Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kongsberg

Nybygg av kontor, forretning og lager mm i Kongsberg
Arealet søkes utviklet for etablering av plasskrevende varer og øvrig forretningsvirksomheter. Ca. 30 daa. Området er ferdig regulert til næring. Skissert ca. 10.000 m2.
Nybygg av skole i Kongsberg
166 studentboliger.
Nybygg av leiligheter i Kongsberg
Leilighetene skal fordeles over tre bygninger på fire, fem og seks etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Kongsberg
Trinnvis utbygging. Totalt 90 leiligheter på Gamlegrendåsen Terrasse
Nybygg av leilighetsbygg i Kongsberg
Trinnvis utbygging. Totalt 90 leiligheter på Gamlegrendåsen Terrasse.
Nybygg av butikkssenter i Kongsberg
2 etasjer med næring. 220 parkeringsplasser.
Rehabilitering av dam i Kongsberg
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Leie/levering og montering av skolepaviljong i Kongsberg
Det bes om opsjonspris på ytterligere 2 års leie, samt månedsleie.
Riving av videregående skole i Kongsberg
Avventer politisk beslutning i løpet av høsten 2013. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Tilstandsanalyse for barnehage i Kongsberg kommune
Felles analyse for flere kommunale bygg, totalt 90365 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: