Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ål

Nybygg av dam i Ål
Dammen skal vare 100 meter lang og 11 meter høy.
0604 Driftskontrakt veg Hallingdal - Fylkesveg 2019-2025 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Ål, Gol, Flå, Hemsedal, Hol og Nes kommune, og deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommune.
Utskifting av ventilasjonsaggregater på helsetun i Ål
Fellesutlysning for: Ål helsetun og Leveld skule. 2 ventilasjonsanlegg på Ål helsetun innbefattet fjerning av gamle anlegg.
Utskifting av ventilasjonsaggregater på skole i Ål
Fellesutlysning for: Ål helsetun og Leveld skule. Utkifting av 3 ventilasjonsanlegg på Leveld skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: