Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ullensaker

Utvidelse av Non Schengen-området (UNSØ) ved Gardermoen
Utvidelse for å bedre fasilitetene for utenlandsreisende til non-Schengen land.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet.
Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker, trinn 1
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
Totalt 480 leiligheter på Skogmo Park.
Utredning planer på nybygg av innovasjonssenter og/eller forretning i Gardermoen
Det ønskes å inngå avtale om levering av en utredning/kunnskapsinnhenting. Vi ser gjerne at arbeidet inkluderer en teoretisk vurdering, markedsundersøkelser, hypotesetesting samt karlegging av potensielle samarbeidspartnerne. Oppdraget inngår i et forprosjekt. Dette skal danne et faglig grunnlag for videre arbeid med etablering av et innovasjonssenter i Gardermoen Campus.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for opp till 800 boliger og ca. 13 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 7
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park. Totalentreprenør har opsjon på trinn 8.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 8
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park.
Etablering av pumpestasjon i Ullensaker kommune, PST1
PST1 skal etableres ved Bråtesvingen/Algarheimsvegen.
Rammeavtale for reparasjon og vedlikehold av asfalt ved Oslo lufthavn
Opsjon 2+2+2 år. 20.000-25.000 tonn asfalt pr år.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Forsterking Akershus (Dypstabilisering)
Ullensaker, Vestby, Ski, Oppegård, Nes, Nannestad, Sørum, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Aurskog-Høland. 31 960 tonn asfalt, 288 000 m2 fresing.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Nybygg av boliger i Ullensaker
Ca. 4 tomter. Infrastruktur til tomtgrense er ferdig.
Tilbygg på eksisterende skole i Ullensaker
Det skal bygges et tilbygg til eksisterende Mogreina skole, med klasserom, grupperom, korridor, vindfang og loft.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Riving og nybygg av bru i Ullensaker
Fjerning av eksisterende brukonstruksjon og etablering av ny. Brua med spennvidde på om lag 2,5 meter og bredde på litt under 4 meter. Det skal i tillegg etableres tørrmur av stein langs elveløpet, ca. 15 meter på begge sider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: