Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hurum

Riving av industribygg og nybygg av leilighetsbygg i Hurum
Varierende etasjer, høyeste bygg er 6 etasjer. Totalt kan det bygges 45.000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Hurum
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Etablering av ny gang- og sykkelvei på Klokkarstua, fv. 289 i Hurum
800 meter lang gang- og sykkelveg. Prosjektet omfatter også en busslomme, opparbeidelse av et t-kryss, to avkjørsler, belysning, andre elektroarbeider som omlegging av eksisterende høyspentkabel, samt nytt overvannsystem og oppgradering av eksisterende VA-nett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: