Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Flå

Levering og montering av vegbelysning i Flå
26 vegbelysningspunkter i adkomstvegene Tunnelvegen og Lauvlie inkludert styringsskap til boligområdet Tunnelen II i Flå kommune.
Utskifting av overbygning på bru nr 06-0053 Velta II bru på Fv 203 i Flå
Samme konktrakt for Garder bru, Velta II bru og Ørte bru.
Nybygg av kraftverk i Flå
Søknad om konsesjon skal sendes til NVE. 0,85 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Forsterkningstiltak på vei i Flå
320 m. Fellesutlysning for: Stavnsgutu, Roppevegen, Skarsdalsvegen, Trommaldvegen og veikryss mellom Bjørvikmoen x Rv7.
Forsterkningstiltak på vei i Flå
800 m. Fellesutlysning for: Stavnsgutu, Roppevegen, Skarsdalsvegen, Trommaldvegen og veikryss mellom Bjørvikmoen x Rv7.
Forsterkningstiltak på vei i Flå
930 m. Fellesutlysning for: Stavnsgutu, Roppevegen, Skarsdalsvegen, Trommaldvegen og veikryss mellom Bjørvikmoen x Rv7.
Forsterkningstiltak på vei i Flå
940 m. Fellesutlysning for: Stavnsgutu, Roppevegen, Skarsdalsvegen, Trommaldvegen og veikryss mellom Bjørvikmoen x Rv7.
Forsterkningstiltak på vei i Flå
200 m. Fellesutlysning for: Stavnsgutu, Roppevegen, Skarsdalsvegen, Trommaldvegen og veikryss mellom Bjørvikmoen x Rv7.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: