Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kongsberg

Nybygg av næring- og leilighetsbygg samt barnehage i Kongsberg, trinn 2 mfl
Håper på totalt 850 boenheter på området. Trinnvis utbygging i løpet av 10-30 år.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Kongsberg
Parkeringskjeller i 2 etasjer, 2 etasjer kjøpesenter og leiligheter i 3 blokker på toppen av kjøpesenteret i 4, 5 og 6 etasjer. Ca. 220 parkeringsplasser.
Nybygg av næring- og leilighetsbygg i Kongsberg, trinn 1
Næringsdelen blir på ca. 1500 kvm.
Nybygg av leiligheter i Gamlegrendåsen, Kongsberg
3-4 etasjer. Ferdigstillelse Q4 2019.
Nybygg av leilighetsbygg i Kongsberg
Trinnvis utbygging, delområde 2 kommer først. 3 og 4 etasjer med sammenhengende parkeringskjeller. Totalt ca. 95 leiligheter på Gamlegrendåsen Terrasse.
0603 Driftskontrakt Kongsberg - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Kongsberg og Øvre Eiker, og deler av Flesberg og Nedre Eiker.
Rehabilitering av dam i Kongsberg
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Ny vannledning i Kongsberg
Fra investeringsbudsjett 2014-2017. Avventer politisk behandling. Kostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: