Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Modum

Nybygg av verksted/lager/garasjer og utvidelse av internat ved videregående skole i Åmot
Internatet er på 640 kvadratmeter, og bygges i massivtre. Bygget skal romme 16 robuste hybler, med hvert sitt bad. Verkstedet på 770 kvadratmeter bygges i tradisjonelt treverk og betong. Det skal benyttes av skolen til reparasjon og kontroll av interne og eksterne kjøretøy, som for eksempel traktor og hjullastere.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Inntaket planlegges ved Vikersund Arbeidssenter.
Støyreduserende tiltak 32 dB på boliger i Nedre Buskerud
Fellesutlysning for: Hønefoss, Mjøndalen, Hokksund, Åmot, Drammen, Hvittingfoss, Jevnaker og Røyken. Det er i alt 17 boliger hvor det skal gjøres støyreduserende tiltak.
Opprusting av 5 holdeplasser på Fv 280 i Modum
Utføres sammen med Krødsherad bussholdeplasser.
Utbedring av kollektivknutepunkt i Modum
Utføres sammen med kollektivknutepunkt i Røyken.
Etablering av bredbåndsnett i Modum kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: