Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lier

Nybygg av kombinasjonsbygg på Kjellstad i Lier
Ferdigstilt i løpet av sommer 2020.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 2
Garasjekjeller. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av eneboliger i Lier
28 byggeklare eneboligtomter.
Ny råvannsledning i Lier kommune
Det skal legges ny råvannsledning frem til Kleivdammen vannbehandlingsanlegg i Lier. Det skal legges ny ledning DN600 inn i tunell og DN700 i grøft. Totallengde er ca 600 m.
Nybygg av terrassert bebyggelse, leiligheter i Lier
Planområdet er på ca. 4,6 daa.
Nybygg av eneboliger i Lier
Byggeklare tomter.
Etablering av varmepumpe på bygninger i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/luft eller luft/vann.
Oppgradering av vei i Lier
Fra Nøstveien til parkeringsplass.
Brannteknisk oppgradering av Lerberg skole
- utskifting av endel innerdører til brannklassifiserte dører - utskifting av enkelte vinduer til brannklassifiserte vinduer - brannteknisk oppgradering av etasjeskiller - fløy A - brannteknisk oppgradering av innvendige skillevegger - etablering av enkelte brannsluser - etablering av brannspjeld i ventilsjonskanaler - riving av gammelt utdatert sprinkleranlegg - de- og remontering av tekniske installasjoner - enkelte nye himlinger - malerarbeider - øvrig rivingsarbeider
Oppgradering av trapperom og rømningsveier i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av fortau i Lier
Fra Nøstveien til krysset Vivelstadveien.
Ombygg av tunnel i Lier
Tunnelens totale lengde er på 212 meter, hvor av 62 meter er sikret med frittstående hvelv. Tunnelens bredde er 5 - 6 meter, vegghøyde ca 3,5 meter og totalhøyden er ca 6 meter.
Utvidelse av paviljong på skole i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av varmepumpe på skoler i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/vann varmepumpe.
Utskiftning av solskjerming på ungdomsskole i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: