Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (71)
Flesberg (4)
Flå (7)
Gol (16)
Hemsedal (6)
Hol (4)
Hole (6)
Hurum (6)
Kongsberg (25)
Lier (29)
Modum (9)
Nes (4)
Ringerike (30)
Rollag (6)
Røyken (16)
Sigdal (13)
Ål (6)
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Nybygg av boliger, næring, kontor og hotell i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl.
Nybygg av leiligheter og næring ved Slemmestad brygge
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 100.000 m2 næring.
Til- og ombygg av kjøpsenter og på- og nybygg av leiligheter i Slemmestad
Påbygg av leiligheter på toppen av kjøpesenter ca 130 stk.
Nybygg av hotell og utleieleiligheter i Tottenskogen, Hemsedal
155 hotellrom og 47 fritidsleiligheter. Prefabrikkerte baderomskabiner; Parmarine Oy.
Ombygg- og nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 2 m.fl.
To av de eksisterende sykehusbygningene skal bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen skal rives og erstattes med leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 5 m.fl.
Garasjekjeller. Totalt 6-7 trinn. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av kontor mm i Drammen
Parkeringskjeller for 140 biler.
Driftskontrakt veg 0601 Numedal 2018-2026
428,461 km veg totalt hvorav • 412,809 km fylkesveg og • 15,652 km fylkes-g/s-veg. Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hol, Sigdal, Modum og Øvre Eiker kommuner. ÅDT 60-3400.
Nybygg av handelsbygg i Hønefoss
Mulighet til videre utvidelse av næringsparken.
Nytt boligområde på Gol
Ca. 100 dekar. ca. 100 boliger.
Nybygg av kontor, næring og parkeringsplass i Strømsø
30.000 kvm næring/bolig. BREEAM - «Very Good».
Nybygg av flerbrukshall og utvidelse/rehabilitering av barneskole i Drammen
Fjell 2020. 1-7 skole. Universell utforming: Universell Utforming AS, A-plan: Aker Byggteknikk, Sportsutstyr: Killingmmo & Tønsberg og Titansport, Brakkevask: Byggrent, Stikker: OMS Oppmåling AS.
Nybygg av videregående skole i Kongsberg sentrum
4000-5500 m2. Ferdigstilt ultimo 2020.
Ombygg av kjøpesenter i Spikkestad, S10, trinn 1
Ombygg av gammel fabrikk til kjøpesenter og boliger. Total utbygging 12.000 m2. Trinnvis utbygging.
Ombygg av leiligheter i Drammen
Flere av leilighetene vil få altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus.
Nybygg av rekkehus og blokkleiligheter i Solbergelva
Ca 20 stk rekkehus og ca 40 stk blokkleiligheter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Drammen
Bygningsfysikk: Rambøll AS - Skøyen, Oslo 73 leiligheter og 13 rekkehus. Leilighetene er fordelt på tre blokker.
Nybygg av industribygg på Røyken næringspark
Planlagt ferdigstillelse 4. kvartal 2019. Energiklasse A.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 2
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Drammen, trinn 1
65 leiligheter fordelt på 3 eller 4 huskropper i 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter og forretningsbygg i Vikersund sentrum nord, trinn 1
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter. Takterrasse. Vikersundgata 2 og 4.
Utvidelse av barne- og ungdomsskole i Hemsedal
Ny sentralskole, trinn 1-10. Vurdering med opsjon på utvidelse av gymhall eller flerbrukshall, svømmehall og parkeringsanlegg.
Nybygg av hytter, lavo, aktivitetstilbud i Ål
50-100 hytter fordelt på åtte-ti tun. Lavvo for ca.250 pers
Nybygg av byggvarebutikk på Orkidehøgda i Mjøndalen
Porter: Hörmann Norge AS. Orkidehøgda 4-6.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7) Gnr/bnr 113/952, 418, 419, 420, 421
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nytt hensettingsanlegg på Vestfoldbanen
Flere ulike alternativ vurderes for å finne den mest hensiktsmessige lokalisering for hensettingsanlegget.
Nybygg av idrettshall i Kongsberg
Usikkert prosjekt. Fra behovsanalyse. Kun på idéstadiet. Start og kostnad ukjent.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 4
Strandhus syd: 11 leiligheter. Strandhøjden: 14 leiligheter. Sjøvann oppvarming. Borettslag skal stiftes.
Nybygg av byggvarehus på Gjellebekk i Lier
Innflytningsklart i starten av 2019.
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av fotballhall på Åssiden, Drammen
Gnr/Bnr: 116/1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.
Nybygg av hytter i Rollag
Grunneier er Espen Aasen og Katriona G Schmidt Seime.
Nybygg av eneboliger ved Åsen
23-27 eneboliger.
Nybygg av flerbolighus i Hønefoss
Gnr/bnr 317/184 m.fl.
Sprenging og bortkjøring av stein i Hurum
Ca 200.000 m3. Frakten av stein er ca 300-500 meter. Oppstart januar 2018 med opphold fra ca april 2017 til september 2017 og start igjen vinter 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: