Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Birkenes

Nybygg av vindkraftverk i Birkenes
Storehei ca 35 stk vindturbiner. Oddeheia ca 10 stk. Bjelkeberget ca 20 stk. Totalt ca 200 MW. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av vannkraftverk i Birkenes
Kraftstasjon i fjell.
Nybygg av fotballhall i Birkenes
7’er kunstgressbane, 50 x 70 m. Grunnarbeider og legging av kunstgress utføres i egen regi. Ikke behov av garderobeanlegg.
Nybygg av kraftstasjon og distribusjonsnett (230v-22kv)
3,5 GWh. Under prosjektering. Start og kostnad er ukjent.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: