Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lillesand

Nybygg av boliger, kontorbygg og næring i Lillesand
150-200 boliger. Trinnvis utbygging, fordeling ikke fastsatt.
Utvidelse av ungdomsskole och nybygg av turnhall i Lillesand
Utvidelse fra 4 til en 6 paralleller ungdomsskole med kapasitet til 540 elever.
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 2
Totalt ca. 200 leiligheter. Gnr/bnr 42/339, 361, 509
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 1
17 enheter i 2 bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Lillesand
4 eneboliger og 2 eneboliger i kjede/rekkehus.
Riving av skole på Dovre i Lillesand
Riving av Fagertun skole.
Etablering av brakkerigg for kontorer på Borkedalen skole i Lillesand
Ca 5 moduler. 5 kontorer, 2 møterom og 1 våtsone.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: