Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ski

Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av flerbolighus ved Parkveien i Ski
70-80 stk leiligheter. Parkveien 2C og 4.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune
Totalt 240 leiligheter fordelt på 7 bygg.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Follo
Ski, Enebakk, Vestby, Ås, Frogn. 36 524 tonn asfalt, 176 000 m2 fresing.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Ski
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Rehabilitering av VA-ledninger samt bygging av kulvert ved jernbanen i Ski
Arbeidene inne på BaneNor området innebærer anleggsarbeid helt inntil jernbanelinjen og må gjennomføres i forbindelse med varslet stans på jernbanelinjen fra 22. juni og 5 uker fremover (BaneNor kan endre tidspunktene).
Omlegging og nybygg av vei i Ski kommune
Ønsker 800m ny parsell og omlegging/utbedring av eksisterende vei.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Rehabilitering av Ski bussterminal, nytt informasjonsanlegg
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: