Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Froland

Nybygg av industriområde på Froland
40 mål byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 1
60 tomter fordelt på eneboliger og rekkehus. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Froland
22 eneboligtomter.
Opparbeidelse av infrastruktur i Froland
Infrastruktur for 22 eneboligtomter.v
Utbygging av bredbånd i Lyngrotveien i Froland kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Froland
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: