Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gjerstad

Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Gjerstad
Infrastruktur for ca 28 boenheter. 7 leilighets bygg, med inntil 20 boenheter, og inntil 8 eneboliger.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Gjerstad
Agder Wood prosjekt. Infrastruktur for 27 enheter.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Aust-Agder
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: