Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lier

Nybygg av kontor/industri/lager på Kjellstad Næringspark i Lier
BREEAM Very Good-standard. 250 parkeringsplasser.
Fornyelse av Lieråsen tunnel i Asker/Lier
10,7 km. Bergsiklring, KL-anlegg, skinne og svillebytte, ballastrens, føringsveier.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 4
Strandhus syd: 11 leiligheter. Strandhøjden: 14 leiligheter. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av byggvarehus på Gjellebekk i Lier
Innflytningsklart i starten av 2019.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 3
Garasjekjeller. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 2
Garasjekjeller. Sjøvann oppvarming. Entreprenører fra trinn 1 vil få opsjon.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 1
Totalt 230 boenheter på området.
Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune. 780,818 km veg totalt.
Ombygging av vei og nybygg av fortau og veibelysning i Lier
Del 2, mellom Eikseterveien og Sognaveien.
Nytt glasstak over resepsjon og publikumsområde på trafikkstasjon i Lierstranda
Nytt glasstak med tilhørende i zink kledde isolerte og luftede vegger samt å etablere nye renner på tak over resepsjon på Drammen trafikkstasjon, Lierstranda
Utskifting av ventilasjonsanlegg ved skole i Lier
Eksisterende automatikktavle for varmeanlegg skal skiftes ut (1980). Fjernvarmesentral, sirkulasjonspumper, shuntventiler etc. skal beholdes (2012). Fjernvarmesentralen må flyttes litt for å gjøre plass til nytt ventilasjonsaggregat. Rør tilpasses nye aggregater og kanaler (trangt under tak). Pumper og shuntventiler flyttes nærmere aggregatene (2 ventilasjonskurser).
Nytt sportsgulv i Lierhallen i Lier
Oppdraget omfatter et gulvareal på ca. 490 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: