Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Drammen

Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
Nybygg av boligområde i Drammen
Totalt ca. 890 mål. Sammarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente. Trinnvis utbygging.
Tilbygg av logistikkbygg, kontorbygg og parkeringsplass i Drammen
Det aktuelle planområdet omfatter eiendommene gbnr. 114/723, 114/719, 114/319, 114/417, 114/416, 114/390 på Bragernessiden i Drammen.
Nybygg av boliger i Drammen
60 mål, 90 boliger a' 130 kvm. Totalt ca. 890 mål. Samarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av kontor, næring og parkeringsplass i Strømsø
30.000 kvm næring/bolig. BREEAM - «Very Good». Takterrasse.
KL-anlegg og lavspenning ved Lieråsen tunnel
Jernbaneteknikk 2 -Totalfornyelse av KL-anlegget samt noe lavspenning (nødlys etc.)
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 2
Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7) Gnr/bnr 113/952, 418, 419, 420, 421
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av fotballhall på Åssiden, Drammen
Gnr/Bnr: 116/1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Modum, Kongsberg, Røyken. 31 954 tonn asfalt, 265 000 m2 fresing.
Etablering av separatsystem og ny vannledning m.m. i Drammen
Etablering av nytt separatsystem og ny vannledning, inkludert kummer og utskifting av stikkledninger. Videre gjenoppbygging av vei, og overflatedetaljer. Opsjon for etablering av grøft for kabelanlegg, samt veilys.
Nybygg av boligområde i Drammen
8-10 selvbyggertomter.
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Opparbeidelse av infrastruktur for nytt boligområde i Drammen
Infrastruktur for 60 mål, 90 boliger a' 130 kvm. Totalt ca. 890 mål. Samarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente.
Nybygg av transformatorstasjon i Drammen
Totalkostnad 60 mill kr.
Oppgradering av parkanlegg i Drammen
Kummer. Graving av grøft ca 900 m3. Legging av vannledning ca 80 m. Ny spillvann / OV-rør ca 95 m. Ny kum 7 stk. Veiarbeider Riving av asfalt 1750 m2. Graving og bort transport ca 550 m3. Totalt areal bindlag og slitelag 2500 m2. Ny oppmerking ca 55 m Nye skilt ca 23 stk. ElektroarbeiderGraving av grøft ca 250 m. Kabelrør i løsmasser ca 330 m. Jordingsmeteriell ca 200 m. Kabel for spenningsbånd 175 m. Master 7 stk. Nye armaturer 11 stk. Anleggsgartnerarbeider. Graving og borttransport ca 900 m3 Belegg av gatestein ca 300 m2. Belegg av granittdekke ca 400 m2. Ny kantstein av naturstein ca 500 m2. Sitteamfi i granitt total lengde ca 100 m. Nye trær 13 stk. Staudebeplantning ca 2000 stk. Gatevarme. Rørledning for gatevarme ca 4000 m. Ny varmeveksler i eksist. teknisk rom 5 soner. Total ca 830 m2 med gatevarme. Beregnet avgitt effekt 300W/m2
Etablering av nødstrømsanlegg for nytt sykehus i Drammen
Infrastruktur for nødstrøm til angitte tilkoblingspunkter i 24KV nettstasjoner i sykehuset, samt en nødstrømsentral. Leverandøren skal ha et drift- og vedlikeholdsansvar for nevnte infrastruktur og nødstrømsentral.
Nye VA-ledninger og nybygg av gang/sykkelvei i Drammen
Ca. 110 meter nye VA-ledninger og ca 110 m ny vei.
Utvidelse av gravplasser ved Tangen kirke i Drammen
Prosjekt i tidlig fase. Uklart angående fremdrift og omfang. Antatt start og kostnad.
Etablering av nytt separatsystem og ny vannledning m.m i Drammen
Denne entreprise omfatter grave- / sprengningsarbeider. Graving av ledningsgrøfter hovedledningsgrøfter: ca. 95 lm. Stikkledningsgrøft: Ut av vei/til eiendomsgrense: ca. 15 lm. Over privat eiendom (opsjon): ca. 150 lm. Det skal settes ned 1 stk. vannverkskummer, 3 stk. spillvannskummer, 3 stk overvannskummer. Veiarbeider. Eks overbygning skal traues ut og erstattes med ny i henhold til gjeldende retningslinjer i Drammen.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Strømperenovering av avløpsledninger i Drammen
NoDig. Totalt ca. 2,6 km AF-ledninger, 42 meter OV-ledninger og ca. 76 kummer. 18 delprosjekter. Oscar Wistings gate, Fjellsbyveien, Thomas Simensens vei, Harald Hårfagres gate - Del 1 og 2, Bergstien, Arups gate og Schwenckegata, Skogliveien og Bjørkelia, Skolegata, Teglverksgata, Landfalltråkket og Elling Holsts gate, Heyerdahls gate, Brandenggata - Del 1 og 2, Marienlysttråkket, Syrinveien og Claus Trondsens gate, Wærners gate, Wergelands gate, Lassebakken og Omstedgata.
Oppgradering av pumpestasjoner i Drammen, fase 3
Omfatter tiltak for 5 pumpestasjoner. Sidestilt entreprise for Elektro / Automasjon.
Leie og montering av brakker/moduler for valg i samband med starten av nye Drammen kommune
Plassering på: Konnerud senter, KIWI XL - Åssiden, Strømsø torg, Mjøndalen torg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: