Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hurum

Oppføring av 10 kommunale boliger på Tøfte
1-2 bygg, 1-2 etasjer, tomtestørrelse ca 1,6 da.
Rehabilitering av vannverk i Hurum
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Sanering av va-ledninger i Hurum
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: