Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skedsmo

Nybygg av flerbolighus og noe næring ved Nitelva i Lillestrøm
Planene slik de nå foreligger rommer totalt intill 135.000 m2 bolig-og næringsareal. Næringsarealene utgjør kun 4.000 m2. Utfylling av elva.
Utvikling av ny bydel i Lillestrøm, kvartal 2-5
Samarbeidsprosjekt. Totalt 1000 boliger fordelt på 35 000 kvm og 5 kvartal.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
13 etajser med boliger + takterrasse. 2 nederste etasjerne vil vare for næringsformål. Planlagt ferdigstilt Q1 2021.
Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Lillestrøm, trinn 1
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet. 350 boliger.
Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Lillestrøm, trinn 2
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet. 350 boliger.
Utvikling av ny bydel i Lillestrøm, kvartal 1
Samarbeidsprosjekt. Totalt 1000 boliger fordelt på 35 000 kvm og 5 kvartal.
Nybygg av boliger, forretning mm i Skedsmo
Mest sannsynlig trinnvis utbygging. 2 etasjer næring 4-5 etasjer leiligheter.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS BTA: Mellom 12000 og 15000 kvm.
Nybygg av leiligheter, barnehage mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 2
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av leiligheter for eldre i Skedsmo
Totalentreprisekostnad er 234 millioner kroner.
Nybygg av leiligheter i Skedsmo, trinn 1
Totalt 149 boliger fordelt på 11 000 kvm og 4 huskropper.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av leiligheter i Skedsmo, trinn 2
Totalt 149 boliger fordelt på 11 000 kvm og 4 huskropper.
Økt kapasitet for lange godstog på Lillestrøm-Eidsvoll
Forelengelse av kryssingsspor Jessheim og Bøn. Nedleggelse av Bøn og Dal planovergang.
Nybygg av boliger mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Utvikling av tomt i Skedsmo kommune
Vil utvikle tomten i fellesskap med Skedsmo kommune.
Nybygg av leiligheter i Lillestrøm
800 m2 næring. Totalt 160 leiligheter på kvartal 34.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 3
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 2
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Rehabiltering og energiøkonomiske tiltak på videregående skole på Strømmen
*Utbedring av fasader og innvending tilpasning *Energiøkonomiske tiltak *Konvertering fra elektrisitet til vannbåren varme *Etterisolering av tak og vegger *Utskifting av vinduer *Ny planløsning i 2. og 3. etasje for elektrofag Kostnad utvendige arbeider: ca. 18 mill.
Ombygging av Fv 120 Jonas Lies gate, Adolph Tidemands gate - Brogata på Lillestrøm
Strekningen er ca. 110 meter lang. Det skal etableres av ny høystandard bussholdeplass med plass til tre leddbusser på nordsiden av Jonas Lies gate. På sørsiden skal eksisterende bussholdeplass ombygges til høystandard holdeplass med plass til tre leddbusser. Prosjektet inkluderer arbeider i forhold til setting av kantsteinslinjer, gatevarme i fortau, VA, veibelysning, utforming av holdeplasser/holdeplassutstyr, felling og planting av trær med mer.
Nybygg av restaurant på Hvam i Skjetten
Trondheimsveien 40, 42 og 44.
Riving av omsorgsboliger i Skedsmo kommune
Leirsundveien 7A, B, C, 11A, B, 13A, B, 17A, B, 19A, B, 21A, B, 23A, B

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: