Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Arendal

Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av boliger i Tromøysundet, trinn 2-3
Ca 340 boenheter (eventuelt 130 boenheter i trinn 2).
Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026, Telemark
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Nome, Drangedal, Tokke, Vinje, Odda og Bykle kommuner. Totalt 842,387 km veg.
Utvidelse av næringsområde i Arendal
Reguleringsplanen er vedtatt. 7 dekar.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Strømsbu
Ca. 200 parkeringsplasser i p-kjeller.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av område for boliger og næring i Arendal
2 tomter for boliger samt 1 tomt for næringsbygg gjenstår. Varierte boliger, samt forretning/kontor/tjenesteyting.
Om- og nybygg av flerbolighus i Arendal
Under regulering. Ombygging av gamle Arendal Yrkesskole til 38 leiligheter samt nybygg av 20 boenheter.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 1
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av boliger i Rørendal
Godkjent regulering. Ca 40 boenheter. 100 m fra badestrand. 5,5 km til Arendal. Mulighet for att kjøpe båtplass.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse, Vågsnes på Tromøy
Godkjent regulering. 25 boenheter. Ca 60 båtplasser. 4 eksisterende næringsbygg skal rives.
Nybygg av administrasjonbygg og vekt i Arendal
Etablering av administrasjonsbygg og vekt. Det skal og etableres parkeringsplasser og ladestasjoner.
Asfaltarbeider i Region sør 2018-3 i Aust-Agder
Mengde ca. 40 000 tonn asfalt.
Drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Aust-Agder 2018-2021, E0910
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Sanering av VA-ledninger i Arendal, etappe 3
Elgveien fra Mårveien til Grevlingveien med Rådyrveien, Ekornveien og Hampmyrveien.
Nybygg av 4-mannsboliger i Arendal
5 stk. 4-mannsboliger.
Ny-, på-og ombygging av leiligheter i Arendal
Ombygging-og påbygg av eksisterende bygg til leiligheter. Vurderes å omregulere transformatorstasjon til boligformål. Tilsammen kan det bli aktuelt å etablerer inntil 10 stk leiligheter. Gnr/bnr 503/368, 177
Rehabilitering av høydebasseng i Arendal
Utføres etter prosjekt Rykene-Lerestveit hovedvannledning.
Tildekking av sjøbunn i Arendal
Felles utlysning med Pollen tildekking.
Tildekking av sjøbunn i Arendal
Felles utlysning med Kittelsbukt tildekking.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Sanering av kommunalt VA-anlegg i boligfelt i Arendal
Sanering av kommunalt VA-anlegg i boligfelt fra 70-tallet. Omfang VA-grøfter: Ca 1100 m. Omfang kabelanlegg: Ca 300 m.
Sanering av vann- og avløpsledninger og opparbeidelse av nytt fortau på Eydehavn i Arendal, etappe 2
Sanering av kommunale VA-ledninger i Gunnarsboveien Fv132 (boligområde) og kommunale tilstøtende veger, lengde ca 550 m. Opparbeidelse av nytt fortau i Gunnarsboveien Fv132 ifm sanering av VA-ledninger, lengde ca 400m. Ny grøft og OV-ledning delvis i og langs Kystveien Fv410, lengde ca 350m.
Etablering av infrastruktur for eneboliger i Kongshavn
Infrastruktur for ca 13 boenheter.
Etablering av DAB-anlegg til korte tunneler i Region sør
Det skal installeres DAP-REP i 27 tunneler som ligger i fylkene Vest-Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Som opsjon skal det tilbys utstyr og tjenester for kontinuerlig overvåkning av DAB-REP.
Rehabilitering av bru i Arendal
Brua har en lengde på ca. 10,00 meter, og bredde på 5,5 meter. Fri høyde til Seksmannsstrømmen er rundt 2,5 meter.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Aust-Agder
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Innv. vedlikehold av museum i Arendal
Oppgradering av inneklima og lys.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: