Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nore og Uvdal

Nybygg av fritidsboliger i Uvdal Alpinsenter
4 tomter for fritidsbebyggelse.
Nybygg av hytter på Søre Åsen i Tunhovd, Nore og Uvdal
Totalt 80-110 stk hytter fordelt på felt A-G. Etappevis utbygging.
Nybygg av gangvei i Rødberg
Byggetips. Skal prosjekteres i 2017. Sikker adkomst mellom Uvdal sentrum og Uvdal barnehage. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Ombygg av samfunnshus/gym/lager i Rødberg
Byggetips. Tidlig prosjekt. Omfang er ikke bestemt. Prosjektering i løpet av 2017. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Bruvedlikehold i Buskerud 2017-2018
Erosjonssikring, rekkverk.
Nett, rensk og bolt på fv 40, Hostvedkleiva i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: