Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Grimstad

Utvidelse av universitetet på Campus Grimstad
900 m2 påbygg, 4000 m2 nybygg samt et parkeringsanlegg i to etasjer på 7500 m2.
Nybygg av boliger i Grimstad
Leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av boliger i Grimstad
80-100 stk boenheter.
Nybygg av kjede-/rekkeboliger og eneboliger i Grimstad
En mindre reguleringsendring ligger ute til høring. 109 kjede-/rekkeboliger og 22 eneboliger. Ytterligere informasjon er uoffisiell.
Nybygg av leiligheter og forretning i Grimstad
Detaljregulering er vedtatt.
Nybygg og riving av studenthybel i Grimstad
Eiendommen er ferdig regulert til boligformål.
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av svømmehall i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av flerbolighus og boliger i rekke/kjede, Grimstad, B1
Detaljregulering for boligene er vedtatt. 35 blokkleiligheter og 11 boenheter i rekke/kjede.
Nybygg av bypark i Grimstad sentrum, Aust-agder
Inklusive parkour-anlegg og petangque-bane.
Oppgradering av E18 Grimstadporten i Grimstad
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 552m.
Utvidelse av gymnastikksal på Levermyr i Grimstad
Tidlig prosjekt. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av tomannsboliger i Grimstad
Det planlegges 4 tomannsboliger.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Grimstad kommune
Infrastruktur for ca 64-80 boenheter (eneboliger, 4-mannsboliger og lavblokker). Sweco Norge AS - Utarbeidelse av reguleringsplan. (Tatt over efter Multiconsult AS).
Opparbeidelse av infrastruktur mm for campingplass i Grimstad
50-60 nye vognplasser, innendørs og utendørs basseng, tursti rundt hele odden og brygger er tegnet inn i planen.
Oppgradering alternativt nybygg av tannklinikk i Grimstad
Fra forslag til økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av ungdomsboliger i Grimstad, trinn 2
Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke bestemt.
Ombygg av turistkontor i Grimstad
Utbedring av Sorenskrivergården.
Nybygg av båtsenter i Grimstad
Byggetips! Regulering pågår.
Installasjon av sprinkleranlegg i omsorgsbolig i Grimstad
Installering av komplett sprinkleranlegg.
Ombygg av va-ledning og sjøledning i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av vei i Grimstad
Byggetips. Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke bestemt.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
Ombygg av vannbehandlingsanlegg i Grimstad
Ombygging av mikronisert marmoranlegg.
Utvendig vedlikehold av barneskole i Grimstad
Nye vinduer og nye fasader på eldste delen på skolen.
Ombygg av kirke i Grimstad
Ombygg av galleriet og bygging av 40 nye sitteplasser. Nytt vannslukkeanlegg.
Nytt ventilasjonsanlegg på dagsenter i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Innvendig vedlikehold av rådhus i Grimstad
Renovering av besøkstoaletter. Ombygg av garderobe og toalettkjernen i 1.etage samt alle toalettkjernene i bygget.
Innvendig vedlikehold av sykehjem i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nye garasjesplasser ved omsorgsbolig i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Sentrumsutvikling i Grimstad
Grimstad kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av følgende: Reguleringsplanen for Grimstad sentrum («Sentrumsplanen») er fra 1991. I 2008 vedtok kommunestyret Kommunedelplan for Grimstad byområde («Byplanen»). Kommunedelplan for Grimstad byområde skal revideres, og som en start gjennomføres et parallelloppdrag hvor to konsulentfirmaer engasjeres til å utarbeide hver sine framtidsbilder for byen. Disse framtidsbildene vil danne grunnlag for diskusjon om en strategi for hvordan byen skal utvikles, og vil være et politisk og allment diskusjonsgrunnlag for arbeidet med kommunedelplanen. Det vil bli inngått parallell avtale med to leverandører. Totalrammen for hvert av disse parallelle oppdragene er maksimalt kr 300 000,- eks mva pr oppdrag.
Utv. vedlikehold av idrettshall i Grimstad
Byggetips. Etterisolering av fasader og vinduer. Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke bestemt.
Nye sykkelparkeringer ved skoler i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny trapp i kirke i Grimstad
Ny trapp fra orgelgalleriet til våpenhuset.
Utvidelse av kirkegård ved kirke i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: