Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lillesand

Nybygg av boliger i Sangereid, trinn 1
30-40 enheter i trinn 1. Totalt ca. 200 enheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 2
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 3
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 4
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 5
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 6
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 1
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand
2-4 st leiligheter per etasje.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 1
17 enheter i 2 bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av hytter i Lillesand
Ca 11 stk hyttetomter.
Nybygg av infrastruktur i Lillesand
Infrastruktur for 30-35 hyttetomter.
Omlegging av VA anlegg og grunnarbeider for ny pumpestasjon i Lillesand
Tiltaket gjelder omlegging VA anlegg i ny trase mot veg og grunnarbeider for ny pumpestasjon som flyttes bort fra eiendom til Tingsakersenteret. Pumpestasjon(Svåbekk) skal flyttes til vegvesenet sin eiendom ved fylkesvei. I tillegg omfatter dette tiltaket kabelgrøft og strøm til stasjon. Veger og plasser som oppgraves skal restaureres og reasfalteres.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: