Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ullensaker

Utvidelse av Non Schengen-området (UNSØ) ved Gardermoen
Utvidelse for å bedre fasilitetene for utenlandsreisende til non-Schengen land.
Nybygg av boliger i Ullensaker
30,3 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av hotell ved Gardermoen
1000 sengeplasser og møtesenter for 500 personer.
Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av flerbolighus/konsentrert småhusbebyggelse på Kløfta
Felt B7. Planen legge til rette for boliger med forholdsvis høy tetthet, i en blanding av blokker og konsentrert småhusbebyggelse eller tilsvarende målestokk.
Nybygg av boliger i Ullensaker
19,4 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til 800 rom.
Nybygg av boliger i Ullensaker
19,2 dekar. Småhusbebyggelse og lavblokk. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker, trinn 1
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
Totalt 480 leiligheter på Skogmo Park.
Nybygg av boliger i Ullensaker
13,2 dekar. Småhusbebyggelse og lavblokk. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Utredning planer på nybygg av innovasjonssenter og/eller forretning i Gardermoen
Det ønskes å inngå avtale om levering av en utredning/kunnskapsinnhenting. Vi ser gjerne at arbeidet inkluderer en teoretisk vurdering, markedsundersøkelser, hypotesetesting samt karlegging av potensielle samarbeidspartnerne. Oppdraget inngår i et forprosjekt. Dette skal danne et faglig grunnlag for videre arbeid med etablering av et innovasjonssenter i Gardermoen Campus.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for cirka 800 boliger og ca. 13 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne, på området.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
Totalt 250 boliger fordelt på fire bygg.
Tilbygg av barneskole og nybygg av infrastruktur på Kløfta
Det er igangsatt en felles mulighetsstudie for utvidelser av Bakke og Vesong skole. Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Rammeavtale for reparasjon og vedlikehold av asfalt ved Oslo lufthavn
Opsjon 2+2+2 år. 20.000-25.000 tonn asfalt pr år.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Forsterking Akershus (Dypstabilisering)
Ullensaker, Vestby, Ski, Oppegård, Nes, Nannestad, Sørum, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Aurskog-Høland. 31 960 tonn asfalt, 288 000 m2 fresing.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Riving og nybygg av fløy ved hotell på Gardermoen
Riving og nybygg av hotellfløy.
Oppgradering av rensepark i Ullensaker
Renseparken har begrenset kapasitet og fungerer tidvis ikke iht forutsetningene.
Ny døgnhvileplass på Gardermoen i Ullensaker
Antall plasser er ikke avklart.
Oppgradering av tak på rådhus på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Tilbygg på eksisterende skole i Ullensaker
Det skal bygges et tilbygg til eksisterende Mogreina skole, med klasserom, grupperom, korridor, vindfang og loft.
Variabel infortavle på E6 Gardermoen N sørgående
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående
Variabel infortavle på E6 Gardermoen S sørgående
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående
Riving og nybygg av bru i Ullensaker
Fjerning av eksisterende brukonstruksjon og etablering av ny. Brua med spennvidde på om lag 2,5 meter og bredde på litt under 4 meter. Det skal i tillegg etableres tørrmur av stein langs elveløpet, ca. 15 meter på begge sider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: