Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lier

Ombygg-og nybygg av boliger ved Lier sykehus
To av de eksisterende sykehusbygningene skal bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen skal rives og erstattes med leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av rekkehus i Lier
Ansvarlig søker: Nordic- Office of Architecture AS.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 2
Garasjekjeller. Sjøvann oppvarming. Entreprenører fra trinn 1 vil få opsjon.
Nybygg av flerbolighus i Lier
Nybygg av tre stk 4-roms leiligheter og en kontordel med baseleilighet og samtalerom/møterom.
Oppgradering av pumpestasjoner samt ombygg av vannledning i Lierskogen
Renovering av avløppumpestasjon i Røyken sentrum og- Ledningsnett Lierskogen samt oppgradering av 2 pumpestasjon på Lierskogen.
Utvidelse av ungdomsskole i Lier kommune
Total utvidelse med 10 klasserom.
Nybygg av renseanlegg og ny va-ledning i Tronstad
Ca. 450 PE. Ca. 2 km ledningsnett. Langs Gunnerudveien skal eksisterende hovedvannledning saneres og avløpsledninger etableres.
Sanering av VA-ledning i Lier
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2014-2017.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: