Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hurum

Sprenging og bortkjøring av stein i Hurum
Ca 200.000 m3. Frakten av stein er ca 300-500 meter. Oppstart januar 2018 med opphold fra ca april 2017 til september 2017 og start igjen vinter 2019.
Oppføring av 10 kommunale boliger på Tøfte
1-2 bygg, 1-2 etasjer, tomtestørrelse ca 1,6 da.
Rehabilitering av vannverk i Hurum
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Sanering av va-ledninger i Hurum
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: