Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nedre Eiker

Etablering av boligområde og næring i Mjøndalen
Gnr/bnr: 14/1, 14/16, 15/4, 14/11.
Nybygg av sykehjem i Nedre Eiker kommune
Mulighet for bygging på tomt i Krokstadelva og mulighet for sykehjem i Solbergelva-Åssiden.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
42 eneboliger samt 55 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av rekkehus og blokkleiligheter i Solbergelva
Ca. 20 stk rekkehus og ca 40 stk blokkleiligheter.
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
0603 Driftskontrakt Kongsberg - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Kongsberg og Øvre Eiker, og deler av Flesberg og Nedre Eiker.
Nybygg av boliger på Hovjordet, trinn 2
Opp til ca 30 boenheter. Ulevannsveien 43 og 45.
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon i Nedre Eiker
Det skal bygges et ledningsanlegg mellom Høydebasseng Åsen i Mjøndalen og Høydebasseng Stubberud på Konnerud. Ca 3,7 km. Det skal leveres og installeres pumper i 2 stasjoner. Den ene stasjonen blir i nytt bygg og den andre blir i eksisterende bygg(stasjon) der eksisterende pumper må rives for å få installert nye.
Flomsikringtiltak ved bekk i Mjøndalen
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Ny kulvert og sikring av bekk nedløps.
Rehabilitering av bad i sykehjem i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Oppgradering av 25 bad. Badene er gamle, slitte og for trange.
Flomsikringtiltak ved bekk i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Sanering av kloakk og overvannsledninger i Mjøndalen
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Sanering av vann- og avløpsanlegg i Nedre Eiker kommune
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Separering av overvann- og avløpsledninger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. All separering vil avlaste Mjøndalen renseanlegg, og bidrar til bedre rensekvalitet, samt mindre fare for tilbakeslag i avløpsnettet.
Flomsikringstiltak ved barnehage i Møllenhof
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Flomvei fra inntaket og forbi Møllenhof barnehage.
Sanering av vann- og avløpsledning i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av vei i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av vognskur og lagerplass for barnehager i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Gjelder flere barnehager i kommunen, uklart hvilke.
Trafikksikkerhetstiltak ved skole i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Fartsdempende tiltak, krav til frisikt, bedre kryssingsforhold for fotgjengere m.m.
Rehabilitering av fasade på Folkets hus i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Ombygg av tilfluktsrom til makerspace i bibliotek i Nedre Eiker
Fra økonomiplan 2018-2021. Tilfluktsrommet skal gjøres om til makerspace. I tillegg trengs det oppgradering med nytt inventar til voksen- og småbarnsavdelingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: