Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nore og Uvdal

Nybygg av gangvei i Rødberg
Byggetips. Skal prosjekteres i 2017. Sikker adkomst mellom Uvdal sentrum og Uvdal barnehage. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Ombygg av samfunnshus/gym/lager i Rødberg
Byggetips. Tidlig prosjekt. Omfang er ikke bestemt. Prosjektering i løpet av 2017. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nett, rensk og bolt på fv 40, Hostvedkleiva i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: