Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ski

Nybygg av boliger i Ski
Totalt 500 boliger på Magasinparken. 185 stk bygges ut først.
Utvikling av Langhus sentrumsområde
Ønsker å legge til rette for ca. 146 boenheter, derav 128 blokkleiligheter og 18 rekkehusenheter.
Nybygg av svømmehall på Langhus i Ski kommune
Gnr/bnr: 017/1, 107/248, 107/1148.
Nybygg av boliger ved Drømtorp i Ski
20,5 daa. 110-120 stk boenheter.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune
Totalt 240 leiligheter fordelt på 7 bygg.
Nybygg av flerbolighus og næringslokaler i Ski
Riving av gamle ØB-huset. Bygging av to boligblokk med tilsammen 55-60 stk leiligheter i seks etasjer. Innflytting våren 2018. Fasade ut mot Idrettsveien får små næringslokaler.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,4 km.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Follo
Ski, Enebakk, Vestby, Ås, Frogn. 36 524 tonn asfalt, 176 000 m2 fresing.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,7 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. 1,5 km. Byggestart er ikke fastsatt.
Rehabilitering av VA-ledninger samt bygging av kulvert ved jernbanen i Ski
Arbeidene inne på BaneNor området innebærer anleggsarbeid helt inntil jernbanelinjen og må gjennomføres i forbindelse med varslet stans på jernbanelinjen fra 22. juni og 5 uker fremover (BaneNor kan endre tidspunktene).
Nybygg av va-ledninger og pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Søndre Dal gård/Vestre dals vei-Haugland Gård/Oppegårdveien. 0,7 km. Byggestart er ikke fastsatt.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Rehabilitering av Ski bussterminal, nytt informasjonsanlegg
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: