Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skedsmo

Utvikling av ny bydel i Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt. 5 kvartal.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
13 etajser med boliger + takterrasse. 2 nederste etasjerne vil vare for næringsformål.
Nybygg av boliger, forretning mm i Skedsmo
Mest sannsynlig trinnvis utbygging. 2 etasjer næring 4-5 etasjer leiligheter.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS BTA: Mellom 12000 og 15000 kvm.
Nybygg av leiligheter for eldre i Skedsmo
Totalentreprisekostnad er 234 millioner kroner.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av opplevelsesenter/badeland på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa.
Nybygg av boliger mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Skedsmo, trinn 1
Totalt 149 boliger fordelt på 10 000 kvm og 4 huskropper.
Nybygg av leiligheter i Skedsmo, trinn 2
Totalt 149 boliger fordelt på 10 000 kvm og 4 huskropper.
Utvikling av tomt i Skedsmo kommune
Vil utvikle tomten i fellesskap med Skedsmo kommune.
Nybygg av leiligheter i Lillestrøm
800 m2 næring. Totalt 160 leiligheter på kvartal 34.
Nybygg av rekkehus på Strømmen stasjon
Felt B7 byggs før felt B6.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 3
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Nybygg av boliger i Skedsmo
Skanska/Boklok-prosjekt.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter.
Nybygg av universitet i Lillestrøm
Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker flytte skolen i Kjeller til Lillestrøm. 6 tomter vurderes.
Nybygg av dagligvarubutikk i Strømmen
Tiltakshaver: Strømsveien 139 AS.
Ombygging av Fv 120 Jonas Lies gate, Adolph Tidemands gate - Brogata på Lillestrøm
Strekningen er ca. 110 meter lang. Det skal etableres av ny høystandard bussholdeplass med plass til tre leddbusser på nordsiden av Jonas Lies gate. På sørsiden skal eksisterende bussholdeplass ombygges til høystandard holdeplass med plass til tre leddbusser. Prosjektet inkluderer arbeider i forhold til setting av kantsteinslinjer, gatevarme i fortau, VA, veibelysning, utforming av holdeplasser/holdeplassutstyr, felling og planting av trær med mer.
Nybygg av restaurant på Hvam i Skjetten
Trondheimsveien 40, 42 og 44.
Etablering av laboratorium, skytekulvert og nedkjøringsrampe under terrengnivå i Skedsmo
Riving av fundamentplate for et eksisterende Dobbeltbygg (Miljøstasjon og garasje) på tomta. Dobbeltbygg skal reetableres og plasseres over hovedbygning Ballistisk lab og etablering av ny fundamentplate for denne inngår i entreprisen.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Skedsmo og Rælingen
Fra Øvre Rælingsvei til Pleiehjem. Ca. 500 m.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 380 i Skedsmo
Byggetips. Regulert. I HP 2014-17. 1,2 km.
Riving av omsorgsboliger i Skedsmo kommune
Leirsundveien 7A, B, C, 11A, B, 13A, B, 17A, B, 19A, B, 21A, B, 23A, B

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: