Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skedsmo

Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
13 etajser med boliger + takterrasse. 2 nederste etasjerne vil vare for næringsformål. Planlagt ferdigstilt Q1 2021.
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Nybygg av ungdomsskole i Lillestrøm
Skedsmo kommune skal etablere en ny ungdomsskole i Lillestrøm. Skolen skal planlegges for 720 elever, men kun byggetrinn 1 for 630 elever skal utføres som en del av hovedkontrakten. Byggetrinn 2 for utvidelse fra 630 til 720 elever er en opsjon i kontrakten. Prosjektet består av ungdomsskole byggetrinn 1 og 2, idrettshall med spilleflater, tilhørende uteområde. Totalt anslås en areal på ca. 11 000 m2 BTA for skolen og idrettshallen. Total estimert kostnad: 425 mill. kr.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS BTA: Mellom 12000 og 15000 kvm.
Nybygg av leiligheter, barnehage mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillestrøm
Ladestasjoner for elbil og -sykkel.
Riving av gamle Lillestrøm sykehus og nybygg av studentboliger i Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt. Skedsmo kommune er grunneier. Eiendommen selges til Studentsamskipnanden i Oslo og Akershus AS når planen er godkjent.
Nybygg av leiligheter i Skedsmo, trinn 1
Totalt 149 boliger fordelt på 11 000 kvm og 4 huskropper.
Nybygg leiligheter ved Skedsmo
10000-11000 kvm BRA. Rekkefølgekrav opparbeidelse rundkjøring langs vei 120. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av opplevelsesenter/badeland på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa.
Nybygg av rekkehus på Strømmen stasjon
Felt B7 byggs før felt B6.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 2
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Nybygg av dagligvarubutikk i Strømmen
Tiltakshaver: Strømsveien 139 AS.
Sanering av deponigassanlegg Skedsmo Kommune
Total kostnad for alle delprosjekt: 1,7 mrd NOK.
Nytt sykkelhotell ved Olavsgård i Skedsmo
Ca 50 plasser. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Etablering av sykkeltrase i Skedsmo kommune
Skedsmo kommune ønsker å lage en sammenhengende sykkeltrase fra Jonas Lies gate til Vestbygata. Dette prosjektet innbefatter å bygge to av parsellene i den sammenhengende sykkeltraseen. I parsellen fra Kirkegata til Torvgata skal det lages sykkelfelt på begge sider av kjørefeltene. I parsellen fra Gjerdrumsgata til Vestbygata blir dagens boliggate omgjort til sykkelgate. Kirkegata - Torvgata - Henrik Wergelandsgate.
Oppgradering av VA-ledninger på Skjetten i Skedsmo
Utblokking av eksisterende vannledning, strømperenovering av avløpsledninger, inkludert kum- og koblingsarbeider. Ca. 510 meter 150 mm vannledninger i grått støpejern ved utblokking og strømperenovere ca. 110 meter 225 mm betong avløpsledninger i Hellaveien.
Variabel infortavle på Rv 4 Slattum sørgående
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående
Variabel infotavle ved E6 Berger ved Skedsmokorset
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: