Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lier

Ombygg-og nybygg av boliger ved Lier sykehus
To av de eksisterende sykehusbygningene skal bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen skal rives og erstattes med leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av kontor/industri/lager på Kjellstad Næringspark i Lier
BREEAM Very Good-standard. 250 parkeringsplasser.
Nybygg av ungdomsskole på Høvik i Lier
540 stk elever. Bygging av ny skole kan gjøres i to byggetrinn, der første byggetrinn bør være ferdig innen 2027.
Utvidelse-og ombygg av felles barneskole i Lier
Felles barneskole for Hennummarka, Nordal, Heia og Hallingdal. Ulike alternativer vurderes.
Nybygg av byggvarehus på Gjellebekk i Lier
Innflytningsklart i starten av 2019.
Riving-og nybygg av barne-og ungdomsskole på Sylling i Lier
330 stk elever. Riving av bygg A og paviljongene G og F.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 4
Strandhus syd: 11 leiligheter. Strandhøjden: 14 leiligheter. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av eneboliger i Lier
28 eneboligtomter.
Riving -og nybygg av administrasjons/skolefløy ved skole i Lier
150 stk elever. Riving av bygg C og avvikling av paviljong D.
Utvidelse av barneskole i Lier
Strukturmodell 1 avser att elever fra Egge skole flyttes til Hegg skole. Utvidelse med 120 elever.
Utvidelse-og ombygg av ungdomsskole i Lier
Strukturmodell 1 avser att elever fra Sylling skole flyttes til Tranby skole. Kapasitet for 540 elever.
Ny-og omlegging av vannledninger i Lier
Ca. 1,7 km ledning og etablering av pumpestasjon. Nedleggelse av eksisterende pumpestasjon i Skogliveien. Omfatter også utskiftning av vannledning i eternitt.
Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune. 780,818 km veg totalt.
Utvidelse -og ombygg av barneskole i Lier
Til/nybygg av 210 m2 samlingsrom.
Oppgradering av pumpestasjoner samt ombygg av vannledning i Lierskogen
Renovering av avløppumpestasjon i Røyken sentrum og- Ledningsnett Lierskogen samt oppgradering av 2 pumpestasjon på Lierskogen.
Sanering av VA-ledning i Lier
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2014-2017.
Oppgradering av vei i Lier
Fra Nøstveien til parkeringsplass.
Utvidelse-og ombygg av barneskole mm i Lier
Oppussing av 140 m2 personalgarderobe/toalett, 10 m2 SFO-toalett, 50 m2 sløydsal og 20 m2 lydisolering av kontorer og møterom.
Nybygg av fortau i Lier
Fra Nøstveien til krysset Vivelstadveien.
Ombygging av vei og nybygg av fortau og veibelysning i Lier
Del 2, mellom Eikseterveien og Sognaveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: