Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gol

Ombygging/rehabilitering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger i Gol kommune
Ombygging av en avdeling med 4 omsorgsboliger og rehabilitering av en avdeling med 6 sykehjemsplasser
0604 Driftskontrakt veg Hallingdal - Fylkesveg 2019-2025 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Ål, Gol, Flå, Hemsedal, Hol og Nes kommune, og deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommune.
Etablering av gang- og sykkelvei i Gol sentrum
Fellesutlysning for Sagvegen og Gymnasvegen.
Etablering av bredbåndsnett i Gol kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Rehabilitering av Eikli bru i Gol
Oppdraget gjelder overflatebehandling av stål (hovedbjelke, tårn og kabler), erstatte treverk i brudekke og slitelag med nytt treverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: