Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Risør

Nybygg av forretning/bolig og fritidsbebyggelse i Risør
Godkjent regulering. 100-110 leiligheter.
Nybygg av forretning, boliger og kontor i Risør
Krags gate 54 og 56. Gnr/bnr 16/540, 1419
Oppgradering av vei i Risør
Forberedende arbeider av Buvikveien ligger på separat prosjekt.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Risør kommune
Total veglengde med VA er ca 560 m. Tomtearealet for næringsvirksomhet som skal klargjøres er på ca 37.700 m2.
Sanering av VA-ledninger i Risør
Hovedplan for vann og avløp 2018-2021.
Sanering av VA-ledninger i Risør
Hovedplan for vann og avløp 2018-2021. Risør kommune skal sanere eksisterende ledningsanlegg for vann og avløp på 3 etapper/delstrekninger: Etappe 1 - Vestlandsstykket. Etappe 2 - Tjenngata. Etappe 3 - Lyngveien. Vegene skal reetableres etter saneringsarbeidene.
Sanering av VA-ledning i Risør
Hovedplan for vann og avløp 2018-2021. Risør kommune skal sanere eksisterende ledningsanlegg for vann og avløp på 3 etapper/delstrekninger: Etappe 1 - Vestlandsstykket. Etappe 2 - Tjenngata. Etappe 3 - Lyngveien. Vegene skal reetableres etter saneringsarbeidene.
Oppgradering av vei i Risør kommune
Fra Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Utvendig vedlikehold av rådhus i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Utbedring avløpsledninger på Søndeled i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Utvendig maling av kommunale leiligheter i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: