Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bykle

Ny- og ombygg av omsorgsboliger, helsesenter og sansehage i Bykle kommune
Byggetrinn 1: Nybygg til dagens helse- og omsorgssenter bestående av en underetasje med i hovedsak parkering, tekniske rom og vaskeri, ca 500 m². 2. etasje blir demensavdeling med utgang til sansehage 500 m², sansehage ca 2 daa. Ombygging av eksisterende fløy mot syd. Underetasjen skal få noe endret romdeling og nytt inngangsparti. Hovedbruken er og vil i fremtiden være helsesenter, ca 600 m². 2. etasje skal bygges om til somatisk avdeling og det skal her gjennomføres store ombyggingsarbeider, ca 600 m². Byggetrinn 2: Ombygginger og oppgraderinger i deler av midtfløyen inkl oppgradering av kjøkken. Ombygging av nordre fløy fra aldersheim til kontorer og leiligheter i hovedetasjen, og leiligheter i underetasjen, ca 1.200 m². Tomta er ferdig utsprengt og planert 0,5 meter under ferdig gulv i nybygg, og det er anlagt ny og gruset vei fra ovenforliggende, kommunal vei. Kontrakten skal utføres som en entreprise i 2 byggetrinn, som et anbud.
Nybygg av hytter i Bykle kommune
Ca. 18-23 nye hytter.
Nybygg av eneboliger i Bykle
Godkjent detaljregulering.
Etablering av infrastruktur for eneboligtomter i Bykle
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 16 tomter.
Flislegging i svømmehall i Bykle
Det skal utføres vedlikeholdsarbeider i svømmebassenget på Badeland på Hovden. Det skal skiftes ut fliser på veggene i bassenget, med kant og toppflis og diverse utskiftinger for øvrig i hallen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: