Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kongsberg

Nybygg av videregående skole i Kongsberg sentrum
4000-5500 m2. Ferdigstilt ultimo 2020.
Nybygg av idrettshall i Kongsberg
Usikkert prosjekt. Fra behovsanalyse. Kun på idéstadiet. Start og kostnad ukjent.
Nybygg av kultur/næring/forretning og bolig i Kongsberg
Totalt areal innenfor planområdet er ca. 10,8 dekar
Rehabilitering av dam i Kongsberg
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av rekkehus i Gamlegrendåsen, Kongsberg, del 5
Byggestart avhenger av fremdrift på E134.
Nybygg av eneboliger på Stiger Sannes vei i Kongsberg
Gamlegrendåsen Syd. 2 gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: