Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Grimstad

Nybygg av boliger og småbåtshavn på Stølehalvøya i Grimstad, trinn 2 mfl
Eneboliger (kjedet/rekke), tomannsboliger og firemannsboliger. 81 plasser ved ny småbåtshavn.
Nybygg av boliger i Grimstad
Leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av tannklinikk og fagskole i Grimstad
Den nye tannklinikken samlokaliseres med ny fagskole i Grimstad. 550 stk studenter og 50 ansatte. Gnr/bnr: 204/1, 4/10, 22, 27 mfl.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Nybygg av forretning og kontor i Grimstad
8.000-10.000 m2. Gnr/bnr: 1/261, 321, 340, 4/22.
Nybygg av omsorgsboliger og konsentrert småhusbebyggelse i Grimstad
Ca 12 stk boliger for nedsatt funksjonsevne och 15-25 stk småhus.
Nybygg av flerbolighus i Grimstad
Parkeringskjeller. 18-19 leiligheter.
Etablering av infrastruktur og nybygg av småhusbebyggelse i Trolldalen på Fevik
14-18 enheter. 6 eneboligtomter og 2 tomter for 4-6 mannsboliger.
Utvidelse av camping, nybygg av sevicebygg mm i Grimstad
50-60 nye vognplasser, innendørs og utendørs basseng, tursti rundt hele odden og brygger er tegnet inn i planen.
Nybygg av barnehage i Grimstad
Plass for ca. 80 barn. Ca. 1000 m2.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Skjeviga
Reguleringsplan er godkjent. Infrastruktur for ca. 115 boenheter.
Nybygg av bofelleskap i Grimstad
500-600 m2. 5 leiligheter og personalbase.
Utvidelse av kirkegård i Grimstad
650-800 nye kistegraver. 300-400 nye urnegraver.
Utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg for nye marmorsiloer i Grimstad
Byggearbeidene gjelder tilbygg til eksisterende vannbehandlingsanlegg, inkl. elanlegg og nye marmorsiloer. Ikke behov for ventilasjonsarbeider. Utvidelsen skal skje over eksisterende vannledninger ut av bygget, og det skal derfor bygges en kulvert rundt disse i en underetasje/kjellerplan.
Nytt inngangsparti mm i kulturhus i Grimstad
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvendig vedlikehold av barneskole i Grimstad
Nye vinduer og nye fasader på eldste delen på skolen.
Utbedring og fornyelse av kultursal i Grimstad
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt ventilasjonsanlegg på dagsenter i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Innvendig vedlikehold av rådhus i Grimstad
Renovering av besøkstoaletter. Ombygg av garderobe og toalettkjernen i 1.etage samt alle toalettkjernene i bygget.
Tilbygg av pu-bolig i Landviktun, Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av kirkegård ved kirke i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: