Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lier

Ombygg-og nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 2 mfl.
To av de eksisterende sykehusbygningene skal bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen skal rives og erstattes med leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av kontor/industri/lager på Kjellstad Næringspark i Lier
BREEAM Very Good-standard. 250 parkeringsplasser.
Fornyelse av Lieråsen tunnel i Asker/Lier
10,7 km. Bergsiklring, KL-anlegg, skinne og svillebytte, ballastrens, føringsveier.
Nybygg av byggvarehus på Gjellebekk i Lier
Innflytningsklart i starten av 2019.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 4
Strandhus syd: 11 leiligheter. Strandhøjden: 14 leiligheter. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av eneboliger i Lier
28 byggeklare eneboligtomter.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 1
Totalt 230 boenheter på området.
Nybygg av eneboliger i Lier
Byggeklare tomter.
Ombygging av vei og nybygg av fortau og veibelysning i Lier
Del 2, mellom Eikseterveien og Sognaveien.
Nytt glasstak over resepsjon og publikumsområde på trafikkstasjon i Lierstranda
Nytt glasstak med tilhørende i zink kledde isolerte og luftede vegger samt å etablere nye renner på tak over resepsjon på Drammen trafikkstasjon, Lierstranda
Utskifting av ventilasjonsanlegg ved skole i Lier
Eksisterende automatikktavle for varmeanlegg skal skiftes ut (1980). Fjernvarmesentral, sirkulasjonspumper, shuntventiler etc. skal beholdes (2012). Fjernvarmesentralen må flyttes litt for å gjøre plass til nytt ventilasjonsaggregat. Rør tilpasses nye aggregater og kanaler (trangt under tak). Pumper og shuntventiler flyttes nærmere aggregatene (2 ventilasjonskurser).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: