Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bykle

Nybygg av utleiehytter i Bykle, trinn 2
Totalt 100 hytter på området.
Ny- og ombygg av omsorgsboliger, helsesenter og sansehage i Bykle kommune
Byggetrinn 1: Nybygg til dagens helse- og omsorgssenter bestående av en underetasje med i hovedsak parkering, tekniske rom og vaskeri, ca 500 m². 2. etasje blir demensavdeling med utgang til sansehage 500 m², sansehage ca 2 daa. Ombygging av eksisterende fløy mot syd. Underetasjen skal få noe endret romdeling og nytt inngangsparti. Hovedbruken er og vil i fremtiden være helsesenter, ca 600 m². 2. etasje skal bygges om til somatisk avdeling og det skal her gjennomføres store ombyggingsarbeider, ca 600 m². Byggetrinn 2: Ombygginger og oppgraderinger i deler av midtfløyen inkl oppgradering av kjøkken. Ombygging av nordre fløy fra aldersheim til kontorer og leiligheter i hovedetasjen, og leiligheter i underetasjen, ca 1.200 m². Tomta er ferdig utsprengt og planert 0,5 meter under ferdig gulv i nybygg, og det er anlagt ny og gruset vei fra ovenforliggende, kommunal vei. Kontrakten skal utføres som en entreprise i 2 byggetrinn, som et anbud. Lås/beslag: Optimera lås og sikring.
Nybygg av hytter i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Ca 700 m2 per tomt.
Etablering av infrastruktur for eneboligtomter i Bykle
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 16 tomter.
Nybygg av gang- og sykkelvei og utvidelse av parkering i Bykle
Anleggsarbeidet omfatter VA-trasé med vann- og avløpsledninger fra Hovdeseterveien til Fjellstoga, ca 350 meter inkl kryssing av Rv 9, gang- og sykkelvei langs dagparkeringsplassen ca 200 meter og ca 300 m kabelgrøft. Videre skal dagparkeringsplassen utvides med 2 meter langs østre langside, lengde ca 160 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: