Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kongsberg

Nybygg av skole i Kongsberg
166 studentboliger.
Nybygg av flerbolighus i Kongsberg
4 etasjer med boliger.
Nybygg av butikkssenter i Kongsberg
2 etasjer med næring.
Nybygg av flyktingboliger i Kongsberg
8 boliger i hus 1 og 20 boliger i hus 2.
Leie/levering og montering av skolepaviljong i Kongsberg
Det bes om opsjonspris på ytterligere 2 års leie, samt månedsleie.
Bruvedlikehold i Buskerud 2017-2018
Erosjonssikring, ny føringskant, nytt brurekkverk, rekkverk.
Riving av videregående skole i Kongsberg
Avventer politisk beslutning i løpet av høsten 2013. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: