Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Buskerud fylke

Drammen (80)
Flesberg (7)
Flå (11)
Gol (7)
Hemsedal (5)
Hol (11)
Hole (9)
Hurum (8)
Kongsberg (26)
Lier (42)
Modum (34)
Nes (4)
Ringerike (40)
Rollag (3)
Røyken (25)
Sigdal (16)
Ål (5)
E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Nybygg av sykehus på Brakerøya
Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS.
Nybygg av hytter og alpinanlegg i Flå
Totalt ca 2000 hytter og 227 leiligheter på Turufjell.
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ny 4-felts veg på Rv 23 Dagslett-Linnes
Hovedvegsystemet i Lier. 5,5 km, hvorav 2,2km i tunnel (1,9km fjelltunnel og 300m betongtunnel). Samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Glitrevannverket Iks. Oppstartsentreprise ligger inne som eget prosjekt.
Ny Rv 7 over Hardangervidda
Gol, Ål, Hol, Eidfjord, Ullensvang kommuner.
Nybygg av varmeverk for biodrivstoff i Tofte
Planlagt ferdigstillelse i 2020.
Ombygg-og nybygg av boliger ved Lier sykehus
To av de eksisterende sykehusbygningene skal bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen skal rives og erstattes med leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 1
Totalt ca 2000 hytter og 227 leiligheter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner.
Nybygg av omsorgsboliger i Sætre, Hurum
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. BREEAM.
Nybygg/ombygg av konsentrert småhusbebyggelse på Hvalsmoen
Under regulering. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av boliger på Harakollen, Øvre Eiker, trinn 3
Terrasseblokker 100-130 enheter. 20-25 eneboliger.
Driftskontrakt veg 0601 Numedal 2018-2026
428,461 km veg totalt hvorav • 412,809 km fylkesveg og • 15,652 km fylkes-g/s-veg. Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hol, Sigdal, Modum og Øvre Eiker kommuner. ÅDT 60-3400.
Nybygg av kontor, forretning og lager mm i Kongsberg
Arealet søkes utviklet for etablering av plasskrevende varer og øvrig forretningsvirksomheter. Ca. 30 daa. Området er ferdig regulert til næring. Skissert ca. 10.000 m2.
Nybygg av kjøpesenter i Gulskogen, Drammen
Senter med arealkrevende handel samt kontorer, handel og helse.
Nybygg av kontor/industri/lager på Kjellstad Næringspark i Lier
BREEAM Very Good-standard. 250 parkeringsplasser.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av ungdomsskole på Høvik i Lier
540 stk elever. Bygging av ny skole kan gjøres i to byggetrinn, der første byggetrinn bør være ferdig innen 2027.
Utvidelse-og ombygg av felles barneskole i Lier
Felles barneskole for Hennummarka, Nordal, Heia og Hallingdal. Ulike alternativer vurderes.
Flomsikringstiltak i Nedre Eiker
Flomsikringstiltak langs Mjøndalsbekken og ved Miletjern. Antatt start.
Nybygg av skole i Kongsberg
166 studentboliger.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Drammen
Bygningsfysikk: Rambøll AS - Skøyen, Oslo 72 leiligheter og 14 rekkehus.
Nybygg av forettningsbygg mm i Geilo
Området er regulert for plasskrevende handel.
Nybygg av rekkehus og blokkleiligheter i Solbergelva
Ca 20 stk rekkehus og ca 40 stk blokkleiligheter.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 2 mfl
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av kontorbygg i Hønefoss
Roar Jørgensen AS, John Dæhli, Hønefoss: SØK
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Drammen, trinn 1
65 leiligheter fordelt på 3 eller 4 huskropper i 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Kongsberg
Leilighetene skal fordeles over tre bygninger på fire, fem og seks etasjer.
Nybygg av leiligheter og forretningsbygg i Vikersund sentrum nord, trinn 1
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter. Takterrasse.
Nybygg av hytter, lavo, aktivitetstilbud i Ål
50-100 hytter fordelt på åtte-ti tun. Lavvo for ca.250 pers
Nybygg av byggvarehus på Gjellebekk i Lier
Innflytningsklart i starten av 2019.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
24 rekkehus. 16 leiligheter. Totalt 300 enheter.
Nybygg av kontor i Hønefoss
Kostnad antatt av redaksjonen. 100 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7)
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger på Harakollen, Øvre Eiker
25-30 stk boenheter fordelt på rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av leilighetsbygg i Kongsberg
Trinnvis utbygging. Totalt 90 leiligheter på Gamlegrendåsen Terrasse
Nybygg av leilighetsbygg i Kongsberg
Trinnvis utbygging. Totalt 90 leiligheter på Gamlegrendåsen Terrasse.
Nybygg av boligområde i Vestfossen
Antall boenheter er ikke bestemt, avhengig beslutning angående Vestfossen bakkekabel. 84,3 dekar. Området må reguleres. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av hytter i Ådalsfjella, Hønefoss
Privat grunneier Karin Bang.
Riving-og nybygg av barne-og ungdomsskole på Sylling i Lier
330 stk elever. Riving av bygg A og paviljongene G og F.
Nybygg av døgnhvileplass (kombinert trafikk- og kontrollstasjon) langs Rv 7 på Gol
Administrasjonsbygg med publikumsrettet virksomhet og kontrollhall for store kjøretøy, 667 m2 BTA. Døgnhvileplassen består av opparbeidet utendørsareal med parkeringsplasser til 21 vogntog, servicebygg (toalett og dusjfasiliteter) 27 m2 BTA.
Nybygg av tomannsboliger på Hovjordet
Opp til ca 30 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 4
Strandhus syd: 11 leiligheter. Strandhøjden: 14 leiligheter. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av flerbolighus i Ormåsen, trinn 1
Totalt skal det bygges 76 boenhter i området, 34 blir utført i trinn 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: