Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Drammen

Nybygg av flerbolighus i Drammen trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging, 30-40 enheter i trinn 1. Totalt 300 enheter.
Nybygg av industri og lager i Drammen
Planområdet er på ca. 31.000 m2
Nybygg av kjøpesenter i Gulskogen, Drammen
Senter med arealkrevende handel samt kontorer, handel og helse.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av boliger i Drammen
Ca 890 mål. Sammarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7)
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 2
Antall leiligheter i trinn 2 er ikke fastsatt. Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Utbedring av Fv 31 Nordbyveien i Drammen
Opsjonsarbeider: Svelvikvegen.
Nybygg av ishall i Drammen
Fra Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017.
Nybygg av rekkehusleiligheter i bydel Austad/Fjell, Drammen
Handles opp sammen med Solsvingen 91.
Nybygg av forretningsbygg og kontor i Drammen
Rekkeverk: GBS Produkter AS. Inredninger: Norrøna Storkjøkken.
Nybygg av friidrettsarena i Drammen
Fra Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017.
Nybygg av boligområde i Drammen
8-10 selvbyggertomter.
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Malerarbeider på Drammensbroene, SFV Vestfoldbanen
Malings-, tapetserings- og dekoreringstjenester.
Etablering og leie av midlertidige skolepaviljonger i Drammen
Paviljonger skal brukes som undervisningslokaler/administrasjon, mens ny skole realiseres.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.
Nybygg av hovedvannledning i Drammen
Det skal etableres ca. 400 meter ny DN250 PE hovedvannledning fra Sparavollen i øst og til Bråtan i vest. Ca. 55 m antatt fjellgrøft og ca. 350 m boring i fjell.
Strømpeutbedring av selvfallsledninger i Drammen
Denne entreprise omfatter strekningene: Kristian Brenners vei, ca 112 lm ø150-200 Sp. Einar Aass vei, ca 82 lm ø230 AF. Kollenveien (2 strekk), ca 160 lm ø230-300 AF. Neumanns gate, ca 165 lm ø230-500 AF. Søren Lemmichs gate, ca 62 lm ø230 AF. Tordenskiolds gate, ca 78 lm ø230 AF. Bergstien, ca 32 lm ø380 AF. Hotvetalleen, ca 30 lm ø300 AF.
Rehabilitering av eksisterende separatsystem og trykkreduksjonskum i Drammen
Gravearbeider, rehabilitering med strømpe og rehabilitering med kracking/inntrekking av PE-rør.
Etablering av parkering for bla. motorsykkler ved torget i Drammen
Lokalisering på vestre del av nedre torg.
Nytt ventilasjonsanlegg ved skole i Drammen
Kontraktsverdi; 1,5 mill. kr.
Nytt teknisk brukerutstyr for fengsel i Drammen
Prosjektering, levering, montering, uttesting, idriftsettelse samt service og vedlikehold på nytt teknisk brukerutstyr (TBU).
Nytt ventilasjonsanlegg ved barnehage i Drammen
Kontraktsverdi; 1,2 mill. kr.
Rammeavtale for fasttelefonitjenester i Buskerud
Totalt 20 mill. kr over hele Norge. Opsjon 2 år.
Rammeavtale for kontormøbler i Buskerud
Landsdekkende oppgave, totalt ca 12 mill. kr fordelt på 3 år. Opsjon 1 år.
Detaljutforming av stasjonsområder/uteområder med verdifulle historiske grøntanlegg
Tilknyttet landsverneplan for jernbanen. Dovrebanen, Kongsvingerbanen og Raumabanen er prioriterte strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: