Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sørum

Nybygg av boliger i Sørum
350-700 boliger.
Nybygg av boligområde/småhus i Hval, trinn 2, m.fl
Ca 60-70 boenheter i hvert trinn. Barnehage er planlagt byggt på kommunal tomt.
Oppgradering av plattform 1 mm ved Sørumsand stasjoner
Oppgradering av eksisterende plattform 1 med forlengelse, ny plattform spor 3, personkulvert mellom plattformene, bytte av KL mellom innkjør A og B, mindre omfattende signalarbeider.
Nybygg av boligområde/småhus i Hval, trinn 1
Ca 60-70 boenheter i hvert trinn. Gnr/bnr: 72/9, 96/2, 72/7.
Nybygg av flerbolighus på Lørenfallet (Esso-tomta)
Tre-roms leiligheter. Gnr/bnr: 13/35, 190 og 191.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. Haldenveien-fremtidig Asak massedeponi. 2 km.
Nybygg av brannstasjon i Sørum
Heltids brannstasjon for Sørum og Fet kommune.
Nytt driftsbygg og utvidelse av kirkegård ved Blaker kirke i Sørum kommune
Prosjektet omfatter: Utvidelse av Blaker kirkegård, bygging av nytt driftsbygg, kistemottak, kjølerom og toaletter samt eventuelle arbeider med Blaker kapell.
Utbedring av bru, Fv 279 Ramsås i Sørum
Byggetips. Dårlig bæreevne.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: