Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hurum

Nybygg av boliger, næring, marina mm i Tofte
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Oppgradering av Rv 23 Oslofjordtunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 7273m.
Nybygg av boliger og hotell i Tofte, etappe 1
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn. 5-6 års prosjekt.
Nybygg av eneboliger i Hurum
Totalt 30 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: