Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hurum

Nybygg av varmeverk for biodrivstoff i Tofte
Planlagt ferdigstillelse i 2020.
Sprenging og bortkjøring av stein i Hurum
Ca 200.000 m3. Frakten av stein er ca 300-500 meter. Oppstart januar 2018 med opphold fra ca april 2017 til september 2017 og start igjen vinter 2019.
Nybygg av hytter/fritidsboliger ved Filtvet
Området er på ca. 20 mål og er regulert og byggeklart. For mer informasjon, se hjemmesiden til prosjektet.
Nybygg av eneboliger og garasje i Hurum
Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Oppgradering av Rv 23 Merraskottunnelen i Hurum
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 605m.
Nybygg næringsområde ved Filtvet
Næringstomt på 1.5 mål. Infrastruktur er etablert. Det ligger en driftsbygning på tomten.
Ombygg til helsestasjon i Filtvet
Ombygging av SFO til helsestasjon.
Bruvedlikehold i Buskerud 2017-2018
Betongrehabilitering betongdekke.
Rehabilitering av ventilasjonsanlegget ved ungdomsskole på Sætre i Hurum
Dette gjelder ventilasjonsanlegg for 3 paviljonger og totalt 9 klasserom. Areal per paviljong er ca 350 m2. Det er separate aggregater for hver paviljong.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: