Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nedre Eiker

Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
42 eneboliger samt 55 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av matbutikk i Mjøndalen
Samt etablering av drive-in-butikk for trelast på 4000 m2.
Nybygg av tomannsboliger på Hovjordet
Opp til ca 30 boenheter.
Nybygg av leiligheter med næring i Steinberg
300 m2 næring. Mellom 2-4 etasjer. Steinbergveien 125 og 127.
Nybygg av aktivitetssenter i Solbergelva
Aktivitetssenter for personer med utviklingshemming. Det skal legges opp til 5 aktivitetsrom, hvor et større rom er tenkt å være et kombinert kino- og undervisningsrom. I tillegg skal det inngå et større kjøkken/fellesrom, et hvilerom, et sanserom og et skjermingsrom. I tillegg skal det være et stort fokus på uteområde med etablering av forskjellige aktiviteter; et skjermet uteområde i bygningsmassen, gapahuk, bålplass, urte- og sansehage.
Nybygg av omsorgsboliger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Flomsikringstiltak i Nedre Eiker
Flomsikringstiltak langs Mjøndalsbekken og ved Miletjern.
Utvidelse av barnehage på Krokstadelva i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Utvidelse av barnehagen til fem avdelinger.
Utvidelse av garderobe og barnehage i Mjøndalen
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av tak og fasade på spinneri i Nedre eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Støyreduserende tiltak på boliger ved Fv. 53
Drammensveien 25 – Drammensveien 71A i Mjøndalen, Nedre Eiker kommune.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Bytte kledning, etterisolere, skifte takrenner m.m. samt skifte ut gammelt alarmanlegg.
Oppgradering av vannledning i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Solbergledningen er en 600 mm vannledning av stål bygd i 1943. Det planlegges å trekke en plastledning (polyetylen) gjennom eksisterende ledning.
Energisparende tiltak for kommunale bygg i Nedre Eiker, fase 2
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av vei i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Tak over mellombygg skal byttes pga lekkasje og alder. Gesims rundt gymsal skal skiftes ut. Takpapp skal byttes ut. Kjøkkenskap med vask og benker skal byttes i klasserom samt vinduer skal skiftes.
Utskifting av kompressor for kjøleanlegg i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Drenering av uteområde ved barnehage i
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Skifte ut gamle EL tavler og bytte vinduer i vestibyle, kiosk og støvelgang.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Fjerning av matter som erstattes med gulvbelegg.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Gymsalgulv skal rehabiliteres etter noe skade etter vannlekkasjer.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Oppgradering av 2 kjøkken.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Vanninntrengning i bygg ved regnvær. Bytte vinduer.
Rehabilitering av driftsbygning ved kapell i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Drenering av uteområde/skolegård i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av inventar i forsamlingshuset i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Det er store dannelser av istapper på bygget. Blir gjort tiltak med lufting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: