Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nedre Eiker

Nybygg av rekkehus og blokkleiligheter i Solbergelva
Ca 20 stk rekkehus og ca 40 stk blokkleiligheter.
Nybygg av byggvarebutikk på Orkidehøgda i Mjøndalen
Porter: Hörmann Norge AS. Orkidehøgda 4-6.
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av eneboliger ved Åsen
23-27 eneboliger.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 3
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon i Nedre Eiker
Det skal bygges et ledningsanlegg mellom Høydebasseng Åsen i Mjøndalen og Høydebasseng Stubberud på Konnerud. Ca 3,7 km. 2 pumpestasjoner.
Nybygg av omsorgsboliger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av aktivitetssenter i Solbergelva
Aktivitetssenter for personer med utviklingshemming. Det skal legges opp til 5 aktivitetsrom, hvor et større rom er tenkt å være et kombinert kino- og undervisningsrom. I tillegg skal det inngå et større kjøkken/fellesrom, et hvilerom, et sanserom og et skjermingsrom. I tillegg skal det være et stort fokus på uteområde med etablering av forskjellige aktiviteter; et skjermet uteområde i bygningsmassen, gapahuk, bålplass, urte- og sansehage.
Nybygg av boliger på Hovjordet, trinn 1
Opp til ca 30 boenheter. Ulevannsveien 43 og 45.
Rehabilitering av bad i omsorgsboliger i Nedre Eiker
Rehabilitering av 12 bad i (eldre avdeling).
Støyreduserende tiltak på boliger ved Fv. 53
Drammensveien 25 – Drammensveien 71A i Mjøndalen, Nedre Eiker kommune.
Rehabilitering av tak og fasade på spinneri i Nedre eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Sanering av vann- og avløpsanlegg i Nedre Eiker kommune
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Bytte kledning, etterisolere, skifte takrenner m.m. samt skifte ut gammelt alarmanlegg.
Oppgradering av vannledning i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Solbergledningen er en 600 mm vannledning av stål bygd i 1943. Det planlegges å trekke en plastledning (polyetylen) gjennom eksisterende ledning.
Oppgradering av vei i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Tak over mellombygg skal byttes pga lekkasje og alder. Gesims rundt gymsal skal skiftes ut. Takpapp skal byttes ut. Kjøkkenskap med vask og benker skal byttes i klasserom samt vinduer skal skiftes.
Utskifting av kompressor for kjøleanlegg i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Drenering av uteområde ved barnehage i
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Skifte ut gamle EL tavler og bytte vinduer i vestibyle, kiosk og støvelgang.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Fjerning av matter som erstattes med gulvbelegg.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Gymsalgulv skal rehabiliteres etter noe skade etter vannlekkasjer.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Oppgradering av 2 kjøkken.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Vanninntrengning i bygg ved regnvær. Bytte vinduer.
Drenering av uteområde/skolegård i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabiliteringstiltak for å sikre godt inneklima på skoler i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Det er store dannelser av istapper på bygget. Blir gjort tiltak med lufting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: