Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bykle

Ny- og ombygg av omsorgsboliger, helsesenter og sansehage i Bykle kommune
Byggetrinn 1: Nybygg til dagens helse- og omsorgssenter bestående av en underetasje med i hovedsak parkering, tekniske rom og vaskeri, ca 500 m². 2. etasje blir demensavdeling med utgang til sansehage 500 m², sansehage ca 2 daa. Ombygging av eksisterende fløy mot syd. Underetasjen skal få noe endret romdeling og nytt inngangsparti. Hovedbruken er og vil i fremtiden være helsesenter, ca 600 m². 2. etasje skal bygges om til somatisk avdeling og det skal her gjennomføres store ombyggingsarbeider, ca 600 m². Byggetrinn 2: Ombygginger og oppgraderinger i deler av midtfløyen inkl oppgradering av kjøkken. Ombygging av nordre fløy fra aldersheim til kontorer og leiligheter i hovedetasjen, og leiligheter i underetasjen, ca 1.200 m². Tomta er ferdig utsprengt og planert 0,5 meter under ferdig gulv i nybygg, og det er anlagt ny og gruset vei fra ovenforliggende, kommunal vei. Kontrakten skal utføres som en entreprise i 2 byggetrinn, som et anbud. Lås/beslag: Optimera lås og sikring.
Nybygg av eneboliger i Bykle
Godkjent detaljregulering.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Bykle
Infrastruktur for ca. 50 hyttetomter.
Etablering av vei-, vann- og avløpsanlegg samt kabelgrøfter og mindre bro i Bykle
Opparbeidelse av ca. 350m med vei, total bredde 6 m og med en mindre bro i betong - Ca. 615m med VA-grøfter - Ca. 480m med spillvannsledninger - Ca. 570m med vannledninger - Ca. 430m med overvannsledninger - Ca. 730m med kabelgrøfter. Eventuell anleggsvei (opsjon) har en lengde på ca. 400 m.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Bykle
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: