Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lier

Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 2
18-20 byggemåneder. Gnr/bnr: 95/131, 95 /140.
Nybygg av kombinasjonsbygg på Kjellstad i Lier
Ferdigstilt i løpet av sommer 2020.
Nybygg av eneboliger i Lier
28 byggeklare eneboligtomter.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 2
Garasjekjeller. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av eneboliger i Lier
Byggeklare tomter.
Etablering av varmepumpe på bygninger i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/luft eller luft/vann.
Oppgradering av vei i Lier
Fra Nøstveien til parkeringsplass.
Etablering av gangvei og gatelys m.m i Lier
Kulverten under E-18 er ferdigstilt, men deler av arbeidet med veien mot Joseph Kellers vei gjenstår.
Etablering av paviljong for utvidelse av kontorkapasiteten i Lier
Minimum 22 kontorarbeidsplasser og møterom i 2 etasjer med en opsjon for supplering med inntil x ekstra kontor- og møtefasiliteter i en eventuell 3. etasje. Bygget ønskes oppført enten som modulbygg eller som massivtrekonstruksjon. Prosjektet for Bilbo er forutsatt utført med hurtige modulbaserte løsninger eller i massivtre, for avlasting av akutt plassbehov for nytt kommunalt foretak. Tidsperspektivet er ca. 10 år +.
Brannteknisk oppgradering av Lerberg skole
- utskifting av endel innerdører til brannklassifiserte dører - utskifting av enkelte vinduer til brannklassifiserte vinduer - brannteknisk oppgradering av etasjeskiller - fløy A - brannteknisk oppgradering av innvendige skillevegger - etablering av enkelte brannsluser - etablering av brannspjeld i ventilsjonskanaler - riving av gammelt utdatert sprinkleranlegg - de- og remontering av tekniske installasjoner - enkelte nye himlinger - malerarbeider - øvrig rivingsarbeider
Oppgradering av trapperom og rømningsveier i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Utbedring av tømmerkai i Lierstranda
Istandsetting av ballasteringssystemet og korrosjonsbeskyttelse.
Nybygg av fortau i Lier
Fra Nøstveien til krysset Vivelstadveien.
Utvidelse av paviljong på skole i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Utskiftning av solskjerming på ungdomsskole i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Lier
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: