Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestby

Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Vestby
Kommunale og private eiendommer. Gatebruksplan; C.F. Møller Norge AS. Parallelloppdrag; Hjellnes Consult AS, Pir II AS och Everyday Studio (DK).
Nybygg av boliger i Vestby
Gnr/bnr 9/395, 3/994.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm. i Vestby
Omfatter Sentrumsveien 1 og Kroerveien 1 (Thorvaldesengården).
Nybygg av leiligheter på Ørajordet i Vestby
Ferdigstillelse tentativt Q2 2021.
Nybygg av boliger i Son
Firmannsboliger, tomannsboliger og eneboliger.
Nybygg av flerbrukshall på Grevlingen i Son
Bygging av en ny flerbrukshall på Grevlingen i Son. Hallen skal tilknyttes eksisterende idrettshall.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Vestby
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Utbedring av vei i Vestby
Utbygging av Sentrumsveien i Vestby sentrum, Vestby Kommune. Strekningen er om lag 280 meter lang eks. kryss, der det kal bygges ut en 2-felts veg, delvis i dagens trase og delvis i ny trase med full infrastruktur. Prosjektet omfatter også gang- og sykkelveier, kryss, støttemurer og lokalveier.
Nytt fortau og kryssutbedring i Vestby kommune
0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: