Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Røyken

Ombygg av kjøpesenter i Spikkestad, S10, trinn 1
Ombygg av gammel fabrikk til kjøpesenter og boliger. Total utbygging 12.000 m2. Trinnvis utbygging.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Røyken
Gjennomførelsetid: 24 måneder.
Etablering av fortau og gang-og sykkelveier til Torvbråten skole i Røyken
Fortau langs Skogveien og Løvliveien, omregulere Bergstien til gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelvei over privat parkeringsplass mellom Eikeleina og Løvliveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: