Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nore og Uvdal

0604 Driftskontrakt veg Hallingdal - Fylkesveg 2019-2025 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Ål, Gol, Flå, Hemsedal, Hol og Nes kommune, og deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommune.
Nybygg av hyttefelt i Nore
Byggeklare tomter, infrastruktur samt fiber og strøm på plass.
Oppgradering av uteområde på Uvdal skole
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Opprusting av uteområde, lekeapparater og generell opprusting. Også behov for flomsikring på baksiden.
Opprustning av uteområde på Rødberg skole
Det skal etableres buldrevegg/klatrevegg, klatrestativ, husker, basketstativ, trampoliner og takoverbygg. Det skal legges støtdempende underlag under apparatene.
Opprusting av 5 holdeplasser på Fv 40 i Rollag
Utføres sammen med Hol, Nore og Uvdal og Flesberg bussholdeplasser.
Opprusting av 5 holdeplasser på Fv 40 i Nore og Uvdal
Utføres sammen med Hol, Rollag og Flesberg bussholdeplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: