Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ullensaker

Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 2 mfl.
Totalt 800 boliger og ca. 15 000 kvm næringslokaler i samband med boligene.
Nybygg av spesialsykehus ved Gardermoen
Aspelin Ramm skal sammen med Hemfosa AB bygge og eie sykehuset. Skal inneholde 13 operasjonssaler og andre spesialistrom, 35 poliklinikkrom, 116 kontorer og 237 ordinære sengeplasser.
Nybygg av kontor, forretningsbygg og lager på Gystadmyra
Avhenger detaljregulering. Byggestart avhenger av leietakere. 8 etasjer. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for opp till 1000 boliger og ca. 15 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne.
Nybygg av boliger på Gystadmyra
Sammarbeidsprosjekt mellom Ø M Fjeld og BRG Entreprenør.
Nyb av flerbrukshus,forretning, leiligheter og kino i Jessheim
Ca 30-40 leiligheter. 130 leiligheter totalt. Total utbygging 37.000 m2 forretninger/kjøpesenter, 18.700 m2 boliger, ca 7.000 m2 kulturfunksjoner og ca 44.600 m2 parkering.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt.
Nybygg av blokkleiligheter i Jessheim, trinn 1
Godkjent detaljregulering. 6-8 etasjer.
Ombygging av hotell/overnatting og forretning/industri i Ullensaker
Ombygging fra militærleir og asylmottak til hotell/overnattning og forretning/industri. 70 daa.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Ca 2500 meter. Antatt start og kostnad.
Oppgradering av rensepark i Ullensaker
Renseparken har begrenset kapasitet og fungerer tidvis ikke iht forutsetningene.
Etablering av pumpeledning for spillvann i Ullensaker kommune, Ledningsentreprise 2
Etablering av ca 3600 m 2 x 560 mm PE 100 SDR 13,6 pumpeledning for spillvann og 1 x 710 mm PE 100 SDR 11 vannledning fra jernbanen ved Nordbymoen på Jessheim til Algarheimsvegen/Skogmo. Arbeidene omfatter blant annet: • Langsføring av fylkesveger. • Kryssing av fylkesveg med styrt boring. • Langsføring og kryssing av eksisterende ledninger og kabler. • Etablering av plasstøpt styringskum og vannkum.
Etablering av pumpeledning for spillvann i Ullensaker kommune, Ledningsentreprise 1
Ca 5500 m 2 x 560 mm PE 100 SDR 13,6 pumpeledninger for spillvann fra Gardermoen renseanlegg til og med kryssing av jernbanen ved Nordbymoen på Jessheim. Arbeidene omfatter blant annet: • Rørgjennomføring i eksisterende sump på Gardermoen renseanlegg • Langsføring av fylkesveger • Kryssing av fylkesveger og E6 med styrt boring • Kryssing av jernbane med styrt boring • Langsføring og kryssing av eksisterende ledninger og kabler

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: