Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Buskerud fylke

Drammen (93)
Flesberg (6)
Flå (10)
Gol (15)
Hemsedal (8)
Hol (3)
Hole (3)
Hurum (8)
Kongsberg (26)
Lier (25)
Modum (12)
Nes (4)
Ringerike (33)
Rollag (7)
Røyken (18)
Sigdal (4)
Ål (6)
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av hotell og utleieleiligheter i Tottenskogen, Hemsedal
155 hotellrom og 47 fritidsleiligheter.
Driftskontrakt veg 0601 Numedal 2018-2026
428,461 km veg totalt hvorav • 412,809 km fylkesveg og • 15,652 km fylkes-g/s-veg. Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hol, Sigdal, Modum og Øvre Eiker kommuner. ÅDT 60-3400.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-3
Totalt ca 225 stk leiligheter på Sundland Hageby.
Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 1
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av kjøpesenter i Gulskogen, Drammen
Senter med arealkrevende handel samt kontorer, handel og helse. Kjelleretasjen vil ha parkeringsplasser til ca 200 biler.
Nybygg av handelsbygg i Hønefoss
Mulighet til videre utvidelse av næringsparken.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av kontor, næring og parkeringsplass i Strømsø
30.000 kvm næring/bolig. BREEAM - «Very Good».
Nytt boligområde på Gol
Ca 100 dekar. ca 100 boliger.
Nybygg av flerbrukshall og utvidelse/rehabilitering av barneskole i Drammen
Fjell 2020. 1-7 skole. Universell utforming: Universell Utforming AS, A-plan: Aker Byggteknikk, Sportsutstyr: Killingmmo & Tønsberg og Titansport, Brakkevask: Byggrent, Stikker: OMS Oppmåling AS.
Ombygg av kjøpesenter i Spikkestad, S10, trinn 1
Ombygg av gammel fabrikk til kjøpesenter og boliger. Total utbygging 12.000 m2. Trinnvis utbygging.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 1
Totalt ca 2000 hytter og 227 leiligheter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner.
Utbedring av jernbaneundergang ved Fv 286 Teigen i Kongsberg
1000m hovedveg, 1000m gs-veg, 200m andre veger, 100m bru.
Ombygg av leiligheter i Drammen
Flere av leilighetene vil få altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus.
Nybygg av rekkehus og blokkleiligheter i Solbergelva
Ca 20 stk rekkehus og ca 40 stk blokkleiligheter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Drammen
Bygningsfysikk: Rambøll AS - Skøyen, Oslo 73 leiligheter og 13 rekkehus. Leilighetene er fordelt på tre blokker.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 2
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av næring- og leilighetsbygg i Kongsberg, trinn 1
Næringsdelen blir på ca. 1500 kvm.
Fornyelse av Lieråsen tunnel i Asker/Lier
10,7 km. Bergsiklring, KL-anlegg, skinne og svillebytte, ballastrens, føringsveier.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Ca. 50-70 leiligheter i trinn 1. Totalt ca 225 leiligheter på Sundland Hageby. Vintergata 11-15 og Professor Smiths allé 46-50.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Utvidelse av barne- og ungdomsskole i Hemsedal
Ny sentralskole, trinn 1-10. Vurdering med opsjon på utvidelse av gymhall eller flerbrukshall, svømmehall og parkeringsanlegg.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av hytter, lavo, aktivitetstilbud i Ål
50-100 hytter fordelt på åtte-ti tun. Lavvo for ca.250 pers
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7)
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av forretning i Nore og Uvdal kommune
4 eiere, sellskap skal dannes.
Nybygg av matbutikk i Mjøndalen
Samt etablering av drive-in-butikk for trelast på 4000 m2.
Nybygg av byggvarehus på Gjellebekk i Lier
Innflytningsklart i starten av 2019.
Nybygg av leiligheter med næring i Steinberg
300 m2 næring. Mellom 2-4 etasjer. Steinbergveien 125 og 127.
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter.
Til- og ombygging av kulturhuset i Ål
Utvidelse og ombygging av Ål kulturhus for å romme landsdelescene for dans, voksenopplæring og frivillighetssentral i tillegg til dagens funksjoner.
Nybygg av boliger på Færdentoppen i Haugsbygd
Åpner for utvikling av både eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger. Ca 10-15 stk boenheter.
Nybygg av leiligheter i Hemsedal
Terrassehus. Reguleringskonsulent er ukjent.
Nybygg av tomannsbolig, rekkehus og enebolig i Geithus
Byggestart avhenger av fremdrift på bygging av ny midtdeler på Riksveg 35 i regi av SVV.
Sprenging og bortkjøring av stein i Hurum
Ca 200.000 m3. Frakten av stein er ca 300-500 meter. Oppstart januar 2018 med opphold fra ca april 2017 til september 2017 og start igjen vinter 2019.
Nybygg av hytter på Vegglifjell i Rollag
10-15 hytter. BYA 150-200 m2 per hytte. Garasje ca 50 m2 BYA.
Ombygg av ungdomsskole i Drammen
Bygg A ferdigstilles november 2018. Bygg B ferdigstilles april 2019.
Nybygg av eneboliger i rekke i bydel Austad/Fjell, Drammen
Handles opp sammen med Austadveien Borettslag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: