Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Drammen

Nybygg av kontor mm i Drammen
Parkeringskjeller for 140 biler.
Nybygg av kontor, næring og parkeringsplass i Strømsø
30.000 kvm næring/bolig. BREEAM - «Very Good». Takterrasse. Trapper og rekkverk utføres av Nor construction.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Utbygging av skole i Drammen
Nybygget skal kobles sammen med eksisterende flerbrukshall (under bygging) med en gangbro.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7) Gnr/bnr 113/952, 418, 419, 420, 421
Nytt hensettingsanlegg på Vestfoldbanen
Flere ulike alternativ vurderes for å finne den mest hensiktsmessige lokalisering for hensettingsanlegget.
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av fotballhall på Åssiden, Drammen
Gnr/Bnr: 116/1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Modum, Kongsberg, Røyken. 31 954 tonn asfalt, 265 000 m2 fresing.
Ombygg av bydelshus til barnehageformål og opparbeidelse av utomhusarealer i Drammen
Felles utlysning for Fjell barnehage fase 1 og fase 2. Fase 1: - total innvendig ombygging av eksisterende Bydelshus, areal ca. 1500m2. BTA. Eksisterende fasader og tak beholdes. - opparbeidelse av utomhusarealer for barnehagen ca. 2000m2
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Buskerud
Mengde ca. 50 000 tonn asfalt. Fresing ca. 232 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Buskerud
Mengde ca. 68 000 tonn asfalt. Fresing ca. 92 000 kvm.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 34 655. Antall m2 fres 29 000.
Etablering av separatsystem og ny vannledning m.m. i Drammen
Etablering av nytt separatsystem og ny vannledning, inkludert kummer og utskifting av stikkledninger. Videre gjenoppbygging av vei, og overflatedetaljer. Opsjon for etablering av grøft for kabelanlegg, samt veilys.
Nybygg av boligområde i Drammen
8-10 selvbyggertomter.
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Oppgradering av parkanlegg i Drammen
Kummer. Graving av grøft ca 900 m3. Legging av vannledning ca 80 m. Ny spillvann / OV-rør ca 95 m. Ny kum 7 stk. Veiarbeider Riving av asfalt 1750 m2. Graving og bort transport ca 550 m3. Totalt areal bindlag og slitelag 2500 m2. Ny oppmerking ca 55 m Nye skilt ca 23 stk. ElektroarbeiderGraving av grøft ca 250 m. Kabelrør i løsmasser ca 330 m. Jordingsmeteriell ca 200 m. Kabel for spenningsbånd 175 m. Master 7 stk. Nye armaturer 11 stk. Anleggsgartnerarbeider. Graving og borttransport ca 900 m3 Belegg av gatestein ca 300 m2. Belegg av granittdekke ca 400 m2. Ny kantstein av naturstein ca 500 m2. Sitteamfi i granitt total lengde ca 100 m. Nye trær 13 stk. Staudebeplantning ca 2000 stk. Gatevarme. Rørledning for gatevarme ca 4000 m. Ny varmeveksler i eksist. teknisk rom 5 soner. Total ca 830 m2 med gatevarme. Beregnet avgitt effekt 300W/m2
Riving av barnehage og opparbeidelse av torg med parkering i Drammen
Felles utlysning for Fjell barnehage fase 1 og fase 2. Fase 2 - Riving av eldre barnehagebygninger (disse er barnehagens lokaler pr. i dag, barnehagen relokaliseres i Bydelshus etter at Fase 1 er avsluttet). Samlet bygningsmasse er på ca. 1100m2 (2 barnehagebygg + utvendig bod) - Ettablering av offentlig torg med parkering, ca. 4000m2.
Etablering av nødstrømsanlegg for nytt sykehus i Drammen
Infrastruktur for nødstrøm til angitte tilkoblingspunkter i 24KV nettstasjoner i sykehuset, samt en nødstrømsentral. Leverandøren skal ha et drift- og vedlikeholdsansvar for nevnte infrastruktur og nødstrømsentral.
Bruvedlikehold i Buskerud 2019-2020
Arbeidene vil i hovedsak bestå av fjerning av eksisterende føringskanter og etablering av nye. Brurekkverk med tilstøtende rekkverk. Membranarbeider, stålfuger, undergravinger, asfaltfuger.
Etablering av nytt separatsystem og ny vannledning m.m i Drammen
Denne entreprise omfatter grave- / sprengningsarbeider. Graving av ledningsgrøfter hovedledningsgrøfter: ca. 95 lm. Stikkledningsgrøft: Ut av vei/til eiendomsgrense: ca. 15 lm. Over privat eiendom (opsjon): ca. 150 lm. Det skal settes ned 1 stk. vannverkskummer, 3 stk. spillvannskummer, 3 stk overvannskummer. Veiarbeider. Eks overbygning skal traues ut og erstattes med ny i henhold til gjeldende retningslinjer i Drammen.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Buskerud
Kontrakten omfatter utlegging av langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast på riks- og fylkesveger i Buskerud og Vestfold fylke. Det skal årlig merkes i overkant av 1.400 km med linjer med ekstrudert termoplast (~775 tonn termoplast) fordelt med ca. 85 % til vedlikehold av eksisterende vegoppmerking og 15 % til nylegging.
Trafikksikkerhetstiltak i Drammen 2019
Fase 1 omfatter følgende tiltak: Tiltak 5: Lauritz Hervigs vei x Skogerveien. Tiltak 7: Vårveien, Intensivbelysning av gangfelt ved Rosenkrantzgata. Tiltak 10: Vestbygda skole. Tiltak 33: Solsvingen, nedre del. Opsjon: Tiltak 6: Fortau Sanatorieveien, nedre del.
Etablering av midlertidig barnehage i Drammen
Det skal etableres en paviljong for 3 småbarnsavdelinger, mens eksisterende bygg skal tilrettelegges for store barn.
Strømperenovering av avløpsledninger i Drammen
NoDig. Totalt ca. 2,6 km AF-ledninger, 42 meter OV-ledninger og ca. 76 kummer. 18 delprosjekter. Oscar Wistings gate, Fjellsbyveien, Thomas Simensens vei, Harald Hårfagres gate - Del 1 og 2, Bergstien, Arups gate og Schwenckegata, Skogliveien og Bjørkelia, Skolegata, Teglverksgata, Landfalltråkket og Elling Holsts gate, Heyerdahls gate, Brandenggata - Del 1 og 2, Marienlysttråkket, Syrinveien og Claus Trondsens gate, Wærners gate, Wergelands gate, Lassebakken og Omstedgata.
Leie og montering av brakker/moduler for valg i samband med starten av nye Drammen kommune
Plassering på: Konnerud senter, KIWI XL - Åssiden, Strømsø torg, Mjøndalen torg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: