Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Åmli

Utbedring av Fv 415 Fiane-Simonstad i Åmli
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av kulturhus i Åmli
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av bru i Åmli kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av eneboliger i Åmli
Private grunneiere.
Rehabilitering av bo- og omsorgssenter i Åmli
Vinduene på pasientrom i 2. etasje skal skiftes ut, yttervegg etterisoleres og det må nytt SD-anlegg samt generell oppussing. Eldresenteret, nye vinduer og generell oppussing Vinduer 1. etasje kontorer, generell oppussing. Bytte store vinduer 2. etasje og doble ytterdører. Renovering av 10 bad, 4 nye bad, 2 takheiser og 2 elektriske døråpnere.
Forlengelse av plattform, Nelaug i Åmli
Forlengelse av plattform innen 2015, pålegg fra Statens jernbanetilsyn.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
Brannsikringstiltak for barnehage på Mosberg i Åmli
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021. Nytt brannvarslingsanlegg og brannutstyr, ytterdør, branndør og brannvindu.
Trafikksikkerhetstiltak ved skole i Åmli
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: