Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øvre Eiker

Nybygg av rekkehus og tomannsboliger i Hokksund
4 rekkehus og 5 tomannsboliger.
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger på Harakollen, Øvre Eiker
25-30 stk boenheter fordelt på rekkehus og tomannsboliger.
0603 Driftskontrakt Kongsberg - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Kongsberg og Øvre Eiker, og deler av Flesberg og Nedre Eiker.
Tilbygg av skole i Hokksund
Skolen bør utvides fra å romme 430 til å romme 600 elever.
Nybygg av eneboliger i Fiskum
Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger og rehabilitering av tomannsbolig i Hokksund
Gnr/bnr 73/14, 80. Felt BFS1-BFS5. 4 eneboligtomter samt en tomannsbolig med behov for rehabilitering.
Etablering av modulbygg med klasserom og SFO ved skole i Øvre Eiker
Modulbygg for trinn 1 med klasserom og SFO.
Utskifting av vinduer og solavskjerming på videregående skole i Eiker
Riving av "dragere" horisontalt mellom vinduer. Riving/demontering av faste solskjermer. Utskifting av vinduer. Remontering av faste solskjermer. Ny solskjerming. Noe malerarbeider. Beslagsarbeider. Spilekledning rundt utvendig trapp.
Støyreduserende tiltak 32 dB på boliger i Nedre Buskerud
Fellesutlysning for: Hønefoss, Mjøndalen, Hokksund, Åmot, Drammen, Hvittingfoss, Jevnaker og Røyken. Det er i alt 17 boliger hvor det skal gjøres støyreduserende tiltak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: