Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nedre Eiker

Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
Flomsikringstiltak i Nedre Eiker
Flomsikringstiltak langs Mjøndalsbekken og ved Miletjern. Antatt start.
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av aktivitetssenter i Solbergelva
Aktivitetssenter for personer med utviklingshemming. Det skal legges opp til 5 aktivitetsrom, hvor et større rom er tenkt å være et kombinert kino- og undervisningsrom. I tillegg skal det inngå et større kjøkken/fellesrom, et hvilerom, et sanserom og et skjermingsrom. I tillegg skal det være et stort fokus på uteområde med etablering av forskjellige aktiviteter; et skjermet uteområde i bygningsmassen, gapahuk, bålplass, urte- og sansehage.
Ny gangforbindelse i Myrveien, Solbergelva
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift og omfang. Antatt start. Ukjent kostnad.
E134 Evja – igjenfylling av rør ved Drammenselva, Nedre-Eiker kommune
Stålrør utløpet av Evja(bekken) til Drammenselva, under E134 i Nedre Eiker kommune, skal fylles igjen med lett betongmasse. Røret har en diameter på ca. 3 m og er ca. 37 meter langt målt i toppen. Det skal fylles med betong vekt ca. 1100 kg/m3 av hensyn til geotekniske forhold i grunnen under.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: