Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nore og Uvdal

Nybygg av fritidstomter i Nore
Grunneier Helge Karlsen.
Oppgradering av uteområde på Uvdal skole
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Opprusting av uteområde, lekeapparater og generell opprusting. Også behov for flomsikring på baksiden.
Oppgradering av ventilasjon- og kjølingsanlegg på Bergtun
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Kjøkken og oppholdsrom i 2 etasje avd. A.
Opprustning av uteområde på Rødberg skole
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Opprusting av uteområdet for barnetrinnet. Gjelder lekeapparater og generell opprusting av område.
Etablering av uteområde på Rødberg barnehage
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Opprustning av uteområde på Rødberg skole
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Opprusting av uteområdet for ungdomstrinnet. Gjelder takoverbygg og generell opprusting av område.
Asfaltering av parkeringsplass ved Rødberg skole
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskiftning av ballbinger i Uvdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Dekke i ballbinder må skiftes etter noen års bruk.
Utskiftning av ballbinger i Rødberg
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Dekke i ballbinder må skiftes etter noen års bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: