Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kongsberg

Nybygg av næringspark i Kongsberg
Gnr/bnr: 117/1, 2, 3, 12, 30 mfl.
Nybygg av butikkssenter i Kongsberg
2 etasjer med næring. 220 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter i Kongsberg
Leilighetene skal fordeles over tre bygninger på fire, fem og seks etasjer.
Nybygg av kultur/næring/forretning og bolig i Kongsberg
Totalt areal innenfor planområdet er ca. 10,8 dekar
Rehabilitering av dam i Kongsberg
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av rekkehus i Gamlegrendåsen, Kongsberg, del 5
Byggestart avhenger av fremdrift på E134.
Nybygg av eneboliger på Stiger Sannes vei i Kongsberg
Gamlegrendåsen Syd. 2 gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: