Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ringerike

E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av forretning og flerbolighus i Hønefoss
Blokkene vil variere i høyde fra 3-9 etasjer.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 1
Ca. 100 enheter. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 2.
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen.
Nybygg og utvidelse av renseanlegg på Monserud, trinn 1
Nybygg av renseanlegg samt påbygg av eksisterende renseanlegg med ny hall for biologisk rensning. Mikrogassturbin (entreprise M5): Adigo AS.
Nybygg av leiligheter i Hønefoss
2-4 etasjer på tre av blokkene. Den fjerde blokken 2-5 etasjer.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Hønefoss
Totalt 34 boliger. 13 eneboliger og 21 leiligheter.
Nybygg av 2 brannstasjoner i Ringerike kommune
Det skal bygges to stk, identiske brannstasjoner, en på Nes i Ådal og en på Sokna. Brannstasjonene erstatter gamle lokaliteter, en på ny tomt (Nes i Ådal), og en på samme tomt som eksisterende bygg (Sokna). 1,5 etasje. Eksisterende bygg skal her rives. Brannstasjon Nes i Ådal og brannstasjon Sokna bygges parallellt.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus i Hønefoss
Industrigaten 4, Hønengaten 67 Totalt planlegges opptil 240 boenheter. Kjøpesenter tas bort fra planen.
Avvikling av KUR-anlegg i Ringerike
Ringerike kommune bestemt at det ved tre av de eksisterende KUR-anleggene – Bekkatomtbakken, Rakkestad og Ultvedt – skal etableres minirenseanlegg. De øvrige KUR-anleggene skal fjernes, og avløpet skal føres til Monserud renseanlegg via nytt ledningsnett.
Ombygg av tidigere idretts- og administrasjonsbygg til hjelpemiddel lager i Hønefoss
Etablering av nytt hjelpemiddel lager for Ringerike kommune. Ombygging og renovering av tidligere idrettsbygg og administrasjonsbygg ved Austjord bo- og behandlingssenter. Hjelpemiddel lageret skal inneholde lager hall med messanin, vaskeområde, varemottak, samt en administrasjondel med kundemottak, kontorer, møterom og visningsleilighet for velferdsteknologi.
Ombygg av KUR-anlegg til minirenseanlegg i Ringerike
Konvertering av KUR-anlegg (kloakk uten rør) til minirenseanlegg.
Utskifting av overbygning på bru nr 06-0727 Ørte bru på Fv 177 i Ringerike
Samme konktrakt for Garder bru, Velta II bru og Ørte bru.
Nytt slukke- og varslingsanlegg på kirke i Tyristrand
Det skal etableres en komplett løsning for sikring mot brann. Dette innebærer utvendig slukkeløsning ved bruk av sprinkleranlegg og innvendig slukkeløsning ved bruk av inert gass som slukkemiddel.
Vedlikehold av bru på Fv 7 mellom Hønefoss og Sokna i Ringerike, Borglund hengebru
Det skal etableres 2 stk nye ståltårn på hengebrus, ca 3 tonn stål og nytt gravitasjonsfundament med fester for hengekabler, ca 50m3 betong og ca 5 tonn armering. Graving av ca 100m3 jordmasser. Spennkablene skal løftes ift fri høyde over rv 7 til min 6,2m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: