Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lillesand

Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 2
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av næringsbygg mm i Lillesand
Ca 70 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Lillesand
4 eneboliger og 2 eneboliger i kjede/rekkehus.
Etablering av nytt deponi med bunntetting og ledningsanlegg for sigevannet i Lillesand
› Spregning av ca. 4500m³ › Graving av ca. 2500m³ › Fylling av masser for traubunnn – ca. 16300m³ › Utlegging av bunntetting for deponiet – ca. 13300m².
Etablering av infrastruktur for hytterbygging i Lillesand
Infrastruktur for 11 stk hyttetomter.
Etablering av brakkerigg for kontorer på Borkedalen skole i Lillesand
Ca 5 moduler. 5 kontorer, 2 møterom og 1 våtsone.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: