Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Flå

Nybygg av hytter i Flå, trinn 1
Totalt ca 2000 hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 1
33 hyttetomter. Tomtene er reservert for utbygging av hytteleverandører.
Levering og montering av vegbelysning i Flå
26 vegbelysningspunkter i adkomstvegene Tunnelvegen og Lauvlie inkludert styringsskap til boligområdet Tunnelen II i Flå kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: