Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Evje og Hornnes

Nybygg av hytter og infrastruktur i Evje kommune
71 råtomter der 40 stk har mulighet for tilkobling ved eksisterende trafostasjon.
Ny Fv 42 Hovland-Lislevann i Birkenes og Evje & Hornnes
6,9 km. Sprengning: 55 000 m3. Forsterkningslag: 15 000 m3. Bærelag, nedre og øvre: 7900 m3. Bindelag: 51 000 m2.
Nybygg av fritisbustader og småbåtanlegg på Runebergodden
Planområdet er ca 42 daa. Godkjent detaljregulering.
Utvidelse av fengsel i Evje
10 høysikkerhetsseller for kvinner. Det foreligger en skisse fra Kriminalomsorgen/Statsbygg som danner grunnlaget for utbyggingen.
Nybygg av hytter i Evje kommune
10 byggeklare hyttetomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av flerbolighus i Krossen, trinn 1
Detaljregulering er vedtatt. Rammetillatelse er gitt. Total utbygging 4 flerbolighus à 6-10 leiligheter.
Asfalteringsarbeider i Evje
Prosjektet omfatter asfaltering av ca. 6 000 kvm.
Nytt teknisk brukerutstyr for fengsel i Evje
Prosjektering, levering, montering, uttesting, idriftsettelse samt service og vedlikehold på nytt teknisk brukerutstyr (TBU).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: