Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ullensaker

Utvidelse av Non Schengen-området (UNSØ) ved Gardermoen
Utvidelse for å bedre fasilitetene for utenlandsreisende til non-Schengen land.
Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av skole på Algarheim
Ny barneskole for 525 elever + tospråklig senter med flerbrukshall på tomt ved eksisterende skole på Algarheim i et OPS-prosjekt.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 7
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for opp till 800 boliger og ca. 13 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne.
Ombygging av hotell/overnatting og forretning/industri i Ullensaker
Ombygging fra militærleir og asylmottak til hotell/overnattning og forretning/industri. 70 daa.
Opparbeidelse av infrastruktur for leiligheter og barnehage i Ullensaker
Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Ca 2500 meter. Antatt start og kostnad.
Nye vannledninger på Vilberg, Ullensaker
Legging av nye samt utblokking av eksisterende VA-ledninger. Prosjektet omfatter store plasstøpte kummer, provisorisk vannforsyning på hovedvannledning, styrt boring under fylkesveg og utblokking av eksisterende ledning. I prosjektet inngår også trekkerør og trekkekummer.
Etablering av carporter i Ullensaker kommune
Felles utlysning for Hellenvegen 20, Dølivegen 3 og Nordbyvegen 32.
Oppgradering av tak på rådhus på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Etablering av pumpeledning for spillvann i Ullensaker kommune, Ledningsentreprise 2
Etablering av ca 3600 m 2 x 560 mm PE 100 SDR 13,6 pumpeledning for spillvann og 1 x 710 mm PE 100 SDR 11 vannledning fra jernbanen ved Nordbymoen på Jessheim til Algarheimsvegen/Skogmo. Arbeidene omfatter blant annet: • Langsføring av fylkesveger. • Kryssing av fylkesveg med styrt boring. • Langsføring og kryssing av eksisterende ledninger og kabler. • Etablering av plasstøpt styringskum og vannkum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: