Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Buskerud fylke

Drammen (100)
Flesberg (5)
Flå (4)
Gol (9)
Hemsedal (5)
Hol (5)
Hole (9)
Hurum (11)
Kongsberg (27)
Lier (32)
Modum (34)
Nes (5)
Ringerike (45)
Rollag (6)
Røyken (21)
Sigdal (3)
Ål (2)
E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ny 4-felts veg på Rv 23 Dagslett-Linnes
Hovedvegsystemet i Lier. 5,5 km, hvorav 2,2km i tunnel (1,9km fjelltunnel og 300m betongtunnel). Samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Glitrevannverket Iks. Oppstartsentreprise ligger inne som eget prosjekt.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av boliger, næring, marina mm i Tofte
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av varmeverk for biodrivstoff i Tofte
Planlagt ferdigstillelse i 2020.
Ombygg-og nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 2 mfl.
To av de eksisterende sykehusbygningene skal bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen skal rives og erstattes med leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 300 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Nybygg av sykehjem i Nedre Eiker kommune
Mulighet for bygging på tomt i Krokstadelva og mulighet for sykehjem i Solbergelva-Åssiden.
Nybygg av butikkssenter i Kongsberg
2 etasjer med næring. 220 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr
Nybygg av kontor/industri/lager på Kjellstad Næringspark i Lier
BREEAM Very Good-standard. 250 parkeringsplasser.
Nybygg av handelsbygg i Hønefoss
Mulighet til videre utvidelse av næringsparken.
Nytt boligområde på Gol
Ca 100 dekar. ca 100 boliger.
Flomsikringstiltak i Nedre Eiker
Flomsikringstiltak langs Mjøndalsbekken og ved Miletjern. Antatt start.
Nybygg av boliger og hotell i Tofte, etappe 1
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn. 5-6 års prosjekt.
Nybygg av videregående skole i Kongsberg sentrum
4000-5500 m2. Ferdigstilt ultimo 2020.
Nybygg av skole i Kongsberg
166 studentboliger.
Nybygg av småhusbebyggelse i Midtbygda på Røyken
Arealet søkes utviklet for småhusbebyggelse jfr. gjeldene kommuneplan. Arealet er avsatt til bolig. Tegnet prosjekt på 6.153 kvm
Oppgradering av Rv 23 Oslofjordtunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 7273m.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Drammen
Bygningsfysikk: Rambøll AS - Skøyen, Oslo 73 leiligheter og 13 rekkehus. Leilighetene er fordelt på tre blokker.
Nybygg av leiligheter i Kongsberg
Leilighetene skal fordeles over tre bygninger på fire, fem og seks etasjer.
Fornyelse av Lieråsen tunnel i Asker/Lier
10,7 km. Bergsiklring, KL-anlegg, skinne og svillebytte, ballastrens, føringsveier.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Ca. 50-70 leiligheter i trinn 1. Totalt ca 225 leiligheter på Sundland Hageby. Vintergata 11-15 og Professor Smiths allé 46-50.
Nybygg av leiligheter og forretningsbygg i Vikersund sentrum nord, trinn 1
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter. Takterrasse. Vikersundgata 2 og 4.
Nybygg av leiligheter i Gamlegrendåsen, Kongsberg del 4
3-4 etasjer. Byggestart avhenger av fremdrift på E134. Signaturhagen.
Nybygg av byggvarehus på Gjellebekk i Lier
Innflytningsklart i starten av 2019.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
24 rekkehus. 16 leiligheter. Totalt 300 enheter.
Nybygg av verksted, forretningsbygg mm i Hokksund, trinn 1
En moderne næringspark for teknologi, logistikk, kontor og data.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7)
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Nybygg av boligområde i Vestfossen
Antall boenheter er ikke bestemt, avhengig beslutning angående Vestfossen bakkekabel. 84,3 dekar. Området må reguleres. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av hytter ved Lyseren
ca 30 hyttetomter gjenstår.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 4
Strandhus syd: 11 leiligheter. Strandhøjden: 14 leiligheter. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av tomannsboliger på Hovjordet
Opp til ca 30 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Ormåsen, trinn 1
Totalt skal det bygges 76 boenhter i området, 34 blir utført i trinn 1.
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus med næring i Steinberg
300 m2 næring. Mellom 2-4 etasjer.
Nybygg av eneboliger i Lier
28 byggeklare eneboligtomter.
Til- og ombygging av kulturhuset i Ål
Utvidelse og ombygging av Ål kulturhus for å romme landsdelescene for dans, voksenopplæring og frivillighetssentral i tillegg til dagens funksjoner.
Nybygg av boliger på Færdentoppen i Haugsbygd
Åpner for utvikling av både eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger. Ca 10-15 stk boenheter.
Sprenging og bortkjøring av stein i Hurum
Ca 200.000 m3. Frakten av stein er ca 300-500 meter. Oppstart januar 2018 med opphold fra ca april 2017 til september 2017 og start igjen vinter 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: