Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestby

Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Vestby
Kommunale og private eiendommer. Gatebruksplan; C.F. Møller Norge AS. Parallelloppdrag; Hjellnes Consult AS, Pir II AS och Everyday Studio (DK).
Nybygg av lager i Vestby
Cirka 40 000-50 000 kvm.
Nybygg av kaffefabrikk i Vestby
10 000 m2-12 000 m2.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm. i Vestby
Omfatter Sentrumsveien 1 og Kroerveien 1 (Thorvaldesengården).
Nybygg av leiligheter på Ørajordet i Vestby
Ferdigstillelse tentativt Q2 2021.
Nybygg av boliger i Son
Firmannsboliger, tomannsboliger og eneboliger.
Trafikksikringstiltak i Vestby kommune
Planarbeid igangsatt. Byggestart er ikke fastsatt. 0,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nytt fortau og kryssutbedring i Vestby kommune
0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Oppgradering av pumpestasjon i Vestby
Byggetips. Planlagt prosjekt i 2019.
Nybygg av boliger og næring i Vestby
Kommunale og private eiendommer. 3000-6000 stk boliger. Gatebruksplan; C.F. Møller Norge AS. Parallelloppdrag; Hjellnes Consult AS, Pir II AS och Everyday Studio (DK).
Om- og nybygg av vannledninger i Vestby
Byggetips. Planlagt prosjekt i 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: