Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Risør

Nybygg av forretning/bolig og fritidsbebyggelse i Risør
Godkjent regulering. 100-110 leiligheter.
Oppgradering av vei med nytt fortau i Risør
Ca. 600 m. Orienterende mengder: ca. 3.500 m3 sprengning, ca. 650 m3 avgraving og ca. 4.500 m2 dekke.
Utvidelse- og rehabilitering av barnehage i Risør
Barnehagen ønskes utvidet med et mindre tilbygg (8x12m) for kontorer og garderobe. Det ønskes videre et tilbud/opsjon på komplett oppsetting av Grillhytte på ca 15m2 i tilknytning til barnehagen.
Sanering av VA-ledninger i Risør
Hovedplan for vann og avløp 2018-2021. Risør kommune skal sanere eksisterende ledningsanlegg for vann og avløp på 3 etapper/delstrekninger: Etappe 1 - Vestlandsstykket. Etappe 2 - Tjenngata. Etappe 3 - Lyngveien. Vegene skal reetableres etter saneringsarbeidene.
Sanering av VA-ledning i Risør
Hovedplan for vann og avløp 2018-2021. Risør kommune skal sanere eksisterende ledningsanlegg for vann og avløp på 3 etapper/delstrekninger: Etappe 1 - Vestlandsstykket. Etappe 2 - Tjenngata. Etappe 3 - Lyngveien. Vegene skal reetableres etter saneringsarbeidene.
Ny trykkøkningsstasjon i Vindvik
Fra hovedplan for vann og avløp 2018-2021.
Rehabilitering av brygge i Risør kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Risør
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Oppgradering av vei i Risør kommune
Fra Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Nytt gjerde ved sivbed på Randvik i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Utbedring avløpsledninger på Søndeled i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: