Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lier

Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 2
18-20 byggemåneder. Gnr/bnr: 95/131, 95 /140.
Nybygg av leiligheter i Lier
Planområdet er på ca. 6,5 daa.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 4
Strandhus syd: 11 leiligheter. Strandhøjden: 14 leiligheter. Sjøvann oppvarming. Borettslag skal stiftes.
Nybygg av kombinasjonsbygg på Kjellstad i Lier
Ferdigstilt i løpet av sommer 2020.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 3
Garasjekjeller. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av eneboliger i Lier
28 byggeklare eneboligtomter.
Oppgradering av vei i Lier
Fra Nøstveien til parkeringsplass.
Etablering av gangvei og gatelys m.m i Lier
Kulverten under E-18 er ferdigstilt, men deler av arbeidet med veien mot Joseph Kellers vei gjenstår.
Etablering av paviljong for utvidelse av kontorkapasiteten i Lier
Minimum 22 kontorarbeidsplasser og møterom i 2 etasjer med en opsjon for supplering med inntil x ekstra kontor- og møtefasiliteter i en eventuell 3. etasje. Bygget ønskes oppført enten som modulbygg eller som massivtrekonstruksjon. Prosjektet for Bilbo er forutsatt utført med hurtige modulbaserte løsninger eller i massivtre, for avlasting av akutt plassbehov for nytt kommunalt foretak. Tidsperspektivet er ca. 10 år +.
Utbedring av tømmerkai i Lierstranda
Istandsetting av ballasteringssystemet og korrosjonsbeskyttelse.
Oppgradering av trapperom og rømningsveier i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av fortau i Lier
Fra Nøstveien til krysset Vivelstadveien.
Riving av rørgate i Kjåkadalen, Lier
Totallengde rørgate er ca 1850m og består av: Pel 0 Høgfoss til pel ca 300 går i tunnel. Tunnel skal gjenstøpes i begge ender. Pel 300 - 1050 er stålrør med Ø900mm delvis nedgravd og delvis over bakken på betong/stålfundament med høyde opp til 6-8m. Pel 1050 – 1400 er rørgata i treverk holdt sammen med stålband. Treverket er i stor grad oppråtnet. Pel 1400 – 1650 er stålrør revet. Det gjenstår noen betongfundamenter. Pel 1650 – 1850 er stålrør med Ø900mm ned skråningen til kraftstasjon. stålrøret ligger på betongfundament og er delvis nedfylt. Rørgata går gjennom Glitre Naturreservat fra pel 0-1000 og fra pel 1650-1850. Arbeidene er krevende. Mye transport må gjøres med helikopter.
Utvidelse av paviljong på skole i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Utskiftning av solskjerming på ungdomsskole i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Brannteknisk oppgradering av Lerberg skole
- utskifting av endel innerdører til brannklassifiserte dører - utskifting av enkelte vinduer til brannklassifiserte vinduer - brannteknisk oppgradering av etasjeskiller - fløy A - brannteknisk oppgradering av innvendige skillevegger - etablering av enkelte brannsluser - etablering av brannspjeld i ventilsjonskanaler - riving av gammelt utdatert sprinkleranlegg - de- og remontering av tekniske installasjoner - enkelte nye himlinger - malerarbeider - øvrig rivingsarbeider

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: