Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bygland

Opparbeidelse av vann- og avløpsledninger m.m i Bygland
Ca. 3000m med pumpespillvannsledning i vann. Ca. 350m med pumpespillvannsledninger på land. Ca. 500m med utslippsledning fra renseanlegget på land og i vann. Ca. 150m med overløpsledning fra pumpestasjonen. Ca. 150m med spillvannsledning. Ca. 500m med VA-grøfter. Levering og montering av 1 pumpestasjon. Borring gjennom RV9. Ca. 70m med vannledninger. Ca. 350m med kabelgrøfter. Ca. 70 med gang/sykkelvei.
Etablering av sjøledning i Bygland
2,5 kilometer sjøledning.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Bygland
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: