Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Krødsherad

Nybygg av vannkraftverk på Nore og Uvdal
Melding om konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Antatt start. Kostnad ukjent. 2 alternativer vurderes, enten kraftstasjon i dagen eller i fjell. 56,00 GWh.
Ny eller tilbygg av renseanlegg i Krøderen
Blir eventuelt et jordrenseanlegg/morenegruslag. Renseanlegg på 12000 pe.
Nybygg av VA-anlegg på Norefjell i Krødsherad
Legging av ca 1070 m vannledning 160 mm PE100 SDR9 med 3 stk vannkummer og ca 117 m trykksatt spillvannsledning hhv 125 og 160 mm PE100 SDR11. Legging av ca 930 spillvannsledning med selvfall 200 mm PVC SN8. Bygging av 7 m betongkanal for kryssing av bekk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: