Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skedsmo

Nybygg av forretning, kontor og boliger mm i Lillestrøm
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet.
Nybygg av handel, boliger og kontor mm i Lillestrøm
70 leiligheter i ulike størrelser. Byggeprosessen vil ta fra 18-24 månader.
Nybygg av leiligheter, barnehage mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
Ca 20000 kvm næring. 7-12 etasjer. Takterrasse.
Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
13 etajser med boliger + takterrasse. 2 nederste etasjerne vil vare for næringsformål.
Nybygg av boliger mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Utvikling av tomt i Skedsmo kommune
Vil utvikle tomten i fellesskap med Skedsmo kommune.
Omdisponering av tomt på Kjeller i Skedsmo
Vurdering av et bredt spekter av løsninger en tomt gir, eksempelvis basert på grunnforhold, solforhold, tilgrensede eiendommer, ankomstmuligheter og kommunale føringer mm. Alternativene skal inngå i en verdivurdering for å optimalisere utbyggingsarealene og skal danne grunnlag for grunneiersamarbeid, og være grunnlag for mulige utbyggingsavtaler.
Riving, påbygg og rehabilitering av flerbolighus i Lillestrøm
Spunting; Seierstad Pelemaskiner AS, Carl-Christian Seierstad. Leverandør av plattendekker; Systemblokk AS. Riving av 1 etasje, påbygg av 3 etasjer og rehabilitering av eksisterende bygg. Byggetid: 12-15 måneder.
Nybygg av småhusbebyggelse på Strømmen stasjon
Prosjektet består av 3 utbyggningsfelt, totalt 350 enheter, 50000 kvm. Felt B7 byggs før B6. Rekkehus og noe innslag av småblokker. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Nybygg av småhusbebyggelse på Strømmen stasjon
Prosjektet består av 3 utbyggningsfelt, totalt 350 enheter, 50000 kvm. Felt B7 byggs før felt B6. Rekkehus og noe innslag av småblokker. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Nybygg av småhusbebyggelse ved Strømmen stasjon
Prosjektet består av 3 utbyggningsfelt, totalt 350 enheter, 50000 kvm. Felt B7 byggs før felt B6. Rekkehus og noe innslag av småblokker. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Nybygg av eneboliger på Kjeller, etappe 2
2-3 etasjer. Totalt 52 stk eneboliger, 49 stk rekkehus og i tillegg 17 stk leiligheter på Kieller Terrasse.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 2
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Nybygg av høyskole i Lillestrøm
Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker flytte skolen i Kjeller til Lillestrøm. 6 tomter vurderes.
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon ved Nitelva, Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt mellom Nittedal kommune og Skedsmo kommune. Prosjekteringskostnad er ca 4 mill. kr. Nylegging av ledninger frem til NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap IKS).
Tilbygg og ombygg av barnehage i Lillestrøm
Ca 50 nye barnehageplasser.
Infrastruktur for boligområde på Strømmen stasjon, trinn 2
Felt B7 byggs før felt B6. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Boring for VA-ledninger ved Nitelva, Lillestrøm
Samarbeidsprosjekt mellom Nittedal kommune og Skedsmo kommune. Prosjekteringskostnad er ca 4 mill. kr. Nylegging av ledninger frem til NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap IKS).
Ny gang og sykkelvei i Skedsmo
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. 1100 meter. Antatt start og kostnad.
Nybygg av leilighetshus med butikk i 1.a etasje
Parkeringskjeller for 12 biler.
Videreføring av avløpsledning som skal legges i Nitelva, Skedsmo kommune
Skedsmo kommune skal i samarbeid med Nittedal kommune legge en avløpspumpeledning fra Skjervagapet til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS sin sidetunnell A, ved Sagdalen. Det skal etableres et borehull for inntrekking av 3x40 mm trekkerør og legging av fiberkabel i grøft og tilhørende arbeider. Avløpsledningen legges fra vannkant ved Skjervagapet i tradisjonell grøft til oppstillingsgrop for boring. Denne entreprisen er en videreføring av avløpspumpeledning som skal legges i Nitelva.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 380 i Skedsmo
Byggetips. Regulert. I HP 2014-17. 1,2 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: