Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vegårshei

Utbygging av bredbånd i Vegårshei
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad Tvedestrand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Graveplassutvidelse på kirkegård i Vegårshei
Tiltaksområdet er på ca 6200 m2. Området som skal masseutskiftes er ca 3700 m2. Nye masser skal påføres i en dybde av 1,7 m som gir ca 6300 m3 fyllingsmasser. Dreningsledninger ca 600 løpemeter. Vannledninger ca 400 løpemeter. Spillvannsledninger ca 30 løpemeter. Terrenggrøfter ca 160 løpemeter.
Utbygging av bredbånd i Vegårshei
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av høyhastighetsnett i Vegårshei
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: