Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nedre Eiker

Nybygg av sykehjem i Nedre Eiker kommune
Mulighet for bygging på tomt i Krokstadelva og mulighet for sykehjem i Solbergelva-Åssiden.
Flomsikringstiltak i Nedre Eiker
Flomsikringstiltak langs Mjøndalsbekken og ved Miletjern. Antatt start.
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Nybygg av tomannsboliger på Hovjordet
Opp til ca 30 boenheter.
Nybygg av flerbolighus med næring i Steinberg
300 m2 næring. Mellom 2-4 etasjer.
Nybygg av aktivitetssenter i Solbergelva
Aktivitetssenter for personer med utviklingshemming. Det skal legges opp til 5 aktivitetsrom, hvor et større rom er tenkt å være et kombinert kino- og undervisningsrom. I tillegg skal det inngå et større kjøkken/fellesrom, et hvilerom, et sanserom og et skjermingsrom. I tillegg skal det være et stort fokus på uteområde med etablering av forskjellige aktiviteter; et skjermet uteområde i bygningsmassen, gapahuk, bålplass, urte- og sansehage.
Nybygg av omsorgsboliger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nytt VA-anlegg på Åsen i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Flomsikringtiltak ved bekk i Mjøndalen
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Ny kulvert og sikring av bekk nedløps.
Rehabilitering av bad i sykehjem i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Oppgradering av 25 bad. Badene er gamle, slitte og for trange.
Sanering av kloakk og overvannsledninger i Mjøndalen
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Separering av overvann- og avløpsledninger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. All separering vil avlaste Mjøndalen renseanlegg, og bidrar til bedre rensekvalitet, samt mindre fare for tilbakeslag i avløpsnettet.
Flomsikringstiltak ved barnehage i Møllenhof
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Flomvei fra inntaket og forbi Møllenhof barnehage.
Flomsikringtiltak ved bekk i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Energisparende tiltak for kommunale bygg i Nedre Eiker, fase 2
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av vognskur og lagerplass for barnehager i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Gjelder flere barnehager i kommunen, uklart hvilke.
Utskifting av kompressor for kjøleanlegg i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av driftsbygning ved kapell i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av fasade på Folkets hus i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av inventar i forsamlingshuset i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: