Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Krødsherad

Nybygg av vannkraftverk på Nore og Uvdal
Melding om konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Antatt start. Kostnad ukjent. 2 alternativer vurderes, enten kraftstasjon i dagen eller i fjell. 56,00 GWh.
Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune. 780,818 km veg totalt.
Nybygg av mildertidige lokaler for alders- og sykehjem i Krøderen
Sykehjemsmodulen skal gi sengeplass til 14 beboere, hvorav 4 får enkeltrom og 10 på dobbeltrom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: