Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Evje og Hornnes

Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F26 og F27.
Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F27 og F26.
Nybygg av flerbolighus i Krossen på Evje, trinn 1
Detaljregulering er vedtatt. Rammetillatelse er gitt. Total utbygging 4 flerbolighus à 6-10 leiligheter. Gnr/bnr 5/12, 16, 17, 38, 41, 77 mfl
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 88 hyttetomter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 41 hyttetomter.
0901 Setesdal Nr. 01 Basis, drift og vedlikehold på vegnett i Evje
I kontrakten inngår også vinterdrift, så som brøyting, snø-/isrydding og strøing (sand og salt) med lastebil og traktor.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: