Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Drammen

Nybygg av sykehus på Brakerøya
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Parallelloppdrag for utvikling av sykehusområdet på Bragernes, Drammen
Arkitekter skal vise hva som er mulig på dagens sykehustomt på Bragernes etter 2024. Gnr/Bnr: 114/272 m.fl. Dronninggata 28 m.fl.
Sporfornyelse ved Lieråsen tunnel
Sporfornyelse og ballastrens på ca 15 km.
Nybygg av rekkehus i Drammen
100-120 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Estimert utvidelse ligger på 3000-6000 m2.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Ca. 50-70 leiligheter i trinn 1. Totalt ca 225 leiligheter på Sundland Hageby. Vintergata 11-15 og Professor Smiths allé 46-50. Gnr/bnr: 13/57, 58, 66, 67, 70. Vintergata 11-15.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Utbygging av skole i Drammen
Nybygget skal kobles sammen med eksisterende flerbrukshall (under bygging) med en gangbro.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7) Gnr/bnr 113/952, 418, 419, 420, 421
Nybygg av fotballhall på Åssiden, Drammen
Gnr/Bnr: 116/1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Modum, Kongsberg, Røyken. 31 954 tonn asfalt, 265 000 m2 fresing.
Ombygg av bydelshus til barnehageformål og opparbeidelse av utomhusarealer i Drammen
Felles utlysning for Fjell barnehage fase 1 og fase 2. Fase 1: - total innvendig ombygging av eksisterende Bydelshus, areal ca. 1500m2. BTA. Eksisterende fasader og tak beholdes. - opparbeidelse av utomhusarealer for barnehagen ca. 2000m2
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 34 655. Antall m2 fres 29 000.
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Oppgradering av parkanlegg i Drammen
Kummer. Graving av grøft ca 900 m3. Legging av vannledning ca 80 m. Ny spillvann / OV-rør ca 95 m. Ny kum 7 stk. Veiarbeider Riving av asfalt 1750 m2. Graving og bort transport ca 550 m3. Totalt areal bindlag og slitelag 2500 m2. Ny oppmerking ca 55 m Nye skilt ca 23 stk. ElektroarbeiderGraving av grøft ca 250 m. Kabelrør i løsmasser ca 330 m. Jordingsmeteriell ca 200 m. Kabel for spenningsbånd 175 m. Master 7 stk. Nye armaturer 11 stk. Anleggsgartnerarbeider. Graving og borttransport ca 900 m3 Belegg av gatestein ca 300 m2. Belegg av granittdekke ca 400 m2. Ny kantstein av naturstein ca 500 m2. Sitteamfi i granitt total lengde ca 100 m. Nye trær 13 stk. Staudebeplantning ca 2000 stk. Gatevarme. Rørledning for gatevarme ca 4000 m. Ny varmeveksler i eksist. teknisk rom 5 soner. Total ca 830 m2 med gatevarme. Beregnet avgitt effekt 300W/m2
Etablering av nødstrømsanlegg for nytt sykehus i Drammen
Infrastruktur for nødstrøm til angitte tilkoblingspunkter i 24KV nettstasjoner i sykehuset, samt en nødstrømsentral. Leverandøren skal ha et drift- og vedlikeholdsansvar for nevnte infrastruktur og nødstrømsentral.
Riving av barnehage og opparbeidelse av torg med parkering i Drammen
Felles utlysning for Fjell barnehage fase 1 og fase 2. Fase 2 - Riving av eldre barnehagebygninger (disse er barnehagens lokaler pr. i dag, barnehagen relokaliseres i Bydelshus etter at Fase 1 er avsluttet). Samlet bygningsmasse er på ca. 1100m2 (2 barnehagebygg + utvendig bod) - Ettablering av offentlig torg med parkering, ca. 4000m2.
Bruvedlikehold i Buskerud 2019-2020
Arbeidene vil i hovedsak bestå av fjerning av eksisterende føringskanter og etablering av nye. Brurekkverk med tilstøtende rekkverk. Membranarbeider, stålfuger, undergravinger, asfaltfuger.
Trafikksikkerhetstiltak i Drammen 2019
Fase 1 omfatter følgende tiltak: Tiltak 5: Lauritz Hervigs vei x Skogerveien. Tiltak 7: Vårveien, Intensivbelysning av gangfelt ved Rosenkrantzgata. Tiltak 10: Vestbygda skole. Tiltak 33: Solsvingen, nedre del. Opsjon: Tiltak 6: Fortau Sanatorieveien, nedre del.
Legging av nytt separatsystem og ny vannledning m.m i Drammen
Fellesutlysning for Iver Holters gate, Verven og Spinnerigata. Legging av nytt separatsystem og ny vannledning inkl kummer og utskifting av stikkledninger. Etablering av ny veikropp, fortau og overflatedetaljer. Videre gatelys og grøft for kabelanlegg. Hovedledningsgrøfter: ca. 110 lm i Iver Holters gate. ca. 250 lm i Verven ca. 155 lm i Spinnerigata. Stikkledningsgrøft: Ut av vei/eiendomsgrense: ca 170 lm Over privat eiendom (opsjon): ca 335 lm. Kummer: Det skal settes ned 7 stk. vannverkskum, 8 stk spillvannskummer, 8 stk overvannskummer, 12 stk. sandfang og 13 stk hjelpesluk. Veiarbeider: Det skal etableres vei og fortau: ca. 150 lm i Iver Holters gate. ca. 130 lm i Verven, øvre del. ca. 150 lm i Spinnerigata. ca. 45 lm i Frydenhaugveien. Kabelarbeider: Det skal etableres 27 stk gatelys med tilhørende kabler/utstyr, samt noe arbeider for diverse kabeletater.
Etablering av nytt separatsystem og ny vannledning m.m i Drammen
Denne entreprise omfatter grave- / sprengningsarbeider. Graving av ledningsgrøfter hovedledningsgrøfter: ca. 95 lm. Stikkledningsgrøft: Ut av vei/til eiendomsgrense: ca. 15 lm. Over privat eiendom (opsjon): ca. 150 lm. Det skal settes ned 1 stk. vannverkskummer, 3 stk. spillvannskummer, 3 stk overvannskummer. Veiarbeider. Eks overbygning skal traues ut og erstattes med ny i henhold til gjeldende retningslinjer i Drammen.
Etablering av midlertidig barnehage i Drammen
Det skal etableres en paviljong for 3 småbarnsavdelinger, mens eksisterende bygg skal tilrettelegges for store barn.
Støyreduserende tiltak 32 dB på boliger i Nedre Buskerud
Fellesutlysning for: Hønefoss, Mjøndalen, Hokksund, Åmot, Drammen, Hvittingfoss, Jevnaker og Røyken. Det er i alt 17 boliger hvor det skal gjøres støyreduserende tiltak.
Strømperenovering av avløpsledninger i Drammen
NoDig. Totalt ca. 2,6 km AF-ledninger, 42 meter OV-ledninger og ca. 76 kummer. 18 delprosjekter. Oscar Wistings gate, Fjellsbyveien, Thomas Simensens vei, Harald Hårfagres gate - Del 1 og 2, Bergstien, Arups gate og Schwenckegata, Skogliveien og Bjørkelia, Skolegata, Teglverksgata, Landfalltråkket og Elling Holsts gate, Heyerdahls gate, Brandenggata - Del 1 og 2, Marienlysttråkket, Syrinveien og Claus Trondsens gate, Wærners gate, Wergelands gate, Lassebakken og Omstedgata.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Drammen
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.
Trafikksikkerhetstiltak i Drammen, fase 2
Felles utlysning for: Tiltak 2: Brannposten via Bakkeveien Tiltak 14: Lensmannsløkka Tiltak 27: Hotvetveien, P-plass Øren skole til Holstetajet. Tiltak 32: Ingeniør Rybergs gate x Farmen nedre Intensivbelysning Tomtegata og Rosenkrantzgata Busskur, St. Olavs gate, Øvre Storgate. Opsjon: Tiltak 28: Hotvetveien X Henrik Ibsens gate
Leie og montering av brakker/moduler for valg i samband med starten av nye Drammen kommune
Plassering på: Konnerud senter, KIWI XL - Åssiden, Strømsø torg, Mjøndalen torg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: