Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Modum

Nybygg av tomannsbolig, rekkehus og enebolig i Geithus
Byggestart avhenger av fremdrift på bygging av ny midtdeler på Riksveg 35 i regi av SVV.
Oppgradering av kraftverk i Vikersund
Tidlig prosjekt. Når Embretsfoss 4 er på plass kommer Embretsfoss å oppgraderes. Antatt start og kostnad.
Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune. 780,818 km veg totalt.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Inntaket planlegges ved Vikersund Arbeidssenter.
Maling av turbiner ved vannkraftverk ved Kløftefoss i Modum kommune
Overflatebehandling (sandblåsing og maling) av innstøpte turbildeler (tilløpsrør, spiraltromme, stagring og sugerør) for alle tre turbinene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: