Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Røyken

Til- og ombygg av kjøpsenter og på- og nybygg av leiligheter i Slemmestad
Påbygg av leiligheter på toppen av kjøpesenter ca 130 stk.
Ombygg av kjøpesenter i Spikkestad, S10, trinn 1
Ombygg av gammel fabrikk til kjøpesenter og boliger. Total utbygging 12.000 m2. Trinnvis utbygging.
Nybygg av industribygg på Røyken næringspark
Planlagt ferdigstillelse 4. kvartal 2019. Energiklasse A.
Riving- og nybygg av barneskole og flerbrukshall i Torvbråten
17 klasserom. Planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2020.
Nybygg av turnhall m.m i Åros
Innendørs kunstgressbane.
Etablering av parkeringsplasser for bil og sykkel ved ungdomsskole i Røyken
40 nye parkeringsplasser nord på eiendommen samt 150 sykkelplasser og 2 HC-parkeringer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: