Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Froland

Nybygg av boligområde i Froland, trinn 1
60 tomter fordelt på eneboliger og rekkehus. Byggeklare tomter.
Forlengelse av plattform, Bøylestad i Froland
Forlengelse av plattform innen 2015, pålegg fra Statens jernbanetilsyn.
Nytt teknisk brukerutstyr for fengsel i Froland
Prosjektering, levering, montering, uttesting, idriftsettelse samt service og vedlikehold på nytt teknisk brukerutstyr (TBU).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: