Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Aust-Agder fylke

Arendal (81)
Birkenes (6)
Bygland (8)
Bykle (20)
Froland (4)
Gjerstad (9)
Grimstad (77)
Iveland (1)
Lillesand (30)
Risør (16)
Valle (16)
Vegårshei (14)
Åmli (6)
Nybygg av boliger, kontorer, næring mm i Arendal
Områdeplan Sjømannsskolen-Fløyheia.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av vindkraftverk i Birkenes
Storehei ca 35 stk vindturbiner. Oddeheia ca 10 stk. Bjelkeberget ca 20 stk. Totalt ca 200 MW. Start og kostnad er ukjent.
Utvidelse av universitetet på Campus Grimstad
900 m2 påbygg, 4000 m2 nybygg samt et parkeringsanlegg i to etasjer på 7500 m2.
Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026, Telemark
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Nome, Drangedal, Tokke, Vinje, Odda og Bykle. Kontrakten er en del av et pilotprosjekt for videreutvikling av driftskontrakter i Region sør. 841,665 km veg totalt.
Nybygg av boliger i Grimstad
Leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.
Riving-og nybygg av hotell og leiligheter i Arendal
81 stk hotellrom og 41 stk selveierleiligheter.
Nybygg av boliger i Grimstad
80-100 stk boenheter.
Nybygg av forretning/bolig og fritidsbebyggelse i Risør
Godkjent regulering. 100-110 leiligheter.
Riving og nybygg av barne-og ungdomsskole på Roligheden, Tromøy
Den nye skolen skal bygges for 630 elever og 80 ansatte.
Nybygg av kjede-/rekkeboliger og eneboliger i Grimstad
En mindre reguleringsendring ligger ute til høring. 109 kjede-/rekkeboliger og 22 eneboliger. Ytterligere informasjon er uoffisiell.
Nybygg av boliger på Tromøy i Arendal
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av kjøpesenter i Strømsbu
Ca. 200 parkeringsplasser i p-kjeller.
Nybygg av leiligheter og forretning i Grimstad
Detaljregulering er vedtatt.
Nybygg av forretningsbygg og leiligheter i Arendal
En bygning på tomten kalt Grandgården må rives.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 1
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 3 mfl
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg og riving av studenthybel i Grimstad
Eiendommen er ferdig regulert til boligformål.
Nybygg av utleiehytter i Bykle, trinn 2
Totalt 100 hytter på området.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 1
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 2
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av hyttefelt i Brokke
Detaljregulering er vedtatt.
Nybygg av boliger i Sangereid, trinn 1
30-40 enheter i trinn 1. Totalt ca. 200 enheter.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av industri i Tvedestrand
Ca. 150 mål. Reguleringsplan er vedtatt. Tidligst byggestart i høsten 2019.
Nybygg av svømmehall i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 2
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 3
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 4
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 5
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 6
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Krossen, trinn 2 mfl.
Total utbygging 4 flerbolighus à 6-10 leiligheter.
Nybygg av ikke permanent bolig
Privat grunneier.
Nybygg av flerbolighus og boliger i rekke/kjede, Grimstad, B1
Detaljregulering for boligene er vedtatt. 35 blokkleiligheter og 11 boenheter i rekke/kjede.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.
Nybygg av tomannsbolig, firemannsboliger og eneboliger i Risør
3 stk 4-mannsboliger, 1 stk 2-mannsbolig og 7 eneboligtomter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 1
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse, Vågsnes på Tromøy
Godkjent regulering. 25 boenheter. Ca 60 båtplasser. 4 eksisterende næringsbygg skal rives.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Nybygg av leiligheter i Lillesand
2-4 st leiligheter per etasje.
Nybygg av tre-og tomannsboliger i Arendal
3 tremannsboliger og 1 tomannsbolig.
Ny Fv 42 Hovland-Lislevann i Birkenes og Evje & Hornnes
6,9 km. Sprengning: 55 000 m3. Forsterkningslag: 15 000 m3. Bærelag, nedre og øvre: 7900 m3. Bindelag: 51 000 m2.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 1
17 enheter i 2 bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av hytter i Arendal
12-16 hyttetomter.
Nybygg av leiligheter (blokk) i Bykle
Utvidelse av blokk D med inntil 8 leiligheter og ombygg av det som i dag er svømmehall og fellesareal til 8 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad, felt B-2
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: