Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestby

Nybygg av lager i Vestby
Cirka 40 000-50 000 kvm.
Nybygg av logistikklager i Vestby
Kontor på mezzanine.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm. i Vestby
Omfatter Sentrumsveien 1 og Kroerveien 1 (Thorvaldesengården).
Nybygg av kaffefabrikk i Vestby
10 000 m2-12 000 m2.
Nybygg av flerbrukshall på Grevlingen i Son
Bygging av en ny flerbrukshall på Grevlingen i Son. Hallen skal tilknyttes eksisterende idrettshall.
Infrastruktur for logistikkområde i Vestby
Stor næringspark under utvikling i Vestby. 200 mål tomt som skal utvikles til 80-90.000 kvm næringsbygg - hovedsakelig lager- og logistikkbygg.
Erstating av tak på videregående skole i Vestby
Glasstaket i hovedbygget skal erstattes med nytt flatt tak og vinduer rundt på sidene.
Nytt fortau og kryssutbedring i Vestby kommune
0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: