Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Risør

Nybygg av forretning/bolig og fritidsbebyggelse i Risør
Godkjent regulering. 100-110 leiligheter.
Nybygg av hytter, båtplasser, servicebygg m.m. i Risør
99 hytter, 110 båtplasser, resepsjonsbygg, sjøboder, aktivitetsbygg og kafé.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Randvik.
Ca. 25 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og flerbolighus.
Oppgradering av vei i Risør
Forberedende arbeider av Buvikveien ligger på separat prosjekt.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Risør kommune
Total veglengde med VA er ca 560 m. Tomtearealet for næringsvirksomhet som skal klargjøres er på ca 37.700 m2.
Til- og ombygg av omsorgsboliger mm. i Risør
I dag er det 3 bygg med beboere og i det største er det en base for helsepersonell. Det skal bygges en korridor som binder sammen de 3 byggene samtidig som det også bygges noen fellesfunksjoner i tilknytning til denne korridoren. Videre skal 2 av leilighetene utvides med soverom og delvis stue. Det skal også gis en opsjonspris for oppføring av et frittstående garasjebygg.
Sanering av VA-ledninger i Risør
Hovedplan for vann og avløp 2018-2021.
Ny vegbelysning på Fv 9 Caspersensvei i Risør
Fra handlingsprogram 2017-2020.
Nytt gulv for idrettsbygg i Risør
Ca. 1128 m2 idrettsgulv.
Oppgradering av vei i Risør kommune
Fra Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Utvendig vedlikehold av rådhus i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Utvendig maling av kommunale leiligheter i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: