Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hurum

Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 1
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Sprenging og bortkjøring av stein i Hurum
Ca 200.000 m3. Frakten av stein er ca 300-500 meter. Oppstart januar 2018 med opphold fra ca april 2017 til september 2017 og start igjen vinter 2019.
Nybygg av eneboliger i Hurum
Totalt 30 enheter.
Oppføring av 10 kommunale boliger på Tøfte
1-2 bygg, 1-2 etasjer, tomtestørrelse ca 1,6 da.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: