Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vegårshei

Nybygg av ikke permanent bolig
Privat grunneier.
Nybygg av vei infrastruktur for boligfelt i Vegårshei
Infrastruktur for ca. 20-30 tomter.
Riving og grunnarbeider for bygging av ny ungdomsskole i Vegårshei
Arbeidet består i å rive bygget, legge om en del VA-anlegg, forberede for ny trafo og installere midlertidig strømforsyning. I tillegg skal det utføres sprengnings- og grunnarbeider for skolen opp til et grovplanum.
Videreføring av VA-ledning i Moland
Fra investeringsbudsjettet 2016-2019.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
Oppgradering av badeplass i Vegårshei
Fra ivesteringsbudsjettet 2015-2018. Det meste kan bli utført på dugnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: