Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Øvre Eiker

Nybygg av boliger på Harakollen, Øvre Eiker, trinn 3
Terrasseblokker 100-130 enheter. 20-25 eneboliger.
Nybygg av boligområde i Vestfossen
Antall boenheter er ikke bestemt, avhengig beslutning angående Vestfossen bakkekabel. 84,3 dekar. Området må reguleres. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av flerbolighus i Ormåsen, trinn 2
Totalt skal det bygges 76 boenhter i området, 34 blir utført i trinn 1.
Nybygg av flerbolighus i Ormåsen, trinn 1
Totalt skal det bygges 76 boenhter i området, 34 blir utført i trinn 1.
Utvidelse av industribygning i Øvre Eiker
Prosjektet er lagt på vent. Tidligst byggestart 2018. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Bruvedlikehold i Buskerud 2017-2018
Fjerning av søppel under bru, ny føringskant, nytt brurekkverk, rekkverk.
Bruvedlikehold i Buskerud 2017-2018
Vegetasjonsrydding, betongrehabilitering, rekkverk og nye føringskanter.
Installasjon av heis i Hokksund, Buskerud
Fellesutlysning for Ål vgs, Eiker vgs, Lerberg skole og kompetansesenter.
Konsulentoppdrag; utarbeidelse av skolebehovsplan og prognoser for framtidige barnehagebehov for Øvre Eiker kommune
Følgende moment skal inngå i oppdraget: --Vurdering av skolekretser/kretsgrenser. --Vurdere muligheter som finnes i eksisterende bygg. --Vurdere muligheter for påbygging av eksisterende skoler i Øvre Eiker. --Vurdere muligheter for utsettende tiltak for å forskyve investeringer. --Kostnader ved å drifte en helt ny skole i tillegg til gamle, versus å bygge ut eksisterende. --Vurdere kostnader knyttet til alternativene. --Skolebehovsplanen må vurderes i forhold til planlagt boligutbygging i Øvre Eiker. --Vurdere prognoser for fremtidige barnehagebehov. --Sluttrapport som konkretiserer og beskriver situasjonen og utfordringene ved hver enkelt skole, og konkluderer med en anbefaling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: