Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Røyken

Til- og ombygg av kjøpsenter og på- og nybygg av leiligheter i Slemmestad
Påbygg av leiligheter på toppen av kjøpesenter.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Torvbråten
17 klasserom. Planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2020. Gnr/bnr: 42/30, 42/68, 37/39, 37/145, 42/8, 42/6, 42/26 mfl.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Røyken
18 stk eneboliger og 2 stk 4-mannsboliger.
Nybygg av leilighetsbygg og kjedet eneboliger i Slemmestad
2 blokker med totalt 17 leiligheter og 3 hus med totalt 9 stk kjedet eneboliger.
Nybygg av rekkehus i Røyken
12 stk tomter med rekkehus.
Nybygg av turnhall m.m i Åros
Innendørs kunstgressbane.
Nybygg av kirkebygg/bibelsenter på Slemmestad i Røyken
Kantine for 300 stk mennesker. 38/573 m.fl.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Røyken
Fire tomannsboliger og tre eneboliger.
Etablering av fortau og gang-og sykkelveier til Torvbråten skole i Røyken
Fortau langs Skogveien og Løvliveien, omregulere Bergstien til gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelvei over privat parkeringsplass mellom Eikeleina og Løvliveien.
Støyreduserende tiltak 32 dB på boliger i Nedre Buskerud
Fellesutlysning for: Hønefoss, Mjøndalen, Hokksund, Åmot, Drammen, Hvittingfoss, Jevnaker og Røyken. Det er i alt 17 boliger hvor det skal gjøres støyreduserende tiltak.
Utbedring av kollektivknutepunkt i Røyken
Utføres sammen med kollektivknutepunkt i Modum.
Riving av barneskole i Torvbråten
Gnr/bnr: 42/30, 42/68, 37/39, 37/145, 42/8, 42/6, 42/26 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: