Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestby

Nybygg av logistikklager i Vestby
Kontor på mezzanine.
Nybygg av kaffefabrikk i Vestby
10 000 m2-12 000 m2.
Om- og tilbygg av omsorgsboliger i Vestby, trinn 1
Nye omsorgsboliger av typen "Omsorg +".
Nybygg av småhusbebyggelse i Vestby, trinn 1
Skal ferdigstilles Q2 2019.
Elektroarbeider i tunnel langs E6 i Vestby
Ca 903 m. - Nye ventilatorer 24 stk - Kabelbruer 1800 meter - Kjørefeltsignaler 116 stk - Installasjon i nytt teknisk rom (i tunnel) - Installasjoner i nye tekniske hus dagsone 6 stk - Installasjon av sammenhengende ledelys 1960 meter - Etablering av føringsveier bak hvelv 26.000 meter - Demontering av 10 stk gamle vifter - Demontering av kabelbru 1850 meter - Demontering/riving av kabler 54.600 meter
Trafikksikringstiltak i Vestby kommune
Planarbeid igangsatt. Byggestart er ikke fastsatt. 0,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Utskifting av vannledninger i Brevik
Planlagt prosjekt i 2018-2021. Antatt start.
Rehabilitering av va-ledning på Erikstad i Vestby, etappe 5
Risilveien: Utblokking av ca. 552 m DN150 VL og inntrekking av ny DN315 ledning i Risilveien. Erikstad etappe 5 del 1: Utblokking av ca. 750 m DN250 VL og inntrekking av ny DN355 ledning, fra Johan Herman Wessels vei til Risilveien. Erikstad etappe 5 del 2: Utblokking av ca. 838 m DN250 VL og inntrekking av ny DN355 ledning, fra Bjørlistubben/Krusebyen til E6.
Strømperenovering av vannledninger i Vestby
Arbeidene omfatter i hovedsak følgende: Strømperenovering av eksisterende VL DN150 SjG, totalt ca. 650 m. 5 nye kummer. Rehabilitering av 2 kummer. Tilkobling til eksisterende utenfor 1 kum. Gjenåpning/retilknytning av ca. 30 anboringer (antatt). Provisorisk vann og trafikkhåndtering.
Nytt sykkelhotell veg Vestby stasjon
Ca 100 plasser. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Nytt sykkelhotell ved Sonsveien stasjon
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: