Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ski

Utvikling av Langhus sentrumsområde
Ønsker å legge til rette for ca. 146 boenheter, derav 128 blokkleiligheter og 18 rekkehusenheter.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av kurs- og konferansesenter ved Drømtorp i Ski
Øst for Dynamittveien. 4-5 etasjer.
Utvidelse av skole på Finstad
Utvidelse til 4 parallell skole.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter.
Nybygg av ene-og tomannsboliger/rekkehus på Furumo, trinn 1
Byggherren er et stiftet selskap mellom Follohus AS, Anders Opsahl Holding AS og BEE AS.
Nybygg av ene-og tomannsboliger/rekkehus på Furumo, trinn 2
Byggherren er et stiftet selskap mellom Follohus AS, Anders Opsahl Holding AS og BEE AS.
Nybygg av flermannsboliger på Hebekk i Ski
Ulike alternativer vurderes. 2-,4-, eller 6-mannsbolig.
Nybygg av bru over jernbane med veitilknytninger i Ski
530m (alt B) - 1385 (alt A). de 2 alternativene skal opp til politisk høring.
Nybygg av pumpestasjoner og boring i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. 0,8 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Regulert. Uklart angående byggestart.
Nybygg av va-ledninger og pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Midlertidig utvidelse av barneskole i Ski
Midlertidig utvidelse med 3 klasser.
Ombygg av pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Fv 29 Ustvet bru, ny bru over jernbanen i Ski
Prosjektet avhenger av prosjektet Nordbyveien bru, bygges etter det.
Nybygg av fortau i Ski kommune
Forslag fra investeringsbudsjett 2014-2017. Antatt start. Bygges i forbindelse med bygging av ny barnehage, Eikeliveien barnehage vest.
Utvidelse av kirkegård i Ski
Ca 1150 gravplasser.
Områdeplan for utvikling av Langhus senrumsområde
Arbeid med områderegulering pågår. Uviss byggestart.
Områdeplan for utvikling av Ski sentrum
Arbeid med områderegulering pågår. Uviss byggestart.
Områdeplan for utvikling av Ski vest
Arbeid med områderegulering pågår. Uviss byggestart.
Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder i Ski
Foremålet med prosjektet er å utrede hvilken rolle kommunen bør ha i fortettings- og transformasjonsprosesser i sentrumsnære, bebygde områder, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen bø bruke for å gjennomføre slike prosesser på en god måte. Prosjektet skal gi konkrete innspill til case- områder i kommunene Ås, Ski og Frogn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: