Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tvedestrand

Nybygg av videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand
Samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder fylkeskommune med Ny videregående skole, Tvedestrand og Tvedestrand kommune med Mjåvann idrettshall.
Grunnarbeider i Ramsdalen ved idrettsplassen, Tvedestrand
Hovedhensikten med prosjektet er å få fylt opp en mulig tomt for bygg i Ramsdalen ved idrettsbygget, og det er beregnet at de er behov for ca.53.000m3 stein. Det er inngått avtale med AF‐Gruppen at man skal hente 30.000m3 stein ifbm. bygging av ny E18, og de resterende ca. 23.000m3
Nybygg av bru og natursteinsmur mm i Tvedestrand
Åpning av Møllebekken, omfatter fjerning av eksisterende betong dekke, etablering av 2 gangbruer og en vei bru, muring av natursteinsmurer i bekkeløp mm.
Utbedring av Fv 109 Borøyveien i Tvedestrand
Fra handlingsprogram 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: