Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bykle

Nybygg av eneboliger i Bykle
Godkjent detaljregulering.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Bykle
Infrastruktur for ca. 50 hyttetomter.
Etablering av vei-, vann- og avløpsanlegg samt kabelgrøfter og mindre bro i Bykle
Opparbeidelse av ca. 350m med vei, total bredde 6 m og med en mindre bro i betong - Ca. 615m med VA-grøfter - Ca. 480m med spillvannsledninger - Ca. 570m med vannledninger - Ca. 430m med overvannsledninger - Ca. 730m med kabelgrøfter. Eventuell anleggsvei (opsjon) har en lengde på ca. 400 m.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Bykle
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: