Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Røyken

Nybygg av rekkehus og leiligheter i Røyken
Gjennomførelsetid: 24 måneder.
Nybygg næringsbygg i Follestad, felt B
B1.2, 11,4 dekar. B2, 7,9 dekar. B1.3, 7,9 dekar.
Tilbygg av videregående skole i Røyken
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av rekkehus i Røyken
12 stk tomter med rekkehus.
Nybygg av turnhall i Slemmestad
Tidlig prosjekt. Eventuelt samarbeid med Slemmestad IF. Lokalisering ved rådhuset og brannastasjonen. Tidligst byggestart i 2018. Kostnad er ukjent.
Nybygg av fortau i Røyken
Ca 900 meter fortau, ca 450m overvannsleding, 200m bergskjæring, tiltak på eks. kjørebane og sideveier.
Oppgradering av avløpspumpestasjon i Røyken sentrum
Fra neddykkede pumper, til toppstyrte pumper på terrengnivå.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: