Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Grimstad

Nybygg av leiligheter og idrettsanlegg i Grimstad
Området er på om lag 200 dekar og foreslås utbygd med inntil om 105 boenheter. Det settes krav til detaljregulering for de enkelte områder innenfor planen. Området er tenkt utbygd etappevis over tid og etter behov. Planområdet ligger syd for eksisterende bebyggelse på Jortveit og i tilknytting til skole og barnehage.
Nybygg av leiligheter på Fevik i Grimstad
2-4 etasjer. 80-110 stk leiligheter fordelt på 3 bygninger. Gnr/bnr: 48/54, 110, 435.
Nybygg av boliger i Grimstad
94 boenheter. Gnr/bnr: 7/66, 88.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Grimstad
2-3 etasjer. Leiligheter for eldre, unge og barnefamilier. Det legges også opp til 5-6 boenheter for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal vurderes å flytte busslommen nærmere Grefstadveien.
Nybygg av svømmehall i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av boliger i Grimstad
Eneboliger, eneboliger i rekke og kjede. Gnr/bnr 79/9, 80/59
Etablering av infrastruktur og nybygg av småhusbebyggelse i Trolldalen på Fevik
14-18 enheter. 6 eneboligtomter og 2 tomter for 4-6 mannsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Grimstad
Ca 12 stk boliger for nedsatt funksjonsevne.
Utvidelse av kirkegård i Grimstad
650-800 nye kistegraver. 300-400 nye urnegraver.
Ombygg av turistkontor i Grimstad
Utbedring av Sorenskrivergården.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Grimstad
Planområdet ligger på Frivoll i Grimstad kommune, fra krysset mellom Opplandsveien og Fjæreveien og ca. 500 meter nordover langs Fjæreveien.
Universell utforming av barneskole i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygg av omsorgsboliger i Grimstad
Fram investeringsbudsjett 2018-2021.
Innvendig vedlikehold av rådhus i Grimstad
Renovering av besøkstoaletter. Ombygg av garderobe og toalettkjernen i 1.etage samt alle toalettkjernene i bygget.
Utbygging av bredbånd i Beisland – Nygrenda i Grimstad kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd i Havstad i Grimstad kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Oppgradering av sprinkelanlegg ved ungdomsskole i Grimstad
Sprinkling fra sprinkelsentral til sprinkelanlegg.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Grimstad
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Brannsikkerhetstiltak ved ungdomsskole i Grimstad
Nød- og ledelys må skiftes ut.
Brannsikkerhetstiltak ved barnskole i Grimstad
Etablering av ny seksjoneringsvegg/branncellevegg.
Nye sykkelparkeringer ved skoler i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Brannsikkerhetstiltak ved ungdomsskole i Grimstad
Branncelleinndeling mellom svømmehall og gymsal.
Oppgradering av sprinkelanlegg ved omsorgsbolig i Grimstad
Sprinkling fra sprinkelsentral til sprinkelanlegg.
Brannsikkerhetstiltak ved Gamlebygget på Dømmesmoen i Grimstad
Utskifting av lysarmatur og oppgradering av sprinkleranlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: