Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringerike

Bygging av ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 2 Åsbygda-Olum
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 11,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 1 Eggemoen-Åsbygda (Randselva bru)
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 12,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av omsorgssenter i Heradsbygda
BREEAM Nor Good. Prosjektet overleveres i februar 2021.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 3
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. 70-80 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 2.
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. 70-80 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 1
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. 70-80 leiligheter. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av handelsbygg i Hønefoss
Mulighet til videre utvidelse av næringsparken.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Hol, Ringerike, Hemsedal, Gol, Modum, Ål, Nore Og Uvdal, Nes, Hole, Flå, Krødsherad. 73 971 tonn asfalt, 293 000 m2 fresing.
Nybygg av boliger på Færdentoppen i Haugsbygd
Godkjent detaljregulering. Åpner for utvikling av både eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger. Ca. 10-15 stk boenheter. Gnr/bnr: 137/1, 62, 63 og 64.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus i Hønefoss
Industrigaten 4, Hønengaten 67 Totalt planlegges opptil 240 boenheter. Kjøpesenter tas bort fra planen.
Utførelse av fullskalaforsøk i forbindelse med arbeider langs Ringeriksbanen og E16 på Mælingen, Hønefoss
I forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal det gjennomføres fullskalaforsøk for fundamenteringsmetoder på Mælingen. For å redusere usikkerheten i fundamenteringsmetode skal det gjennomføres fullskalatest med prøvepeling og fylling som tilsvarer lasten av et brofundament.
Nybygg av overvannsledning i Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny overvannsledning i Hønefoss, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt inventar for skole i Hallingby, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt inventar for skole i Hønefoss, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt inventar for skole i Tyristrand, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av rådhus i Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Rådhuset ombygging 1. etg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: