Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ski

Nybygg av beredskapssenter for politiet på Taraldsrud i Ski
Passivhus. Skanska vil gjennomføre prosjektet som et arbeidsfellesskap 50/50 mellom Skanska Anlegg og Skanska Bygg. Bistand til eierstyring og prosjektrevisjon: Holte Consulting, Oslo.
Nybygg av blokkleiligheter på Langhus sentrumsområde i Ski
Gnr/bnr: 107/867, 86, 1148, 1 og 154/85.
Nybygg av boliger og ombygg til kunst/kulturanlegg mm i Ski
Eiendommen består av 5 vernede bygninger og 2 fredede magasinhaller. Solon Eiendom har i samarbeid med Code Illustrated Future AS til hensikt å utvikle eiendommen til bolig, mulighet for etablering en ny åtte avdelings barnehage. For de to fredede magasinhallene er det viktig med aktivt bruk for aktivt vern, her tenkes at bygningene skal etter godkjent prosjekt oppgraderes og benyttes til almennyttig tilbud/kunst og kultur.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune
Totalt 240 leiligheter fordelt på 7 bygg.
Nybygg av boliger i Ski
Totalt 500 boliger på Magasinparken. 185 stk bygges ut først.
Utvikling av Langhus sentrumsområde
Ønsker å legge til rette for ca. 146 boenheter, derav 128 blokkleiligheter og 18 rekkehusenheter.
Nybygg av boliger ved Drømtorp i Ski
20,5 daa. 110-120 stk boenheter.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. 0,8 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Regulert. Uklart angående byggestart.
Omlegging og nybygg av vei i Ski kommune
Ønsker 800m ny parsell og omlegging/utbedring av eksisterende vei.
Rehabilitering/sanering av va-ledning ved Parkveien
Total lengde på strekket som skal rehabiliteres er ca. 400 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: