Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Froland

Nybygg av boligområde i Froland, trinn 1
60 tomter fordelt på eneboliger og rekkehus. Byggeklare tomter.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps og tiløpskanaler. Forventet produksjon er 40 GWh per år.
Nybygg av eneboliger i Froland
22 eneboligtomter.
Opparbeidelse av infrastruktur i Froland
Infrastruktur for 22 eneboligtomter.v
Forsterking av Sagstu bru på Fv 152
Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Ombygging fra gymsal til SFO ved skole i Evje
Utskifting / montering av vinduer og dører. Rive eksisterende sene samt div rom/ vegger iht riveplan. Oppføring av adkomsttrapp/ rampe. Oppbygning av nye rom iht plantegning. Nytt sanitær og varmeanlegg. Nytt ventilasjonsanlegg. Ombygning/ oppgradering nyinstallasjon av elektrisk anlegg.
Utbygging av bredbånd i Lyngrotveien i Froland kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Froland
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: