Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Røyken

Til- og ombygg av kjøpsenter og på- og nybygg av leiligheter i Slemmestad
Påbygg av leiligheter på toppen av kjøpesenter.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Gleinåsen vest del 2
Gleinåsen nor del 2 vil bli oppdelt i flere trinn. 100 enheter fordelt på eneboliger og rekkehus.
Ombygg av kjøpesenter i Spikkestad, S10
Ombygg av gammel fabrikk til kjøpesenter og boliger. Total utbygging 12.000 m2.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Torvbråten
17 klasserom. Planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2020. Gnr/bnr: 42/30, 42/68, 37/39, 37/145, 42/8, 42/6, 42/26 mfl.
Nybygg av rekkehus i Røyken
12 stk tomter med rekkehus.
Nybygg av turnhall m.m i Åros
Innendørs kunstgressbane.
Ny Vear bru over Åroselva på Fv 11 i Røyken
Omkjøringsveg for Rv 23 Elgskauåsen tunnel som skal rehabiliteres snart.
Etablering av parkeringsplasser for bil og sykkel ved ungdomsskole i Røyken
40 nye parkeringsplasser nord på eiendommen samt 150 sykkelplasser og 2 HC-parkeringer.
Trafikksikring og forlengelse av vei m.m i Røyken
Bredden på fortauet blir på 2,5 meter og vil gå fra eksisterende gangvei og opp til Bakkekroken nr 14. Eksisterende vann- og avløpsanlegget vil bli fornyet med en ø160mm VL, ø250mm OV og ø160mm SP.
Utbedring av kollektivknutepunkt i Røyken
Utføres sammen med kollektivknutepunkt i Modum.
Riving av barneskole i Torvbråten
Gnr/bnr: 42/30, 42/68, 37/39, 37/145, 42/8, 42/6, 42/26 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: