Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Grimstad

Nybygg av eneboliger og infrastruktur i Grimstad, trinn 2 mfl
Området er på 600-700 mål. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter. Prosjektet vil bli oppdelt etterhvert som områdene utvikles.
Utvidelse av universitetet på Campus Grimstad
900 m2 påbygg, 3600 m2 nybygg samt et parkeringsanlegg i to etasjer på 7500 m2.
Nybygg av kjede-/rekkeboliger og eneboliger i Grimstad
En mindre reguleringsendring ligger ute til høring. 109 kjede-/rekkeboliger og 22 eneboliger. Ytterligere informasjon er uoffisiell.
Nybygg av boligområde på Skjeviga
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av leiligheter og forretning i Grimstad
Detaljregulering er vedtatt.
Nybygg av boligområde i Grimstad kommune
64-80 boenheter. Sweco Norge AS - Utarbeidelse av reguleringsplan. (Tatt over efter Multiconsult AS).
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Ca. 18-24 måneders byggetid.
Nybygg av barnehage i Grimstad
Plass for ca. 80 barn. 800-900 m2.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Skjeviga
Reguleringsplan er godkjent. Infrastruktur for ca. 115 boenheter.
Opparbeidelse av infrastruktur mm for campingplass i Grimstad
50-60 nye vognplasser, innendørs og utendørs basseng, tursti rundt hele odden og brygger er tegnet inn i planen.
Utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg for nye marmorsiloer i Grimstad
Byggearbeidene gjelder tilbygg til eksisterende vannbehandlingsanlegg, inkl. elanlegg og nye marmorsiloer. Utvidelsen skal skje over eksisterende vannledninger ut av bygget, og det skal derfor bygges en kulvert rundt disse i en underetasje/kjellerplan.
Ombygg av turistkontor i Grimstad
Utbedring av Sorenskrivergården.
Nybygg av omsorgsboliger i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Installasjon av sprinkleranlegg i omsorgsbolig i Grimstad
Installering av komplett sprinkleranlegg.
Utvendig vedlikehold av barneskole i Grimstad
Nye vinduer og nye fasader på eldste delen på skolen.
Innvendig vedlikehold av sykehjem i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nye garasjesplasser ved omsorgsbolig i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: