Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ål

Etablering av overføringsledning avløp fra tidligare Gunnarhaugen renseanlegg til Ål renseanlegg
2410 m selvfallsledning, 37 kummer, 2340 m pumpeledning m.m. Total kostnad 41,3 mnok. Total lengde 9,8 km.
Etablering av overføringsledning avløp fra tidligare Gunnarhaugen renseanlegg til Ål renseanlegg
4960 m selvfallsledning, 71 kummer, 650 m pumpeledning m.m. Total kostnad 41,3 mnok. Total lengde 9,8 km.
Utbedring av bru i Ål kommune
Oppdraget gjelder overflatebehandling av stål (hovedbjelke, tårn og kabler), erstatte treverk i brudekke og slitelag med nytt og utbedring av pilar fundament, avskallingskader på betong.
Utskifting av ventilasjonsaggregater på helsetun i Ål
Fellesutlysning for: Ål helsetun og Leveld skule. 2 ventilasjonsanlegg på Ål helsetun innbefattet fjerning av gamle anlegg.
Utskifting av ventilasjonsaggregater på skole i Ål
Fellesutlysning for: Ål helsetun og Leveld skule. Utkifting av 3 ventilasjonsanlegg på Leveld skule.
Etablering av bredbåndsnett i Ål kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: