Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ski

Nybygg av boliger og ombygg til kunst/kulturanlegg mm i Ski
Eiendommen består av 5 vernede bygninger og 2 fredede magasinhaller. Solon Eiendom har i samarbeid med Code Illustrated Future AS til hensikt å utvikle eiendommen til bolig, mulighet for etablering en ny åtte avdelings barnehage. For de to fredede magasinhallene er det viktig med aktivt bruk for aktivt vern, her tenkes at bygningene skal etter godkjent prosjekt oppgraderes og benyttes til almennyttig tilbud/kunst og kultur.
Nybygg av leiligheter i Ski
Utbygging på 120-160 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen.
Nybygg av svømmehall på Langhus i Ski kommune
Gnr/bnr: 017/1, 107/248, 107/1148.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune
Totalt 240 leiligheter fordelt på 7 bygg.
Utvidelse av skole på Finstad
Utvidelse til 4 parallell skole.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Nybygg av logistikkbygg på Langhus i Ski
Ferdigstilles i 2019. 6000-8500 m2. 8 meters fri takhøyde.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,1 km.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Follo
Ski, Enebakk, Vestby, Ås, Frogn. 36 524 tonn asfalt, 176 000 m2 fresing.
Nybygg av bru over jernbane med veitilknytninger i Ski
530m (alt B) - 1385 (alt A). de 2 alternativene skal opp til politisk høring.
Rehabilitering av VA-ledninger samt bygging av kulvert ved jernbanen i Ski
Arbeidene inne på BaneNor området innebærer anleggsarbeid helt inntil jernbanelinjen og må gjennomføres i forbindelse med varslet stans på jernbanelinjen fra 22. juni og 5 uker fremover (BaneNor kan endre tidspunktene).
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uklart angående byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: