Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nore og Uvdal

Nybygg av forretning i Nore og Uvdal kommune
4 eiere, sellskap skal dannes.
Nybygg av hytter på Søre Åsen i Tunhovd, Nore og Uvdal
Totalt 80-110 stk hytter fordelt på felt A-G. Etappevis utbygging. Grunneier er Knut Martin Bakka.
Nybygg av fritidstomter i Nore
Grunneier Helge Karlsen.
Fanggjerde på Fv 120 Klavefjell i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Nybygg av fritidsboliger i Uvdal
4 tomter for fritidsbebyggelse.
Tillbygg- og rehabilitering av barnehage i Nore
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskiftning av heis på Bergtun
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av barnehage i Tunhovd
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Rehabilitering av oppholdsrom og kjøkken, samt noe oppgradering av lekeområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: