Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nore og Uvdal

Nybygg av boliger, forretning og kontor i Nore og Uvdal
Legge til rette for bygging av boliger for barn og unge med spesielle behov.
0604 Driftskontrakt veg Hallingdal - Fylkesveg 2019-2025 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Ål, Gol, Flå, Hemsedal, Hol og Nes kommune, og deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommune.
Nybygg av forretning i Nore og Uvdal kommune
4 eiere, sellskap skal dannes.
Uttak av steinmasser i Nore og Uvdal kommune
Ca 30 daa. Området består av en breelv-avsetning som inneholder grus, sand og større steiner.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Nore
Oomfatter bl.a. nytt gjerde, nytt klatrestativ, sandkasse, huskestativ, vannleik mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: