Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Evje og Hornnes

Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F26 og F27.
Utvidelse av fengsel i Evje
10 høysikkerhetsseller for kvinner. Det foreligger en skisse fra Kriminalomsorgen/Statsbygg som danner grunnlaget for utbyggingen.
Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F27 og F26.
Oppgradering av barneskole i Evje
Prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018.
Ny Fv 42 Hovland-Lislevann i Birkenes og Evje & Hornnes
6,9 km. Sprengning: 55 000 m3. Forsterkningslag: 15 000 m3. Bærelag, nedre og øvre: 7900 m3. Bindelag: 51 000 m2.
Nybygg av fritisbustader og småbåtanlegg på Runebergodden
Planområdet er ca 42 daa. Godkjent detaljregulering.
Driftskontrakt 0901 Setesdal Basis Mannskap og maskin Evje
Oppdraget omfatter rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnett i område 0901 Setesdal, sør for Bygland sentrum, etter bestilling fra byggherren. I kontrakten inngår også vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing (sand og salt) med lastebil og traktor som er angitt i konkurransegrunnlaget.
Nybygg av flerbolighus i Krossen, trinn 1
Detaljregulering er vedtatt. Rammetillatelse er gitt. Total utbygging 4 flerbolighus à 6-10 leiligheter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 88 hyttetomter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 41 hyttetomter.
0901 Setesdal Nr. 01 Basis, drift og vedlikehold på vegnett i Evje
I kontrakten inngår også vinterdrift, så som brøyting, snø-/isrydding og strøing (sand og salt) med lastebil og traktor.
Asfalteringsarbeider i Evje
Prosjektet omfatter asfaltering av ca. 6 000 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: