Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nore og Uvdal

Nybygg av hytter på Breiset i Åsbøseterdalen
11 tomter. Gnr/bnr 185/1 og 185/4
Nybygg av hytter i Nore
7 tomter. Gnr/bnr 145/1 146/1
Nybygg av fritidsboliger i Uvdal
4 tomter for fritidsbebyggelse. Gnr/bnr 14/1, 12/71
Fanggjerde på Fv 120 Klavefjell i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Tillbygg- og rehabilitering av barnehage i Nore
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskiftning av heis på Bergtun
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Uttak av steinmasser i Nore og Uvdal kommune
Ca 30 daa. Området består av en breelv-avsetning som inneholder grus, sand og større steiner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: