Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tvedestrand

Nybygg av industri i Tvedestrand
Ca. 150 mål. Reguleringsplan er vedtatt. Tidligst byggestart i høsten 2019.
Påbygg av leiligheter på garsajeanlegg i Tvedestrand
Eksisterende bygg er på 3 etasjer.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
Grunnarbeider i Ramsdalen ved idretsplassen, Tvedestrand
Hovedhensikten med prosjektet er å få fylt opp en mulig tomt for bygg i Ramsdalen ved idrettsbygget, og det er beregnet at de er behov for ca.53.000m3 stein. Det er inngått avtale med AF‐Gruppen at man skal hente 30.000m3 stein ifbm. bygging av ny E18, og de resterende ca. 23.000m3
Nybygg av bru og natursteinsmur mm i Tvedestrand
Åpning av Møllebekken, omfatter fjerning av eksisterende betong dekke, etablering av 2 gangbruer og en vei bru, muring av natursteinsmurer i bekkeløp mm.
Oppgradering av slambehandlingsanlegg i Tvedestrand
Sivebedet er nå fullt og slammet må graves bort.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: