Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gol

Nytt boligområde på Gol
Ca 100 dekar. ca 100 boliger.
Ny døgnhvileplass i Gol
Antall plasser er ikke avklart.
Ombygging av ungdomsskole i Gol
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny graveplass på Gol kirke
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021. Avventer beslutning ultimo desember 2017.
Bruvedlikehold på riks- og fylkesveier i Gol kommune, Buskerud 2018-2019
Vi har følgende hovedmengder : - Ny kantdrager 60 m - Vegrekkverk 200 m - Brurekkverk 120 m - Fuger 2 stk - Vegetasjonsrydding 1 stk - Betongrehabilitering 9900 liter - Erosjonssikring 2 stk - Impregnering av betong 50 m2 - Asfalt 220 m2 - Støp i rør 25 m Dette er ca mengder.
Etablering av bredbåndsnett i Gol kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Asfaltering av parkeringsplasser ved Kirke i Gol
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: