Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skedsmo

Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Lillestrøm
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet.
Nybygg av forretning og næring mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa.
Nybygg av boliger mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. 250-400 boliger.
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
Ca 20000 kvm næring. 7-12 etasjer. Takterrasse.
Nybygg av opplevelsesenter/badeland på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
13 etajser med boliger + takterrasse. 2 nederste etasjerne vil vare for næringsformål.
Nybygg av sjøledninger ved Nitelva, Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt mellom Nittedal kommune og Skedsmo kommune. Prosjekteringskostnad er ca 4 mill. kr. Nylegging av ledninger frem til NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap IKS).
Riving, påbygg og rehabilitering av flerbolighus i Lillestrøm
Spunting; Seierstad Pelemaskiner AS, Carl-Christian Seierstad. Leverandør av plattendekker; Systemblokk AS. Riving av 1 etasje, påbygg av 3 etasjer og rehabilitering av eksisterende bygg. Byggetid: 12-15 måneder.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Skedsmo
1 etasje og mezzanine. Dørentreprenør/leverandør: Sagstuen AS.
Utvikling av tomt i Skedsmo kommune
Vil utvikle tomten i fellesskap med Skedsmo kommune.
Utvidelse av videregående skole i Skedsmo
Bygges ut med 300 stk elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2020.
Nybygg av flerbolighus i Lillestrøm, trinn 2
Bygges parallelt med trinn 1, 4 måneders forskyvning.
Tilbygg og ombygg av barnehage i Lillestrøm
Ca 50 nye barnehageplasser.
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon ved Nitelva, Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt mellom Nittedal kommune og Skedsmo kommune. Prosjekteringskostnad er ca 4 mill. kr. Nylegging av ledninger frem til NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap IKS).
Nybygg av høyskole i Lillestrøm
Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker flytte skolen i Kjeller til Lillestrøm. 6 tomter vurderes.
Forberedelse til ballastrens, strekningen Lillestrøm-Eidsvoll
Fra handlingsprogram. Planlagt gjennomført 2018-2019.
Boring for VA-ledninger ved Nitelva, Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt mellom Nittedal kommune og Skedsmo kommune. Prosjekteringskostnad er ca 4 mill. kr. Nylegging av ledninger frem til NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap IKS).
Nybygg av leilighetshus med butikk i 1.a etasje
Parkeringskjeller for 12 biler.
Utvidelse av innfartsparkering ved Leirsund stasjon i Skedsmo
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Rehabilitering av busslommer i Skedsmo
Fire holdeplasser, fordelt på to områder. Flytting / omlegging av eksisterende G/S-veg ved Brånåsveien.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 380 i Skedsmo
Byggetips. Regulert. I HP 2014-17. 1,2 km.
Etablering av fortau i Skedsmo
Fortau lang Henrik Sørensens gate, 230m. Noe overvannstiltak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: