Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Røyken

Ny 4-felts veg på Rv 23 Dagslett-Linnes
Hovedvegsystemet i Lier. 5,5 km, hvorav 2,2km i tunnel (1,9km fjelltunnel og 300m betongtunnel). Samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Glitrevannverket Iks. Oppstartsentreprise ligger inne som eget prosjekt.
Til- og ombygg av kjøpsenter og på- og nybygg av leiligheter i Slemmestad
Påbygg av leiligheter på toppen av kjøpesenter ca 130 stk.
Nybygg av småhusbebyggelse i Midtbygda på Røyken, Buskerud
Arealet søkes utviklet for småhusbebyggelse jfr. gjeldene kommuneplan. Arealet er avsatt til bolig. Tegnet prosjekt på 6.153 kvm
Nybygg næringsbygg i Follestad, felt B
B1.2, 11,4 dekar. B2, 7,9 dekar. B1.3, 7,9 dekar.
Nybygg av industribygg i Røyken Næringspark
Tidligere prosjektnavn Røyken Næringspark C 4.1.
Tilbygg av videregående skole i Røyken
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av turnhall i Slemmestad
Tidlig prosjekt. Eventuelt samarbeid med Slemmestad IF. Lokalisering ved rådhuset og brannastasjonen. Tidligst byggestart i 2018. Kostnad er ukjent.
Oppgradering av avløpspumpestasjon i Røyken sentrum
Fra neddykkede pumper, til toppstyrte pumper på terrengnivå.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: