoss
Ringerike Boligstiftelse skal bygge nye boliger i Lagesengt. 10 og 12. 3515 Hønefoss. Boligene skal tilbakeføres etter antikvariske prinsipper. Dvs. reparasjonen, restaureringen baserer seg på bruk av materialer og teknikker tilpasset bygningenes og anleggets egenart. Riving, demontering/remontering. Gnr/bnr317/341, 317/343
Utvidelse av kirkegård i Hallingby
Byggetips. Fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Man planlegger å kjøpe areal i 2017/2018, opparbeidelse kommer senere. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Buskerud
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: