Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Åmli

Riving av enebolig og nybygg av omsorgsboliger i Åmli
2 etasjer med 1 sokkel/underetasje.
Nybygg av eneboliger i Åmli
Private grunneiere.
Forlengelse av plattform, Nelaug i Åmli
Forlengelse av plattform innen 2015, pålegg fra Statens jernbanetilsyn.
Utskifting av vannledning og reetablering av vei i Åmli
Ny ledning VL 225, SP 160 og OV 600, ca 350 meter. Ca 350 meter vei.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: