Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Risør

Nybygg av forretning/bolig og fritidsbebyggelse i Risør
Godkjent regulering. 100-110 leiligheter.
Utvidelse- og rehabilitering av barnehage i Risør
Barnehagen ønskes utvidet med et mindre tilbygg (8x12m) for kontorer og garderobe. Det ønskes videre et tilbud/opsjon på komplett oppsetting av Grillhytte på ca 15m2 i tilknytning til barnehagen.
Til- og ombygg av omsorgsboliger mm. i Risør
I dag er det 3 bygg med beboere og i det største er det en base for helsepersonell. Det skal bygges en korridor som binder sammen de 3 byggene samtidig som det også bygges noen fellesfunksjoner i tilknytning til denne korridoren. Videre skal 2 av leilighetene utvides med soverom og delvis stue. Det skal også gis en opsjonspris for oppføring av et frittstående garasjebygg.
Sanering av va-ledning i Risør
Fra Livbeltefabrikken til Storgata.
Nybygg av kraftverk på Lindland
Søknad om konsesjon er sendt inn til NVE. 2,36 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
Rehabilitering av brygge i Risør kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av molo/kanonbrygga på Holmen i Risør kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Flytting av pumper ved pumpestasjon i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Nytt gjerde ved sivbed på Randvik i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Utbedring avløpsledninger på Søndeled i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: