Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Grimstad

Utvidelse av universitetet på Campus Grimstad
900 m2 påbygg, 3600 m2 nybygg samt et parkeringsanlegg i to etasjer på 7500 m2.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Nybygg av boligområde i Grimstad kommune
64-80 boenheter. Sweco Norge AS - Utarbeidelse av reguleringsplan. (Tatt over efter Multiconsult AS).
Nybygg av leiligheter og forretning i Grimstad
Detaljregulering er vedtatt.
Nybygg av forretningsbygg med boliger i Grimstad
Næring i 1. etasje. Ca. 20 leiligheter i 2. og 3. etasje.
Nybygg av flerbolighus i Grimstad
Parkeringskjeller. 18-19 leiligheter.
Nybygg av boliger i Grimstad
Eneboliger, eneboliger i rekke og kjede.
Utvidelse av camping, nybygg av sevicebygg mm i Grimstad
50-60 nye vognplasser, innendørs og utendørs basseng, tursti rundt hele odden og brygger er tegnet inn i planen.
Nybygg av menighetsbygg i Grimstad
Ved Normisjonshallen.
Nybygg av barnehage i Grimstad
Plass for ca. 80 barn. Ca. 1000 m2.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Skjeviga
Reguleringsplan er godkjent. Infrastruktur for ca. 115 boenheter.
Utvidelse av kirkegård i Grimstad
650-800 nye kistegraver. 300-400 nye urnegraver.
Nybygg av bofelleskap i Grimstad
500-600 m2. 5 leiligheter og personalbase.
Utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg for nye marmorsiloer i Grimstad
Byggearbeidene gjelder tilbygg til eksisterende vannbehandlingsanlegg, inkl. elanlegg og nye marmorsiloer. Ikke behov for ventilasjonsarbeider. Utvidelsen skal skje over eksisterende vannledninger ut av bygget, og det skal derfor bygges en kulvert rundt disse i en underetasje/kjellerplan.
Nytt inngangsparti mm i kulturhus i Grimstad
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig vedlikehold av barneskole i Grimstad
Nye vinduer og nye fasader på eldste delen på skolen.
Utbedring og fornyelse av kultursal i Grimstad
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt ventilasjonsanlegg på dagsenter i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Innvendig vedlikehold av rådhus i Grimstad
Renovering av besøkstoaletter. Ombygg av garderobe og toalettkjernen i 1.etage samt alle toalettkjernene i bygget.
Innvendig vedlikehold av sykehjem i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nye garasjesplasser ved omsorgsbolig i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Tilbygg av pu-bolig i Landviktun, Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av kirkegård ved kirke i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: