Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ullensaker

Utvidelse av Non Schengen-området (UNSØ) ved Gardermoen
Utvidelse for å bedre fasilitetene for utenlandsreisende til non-Schengen land.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av flerbolighus/konsentrert småhusbebyggelse på Kløfta
Felt B7. Planen legge til rette for boliger med forholdsvis høy tetthet, i en blanding av blokker og konsentrert småhusbebyggelse eller tilsvarende målestokk.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker, trinn 1
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 2-3
Totalt 288 boliger fordelt på fire bygg.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 3
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 4
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for cirka 800 boliger og ca. 13 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne, på området.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 7
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park. Totalentreprenør har opsjon på trinn 8.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
Totalt 288 boliger fordelt på fire bygg.
Tilbygg av barneskole og nybygg av infrastruktur på Kløfta
Det er igangsatt en felles mulighetsstudie for utvidelser av Bakke og Vesong skole. Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Rammeavtale for reparasjon og vedlikehold av asfalt ved Oslo lufthavn
Opsjon 2+2+2 år. 20.000-25.000 tonn asfalt pr år.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Forsterking Akershus (Dypstabilisering)
Ullensaker, Vestby, Ski, Oppegård, Nes, Nannestad, Sørum, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Aurskog-Høland. 31 960 tonn asfalt, 288 000 m2 fresing.
Riving og nybygg av fløy ved hotell på Gardermoen
Riving og nybygg av hotellfløy.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart anggående start og omfang.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad. Ca 900 meter.
Oppgradering av rensepark i Ullensaker
Renseparken har begrenset kapasitet og fungerer tidvis ikke iht forutsetningene.
Ny døgnhvileplass på Gardermoen i Ullensaker
Antall plasser er ikke avklart.
Oppgradering av tak på rådhus på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Tilbygg på eksisterende skole i Ullensaker
Det skal bygges et tilbygg til eksisterende Mogreina skole, med klasserom, grupperom, korridor, vindfang og loft.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Variabel infortavle på E6 Gardermoen N sørgående
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående
Variabel infortavle på E6 Gardermoen S sørgående
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående
Riving og nybygg av bru i Ullensaker
Fjerning av eksisterende brukonstruksjon og etablering av ny. Brua med spennvidde på om lag 2,5 meter og bredde på litt under 4 meter. Det skal i tillegg etableres tørrmur av stein langs elveløpet, ca. 15 meter på begge sider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: