Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Grimstad

Nybygg av eneboliger og infrastruktur i Grimstad, trinn 2 mfl
Området er på 600-700 mål. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter. Prosjektet vil bli oppdelt etterhvert som områdene utvikles.
Nybygg av tannklinikk og fagskole i Grimstad
Den nye tannklinikken samlokaliseres med ny fagskole i Grimstad. 550 stk studenter og 50 ansatte. Gnr/bnr: 204/1, 4/10, 22, 27 mfl.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Nybygg av boliger i Grimstad
94 boenheter. Gnr/bnr: 7/66, 88.
Utvidelse av kirkegård i Grimstad
650-800 nye kistegraver. 300-400 nye urnegraver.
Ombygg av turistkontor i Grimstad
Utbedring av Sorenskrivergården.
Ombygg av legesenter i Grimstad
Grimstad kommune ønsker tilbud på leie av egnede lokaler for midlertidig drift av legesenter. Avtaleperioden er 3 år, med opsjon på forlengelse 1+1+1 år. Leieobjektet skal være nært Grimstad sentrum.
Utbygging av bredbånd i Håland-Stalleland-Igland-Medtveit-Kiland-Grøsle-Fillingtveit i Grimstad kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad Tvedestrand, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Grimstad
Planområdet ligger på Frivoll i Grimstad kommune, fra krysset mellom Opplandsveien og Fjæreveien og ca. 500 meter nordover langs Fjæreveien.
Universell utforming av barneskole i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig vedlikehold av barneskole i Grimstad
Nye vinduer og nye fasader på eldste delen på skolen.
Ombygg av omsorgsboliger i Grimstad
Fram investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbygging av bredbånd i Beisland – Nygrenda i Grimstad kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd i Havstad i Grimstad kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Oppgradering av sprinkelanlegg ved ungdomsskole i Grimstad
Sprinkling fra sprinkelsentral til sprinkelanlegg.
Innvendig vedlikehold av rådhus i Grimstad
Renovering av besøkstoaletter. Ombygg av garderobe og toalettkjernen i 1.etage samt alle toalettkjernene i bygget.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Grimstad
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Brannsikkerhetstiltak ved ungdomsskole i Grimstad
Nød- og ledelys må skiftes ut.
Nye sykkelparkeringer ved skoler i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Brannsikkerhetstiltak ved barnskole i Grimstad
Etablering av ny seksjoneringsvegg/branncellevegg.
Brannsikkerhetstiltak ved ungdomsskole i Grimstad
Branncelleinndeling mellom svømmehall og gymsal.
Oppgradering av sprinkelanlegg ved omsorgsbolig i Grimstad
Sprinkling fra sprinkelsentral til sprinkelanlegg.
Brannsikkerhetstiltak ved Gamlebygget på Dømmesmoen i Grimstad
Utskifting av lysarmatur og oppgradering av sprinkleranlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: