Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nore og Uvdal

Nybygg av forretning i Nore og Uvdal kommune
4 eiere, sellskap skal dannes.
Opprustning av uteområde på Rødberg skole
Det skal etableres buldrevegg/klatrevegg, klatrestativ, husker, basketstativ, trampoliner og takoverbygg. Det skal legges støtdempende underlag under apparatene.
Opprusting av 5 holdeplasser på Fv 40 i Rollag
Utføres sammen med Hol, Nore og Uvdal og Flesberg bussholdeplasser.
Opprusting av 5 holdeplasser på Fv 40 i Nore og Uvdal
Utføres sammen med Hol, Rollag og Flesberg bussholdeplasser.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Nore
Oomfatter bl.a. nytt gjerde, nytt klatrestativ, sandkasse, huskestativ, vannleik mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: