Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hol

Nybygg av forettningsbygg mm i Geilo
Området er regulert for plasskrevende handel.
Renovering av renseanlegg i Geilo
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt start. Total kostnad inkl trinn 1 og 2 er 20 mill. kr
Nybygg av høydebasseng på Dagalifjell
Høydebasseng for ca 500 kubik drikkevann. Ventilkammerhus på ca 40 kvm. Byggearbeiderne vil foregå på ca 1100 MOH.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: