Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Drammen

Nybygg av sykehus på Brakerøya
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Losjeplassen 2 og 4. Søren. Lemmichs gate 1. Tomtegata 2. Ny gang- og sykkelvei mellom Tomtegata og Strandveien. Gnr/Bnr: 113/343, 599, 600, 649, 739, 994.
Nybygg av kontor mm i Drammen
Parkeringskjeller for 140 biler.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Ca. 50-70 leiligheter i trinn 1. Totalt ca 225 leiligheter på Sundland Hageby. Vintergata 11-15 og Professor Smiths allé 46-50. Gnr/bnr: 13/57, 58, 66, 67, 70. Vintergata 11-15.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Utbygging av skole i Drammen
Nybygget skal kobles sammen med eksisterende flerbrukshall (under bygging) med en gangbro.
Nybygg av fotballhall på Åssiden, Drammen
Gnr/Bnr: 116/1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Modum, Kongsberg, Røyken. 31 954 tonn asfalt, 265 000 m2 fresing.
Ombygg av bydelshus til barnehageformål og opparbeidelse av utomhusarealer i Drammen
Felles utlysning for Fjell barnehage fase 1 og fase 2. Fase 1: - total innvendig ombygging av eksisterende Bydelshus, areal ca. 1500m2. BTA. Eksisterende fasader og tak beholdes. - opparbeidelse av utomhusarealer for barnehagen ca. 2000m2
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 34 655. Antall m2 fres 29 000.
Nybygg av boliger for vanskeligstilte i Drammen kommune
Gnr./Bnr. 24/30, 24/4, 112/342. Planområdet har et samlet areal på 6 daa og er omkranset av Holmestrandveien og E18.
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Oppgradering av parkanlegg i Drammen
Kummer. Graving av grøft ca 900 m3. Legging av vannledning ca 80 m. Ny spillvann / OV-rør ca 95 m. Ny kum 7 stk. Veiarbeider Riving av asfalt 1750 m2. Graving og bort transport ca 550 m3. Totalt areal bindlag og slitelag 2500 m2. Ny oppmerking ca 55 m Nye skilt ca 23 stk. ElektroarbeiderGraving av grøft ca 250 m. Kabelrør i løsmasser ca 330 m. Jordingsmeteriell ca 200 m. Kabel for spenningsbånd 175 m. Master 7 stk. Nye armaturer 11 stk. Anleggsgartnerarbeider. Graving og borttransport ca 900 m3 Belegg av gatestein ca 300 m2. Belegg av granittdekke ca 400 m2. Ny kantstein av naturstein ca 500 m2. Sitteamfi i granitt total lengde ca 100 m. Nye trær 13 stk. Staudebeplantning ca 2000 stk. Gatevarme. Rørledning for gatevarme ca 4000 m. Ny varmeveksler i eksist. teknisk rom 5 soner. Total ca 830 m2 med gatevarme. Beregnet avgitt effekt 300W/m2
Riving av barnehage og opparbeidelse av torg med parkering i Drammen
Felles utlysning for Fjell barnehage fase 1 og fase 2. Fase 2 - Riving av eldre barnehagebygninger (disse er barnehagens lokaler pr. i dag, barnehagen relokaliseres i Bydelshus etter at Fase 1 er avsluttet). Samlet bygningsmasse er på ca. 1100m2 (2 barnehagebygg + utvendig bod) - Ettablering av offentlig torg med parkering, ca. 4000m2.
Legging av nytt separatsystem og ny vannledning m.m i Drammen
Fellesutlysning for Iver Holters gate, Verven og Spinnerigata. Legging av nytt separatsystem og ny vannledning inkl kummer og utskifting av stikkledninger. Etablering av ny veikropp, fortau og overflatedetaljer. Videre gatelys og grøft for kabelanlegg. Hovedledningsgrøfter: ca. 110 lm i Iver Holters gate. ca. 250 lm i Verven ca. 155 lm i Spinnerigata. Stikkledningsgrøft: Ut av vei/eiendomsgrense: ca 170 lm Over privat eiendom (opsjon): ca 335 lm. Kummer: Det skal settes ned 7 stk. vannverkskum, 8 stk spillvannskummer, 8 stk overvannskummer, 12 stk. sandfang og 13 stk hjelpesluk. Veiarbeider: Det skal etableres vei og fortau: ca. 150 lm i Iver Holters gate. ca. 130 lm i Verven, øvre del. ca. 150 lm i Spinnerigata. ca. 45 lm i Frydenhaugveien. Kabelarbeider: Det skal etableres 27 stk gatelys med tilhørende kabler/utstyr, samt noe arbeider for diverse kabeletater.
Bruvedlikehold i Buskerud 2019-2020
Arbeidene vil i hovedsak bestå av fjerning av eksisterende føringskanter og etablering av nye. Brurekkverk med tilstøtende rekkverk. Membranarbeider, stålfuger, undergravinger, asfaltfuger.
Trafikksikkerhetstiltak i Drammen 2019
Fase 1 omfatter følgende tiltak: Tiltak 5: Lauritz Hervigs vei x Skogerveien. Tiltak 7: Vårveien, Intensivbelysning av gangfelt ved Rosenkrantzgata. Tiltak 10: Vestbygda skole. Tiltak 33: Solsvingen, nedre del. Opsjon: Tiltak 6: Fortau Sanatorieveien, nedre del.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Buskerud
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Støyreduserende tiltak 32 dB på boliger i Nedre Buskerud
Fellesutlysning for: Hønefoss, Mjøndalen, Hokksund, Åmot, Drammen, Hvittingfoss, Jevnaker og Røyken. Det er i alt 17 boliger hvor det skal gjøres støyreduserende tiltak.
Etablering av midlertidig barnehage i Drammen
Det skal etableres en paviljong for 3 småbarnsavdelinger, mens eksisterende bygg skal tilrettelegges for store barn.
Strømperenovering av avløpsledninger i Drammen
NoDig. Totalt ca. 2,6 km AF-ledninger, 42 meter OV-ledninger og ca. 76 kummer. 18 delprosjekter. Oscar Wistings gate, Fjellsbyveien, Thomas Simensens vei, Harald Hårfagres gate - Del 1 og 2, Bergstien, Arups gate og Schwenckegata, Skogliveien og Bjørkelia, Skolegata, Teglverksgata, Landfalltråkket og Elling Holsts gate, Heyerdahls gate, Brandenggata - Del 1 og 2, Marienlysttråkket, Syrinveien og Claus Trondsens gate, Wærners gate, Wergelands gate, Lassebakken og Omstedgata.
Trafikksikkerhetstiltak i Drammen, fase 2
Felles utlysning for: Tiltak 2: Brannposten via Bakkeveien Tiltak 14: Lensmannsløkka Tiltak 27: Hotvetveien, P-plass Øren skole til Holstetajet. Tiltak 32: Ingeniør Rybergs gate x Farmen nedre Intensivbelysning Tomtegata og Rosenkrantzgata Busskur, St. Olavs gate, Øvre Storgate. Opsjon: Tiltak 28: Hotvetveien X Henrik Ibsens gate
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: