Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skedsmo

Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Lillestrøm, trinn 1
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet. 350 boliger.
Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Lillestrøm, trinn 2
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet. 350 boliger.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
13 etajser med boliger + takterrasse. 2 nederste etasjerne vil vare for næringsformål.
Nybygg av boliger, forretning mm i Skedsmo
Mest sannsynlig trinnvis utbygging. 2 etasjer næring 4-5 etasjer leiligheter.
Nybygg av ungdomsskole i Lillestrøm
Skedsmo kommune skal etablere en ny ungdomsskole i Lillestrøm. Skolen skal planlegges for 720 elever, men kun byggetrinn 1 for 630 elever skal utføres som en del av hovedkontrakten. Byggetrinn 2 for utvidelse fra 630 til 720 elever er en opsjon i kontrakten. Prosjektet består av ungdomsskole byggetrinn 1 og 2, idrettshall med spilleflater, tilhørende uteområde. Totalt anslås en areal på ca. 11 000 m2 BTA for skolen og idrettshallen. Total estimert kostnad: 425 mill. kr.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS BTA: Mellom 12000 og 15000 kvm.
Nybygg av leiligheter for eldre i Skedsmo
Totalentreprisekostnad er 234 millioner kroner.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av opplevelsesenter/badeland på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa.
Nybygg av boliger mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Utvikling av tomt i Skedsmo kommune
Vil utvikle tomten i fellesskap med Skedsmo kommune.
Nybygg av leiligheter i Lillestrøm, trinn 1
800 m2 næring. Totalt 160 leiligheter på kvartal 34.
Utvidelse av videregående skole i Skedsmo
Bygges ut med 300 stk elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2020.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 3
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter.
Nybygg og riving av industribygning mm i Skedsmo
Tidlig prosjekt. Uklart angående fremdrift. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Ombygging av Jonas Lies gate, langs strekningen Adolph Tidemands gate - Brogata på Lillestrøm
Strekningen er ca. 110 meter lang. Det skal etableres av ny høystandard bussholdeplass med plass til tre leddbusser på nordsiden av Jonas Lies gate. På sørsiden skal eksisterende bussholdeplass ombygges til høystandard holdeplass med plass til tre leddbusser. Prosjektet inkluderer arbeider i forhold til setting av kantsteinslinjer, gatevarme i fortau, VA, veibelysning, utforming av holdeplasser/holdeplassutstyr, felling og planting av trær med mer.
Etablering av laboratorium, skytekulvert og nedkjøringsrampe under terrengnivå i Skedsmo
Riving av fundamentplate for et eksisterende Dobbeltbygg (Miljøstasjon og garasje) på tomta. Dobbeltbygg skal reetableres og plasseres over hovedbygning Ballistisk lab og etablering av ny fundamentplate for denne inngår i entreprisen.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Skedsmo og Rælingen
Fra Øvre Rælingsvei til Pleiehjem. Ca. 500 m.
Nybygg av sykkelfelt og fortau i Nordens vei i Skedsmo
Sykkelfelt og fortau i Nordens vei gjennom Sjettenbyen, mellom kryss med Tårnbyveien og østre ende av Vestre bro.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 380 i Skedsmo
Byggetips. Regulert. I HP 2014-17. 1,2 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: