Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skedsmo

Nybygg av flerbolighus og noe næring ved Nitelva i Lillestrøm
Planene slik de nå foreligger rommer totalt intill 135.000 m2 bolig-og næringsareal. Næringsarealene utgjør kun 4.000 m2. Utfylling av elva.
Nybygg av leiligheter for eldre i Skedsmo
Totalentreprisekostnad er 234 millioner kroner.
Nybygg leiligheter ved Skedsmo
10000-11000 kvm BRA. Rekkefølgekrav opparbeidelse rundkjøring langs vei 120. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
Ca 20000 kvm næring. 7-12 etasjer. Takterrasse.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
13 etajser med boliger + takterrasse. 2 nederste etasjerne vil vare for næringsformål.
Nybygg av boliger mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av eneboliger på Kjeller, etappe 2
2-3 etasjer. Totalt 52 stk eneboliger, 49 stk rekkehus og i tillegg 17 stk leiligheter på Kieller Terrasse.
Utvikling av Nesa industriområde i Lillestrøm
I Lillestrøm vurderes nye områder for byens ekspansjon. På industriområdet Nesa er spørmålet hvordan hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter.
Tilbygg og ombygg av barnehage i Lillestrøm
Ca 50 nye barnehageplasser.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 1
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Rehabiltering og energiøkonomiske tiltak på videregående skole på Strømmen
*Utbedring av fasader og innvending tilpasning *Energiøkonomiske tiltak *Konvertering fra elektrisitet til vannbåren varme *Etterisolering av tak og vegger *Utskifting av vinduer *Ny planløsning i 2. og 3. etasje for elektrofag Kostnad utvendige arbeider: ca. 18 mill.
Boring for VA-ledninger ved Nitelva, Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt mellom Nittedal kommune og Skedsmo kommune. Prosjekteringskostnad er ca 4 mill. kr. Nylegging av ledninger frem til NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap IKS).
Ny gang og sykkelvei i Skedsmo
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. 1100 meter. Antatt start og kostnad.
Nybygg av restaurant på Hvam i Skjetten
Trondheimsveien 40, 42 og 44.
Videreføring av avløpsledning som skal legges i Nitelva, Skedsmo kommune
Skedsmo kommune skal i samarbeid med Nittedal kommune legge en avløpspumpeledning fra Skjervagapet til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS sin sidetunnell A, ved Sagdalen. Det skal etableres et borehull for inntrekking av 3x40 mm trekkerør og legging av fiberkabel i grøft og tilhørende arbeider. Avløpsledningen legges fra vannkant ved Skjervagapet i tradisjonell grøft til oppstillingsgrop for boring. Denne entreprisen er en videreføring av avløpspumpeledning som skal legges i Nitelva.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Skedsmo og Rælingen
Fra Øvre Rælingsvei til Pleiehjem. Ca. 500 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: