Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vegårshei

Graveplassutvidelse på kirkegård i Vegårshei
Tiltaksområdet er på ca 6200 m2. Området som skal masseutskiftes er ca 3700 m2. Nye masser skal påføres i en dybde av 1,7 m som gir ca 6300 m3 fyllingsmasser. Dreningsledninger ca 600 løpemeter. Vannledninger ca 400 løpemeter. Spillvannsledninger ca 30 løpemeter. Terrenggrøfter ca 160 løpemeter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: