Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Modum

Nybygg av leiligheter og forretningsbygg i Vikersund sentrum nord, trinn 1
Kommer bli oppdelt i 6-7 byggetrinn, totalt 400 leiligheter. Takterrasse. Vikersundgata 2 og 4.
Oppgradering av kraftverk i Vikersund
Tidlig prosjekt. Når Embretsfoss 4 er på plass kommer Embretsfoss å oppgraderes. Antatt start og kostnad.
Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune. 780,818 km veg totalt.
Maling av turbiner ved vannkraftverk ved Kløftefoss i Modum kommune
Overflatebehandling (sandblåsing og maling) av innstøpte turbildeler (tilløpsrør, spiraltromme, stagring og sugerør) for alle tre turbinene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: