Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skedsmo

Nybygg av leiligheter, barnehage mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS BTA: Mellom 12000 og 15000 kvm.
Nybygg av leiligheter for eldre i Skedsmo
Totalentreprisekostnad er 234 millioner kroner.
Nybygg av boliger mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Utvikling av tomt i Skedsmo kommune
Vil utvikle tomten i fellesskap med Skedsmo kommune.
Nybygg av leiligheter i Lillestrøm, trinn 1
800 m2 næring. Totalt 160 leiligheter på kvartal 34.
Nybygg av eneboliger på Kjeller, etappe 2
2-3 etasjer. Totalt 52 stk eneboliger, 49 stk rekkehus og i tillegg 17 stk leiligheter på Kieller Terrasse.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 1
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Boring for VA-ledninger ved Nitelva, Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt mellom Nittedal kommune og Skedsmo kommune. Prosjekteringskostnad er ca 4 mill. kr. Nylegging av ledninger frem til NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap IKS).
Ny gang og sykkelvei i Skedsmo
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. 1100 meter. Antatt start og kostnad.
Ombygg til tannklinikk på Strømmen i Skedsmo
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Videreføring av avløpsledning som skal legges i Nitelva, Skedsmo kommune
Skedsmo kommune skal i samarbeid med Nittedal kommune legge en avløpspumpeledning fra Skjervagapet til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS sin sidetunnell A, ved Sagdalen. Det skal etableres et borehull for inntrekking av 3x40 mm trekkerør og legging av fiberkabel i grøft og tilhørende arbeider. Avløpsledningen legges fra vannkant ved Skjervagapet i tradisjonell grøft til oppstillingsgrop for boring. Denne entreprisen er en videreføring av avløpspumpeledning som skal legges i Nitelva.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Skedsmo og Rælingen
Fra Øvre Rælingsvei til Pleiehjem. Ca. 500 m.
Nybygg av sykkelfelt og fortau i Nordens vei i Skedsmo
Sykkelfelt og fortau i Nordens vei gjennom Sjettenbyen, mellom kryss med Tårnbyveien og østre ende av Vestre bro.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: