Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kongsberg

Utbedring av jernbaneundergang ved Fv 286 Teigen i Kongsberg
1000m hovedveg, 1000m gs-veg, 200m andre veger, 100m bru.
Nybygg av næring- og leilighetsbygg i Kongsberg, trinn 1
Næringsdelen blir på ca. 1500 kvm.
Nybygg av kultur/næring/forretning og bolig i Kongsberg
Totalt areal innenfor planområdet er ca. 10,8 dekar
Rehabilitering av dam i Kongsberg
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Utbedring av Fv 286 Teigen i Kongsberg
600 m hovedveg, 250m gs-veg, 100m andre veger, 50m bru.
Nybygg av eneboliger på Stiger Sannes vei i Kongsberg
Gamlegrendåsen Syd. 2 gjenstår.
Sanering og legging av nye vann- og avløpsledninger i Kongsberg
Ca. 250m VA-anlegg med stikkledninger og reetablering av ca. 260 m med veg.
Sanering og legging av nye vann- og avløpsledninger i Kongsberg
Ca. 700m VA-anlegg med stikkledninger og reetablering av ca. 630 m med veg.
Nybygg av sykkelparkering under tak i Kongsberg
Det er planlagt å bygge en sykkelparkering under tak til 189 sykkelplasser. Prosjektert bygg med takflate på 9x15m. I tillegg noen utomhusarbeider som å utvide for 6 nye p-plasser og ny merking på asfalt.
Strømperenovering av avløpsledninger i Drammen
NoDig. Totalt ca 1,8 km avløp-, overvann- og pumpeledninger samt ca 22 stk avløpskummer. 15 delprosjekter. Austadgata, Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Buskerudveien, Elsters gate / Prof. Daaes gate, Kirkebakken, Lammers gate - Tomineborgveien, Møllebekkveien, Peder Buchs gate, Rundtomsvingen, Skippergata, Strømsø Torg, Styrmoes vei 70, Tordenskioldsgate 22, Trollstien 7, Ørka - Verven.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: