Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sørum

Nybygg av boliger i Sørum
350-700 boliger.
Oppgradering av plattform 1 mm ved Sørumsand stasjoner
Oppgradering av eksisterende plattform 1 med forlengelse, ny plattform spor 3, personkulvert mellom plattformene, bytte av KL mellom innkjør A og B, mindre omfattende signalarbeider.
Utvikling av næringspark i Frogner, trinn 1
Ca. 55.000 m2 BTA totalt i trinn 1 og 2.
Utvikling av næringspark i Frogner, trinn 2
Ca. 55.000 m2 BTA totalt i trinn 1 og 2.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. Haldenveien-fremtidig Asak massedeponi. 2 km.
Nybygg av brannstasjon i Sørum
Heltids brannstasjon for Sørum og Fet kommune.
Utbedring av Rånåsfoss stasjon i Sørum
Oppdraget omfatter å tilrettelegge stasjonen for doble togsett, etablering av krysningsspor for 750 m lange godstog, etablering av et godt og effektivt gang- og sykkelvegnett, samt planlegging av sanering av Auli holdeplass.
Reservevannledning mellom Frogner og Kløfta
Totalt 3 boringer. Rørdimensjon 800 mm PE. Lengder ca. 125 m, 24 m og 150 m.
Ny driftsbygning, utvidelse av kirkegård mm i Sørum
Prosjektet omfatter: Utvidelse av Blaker kirkegård, bygging av nytt driftsbygg, kistemottak, kjølerom og toaletter samt eventuelle arbeider med Blaker kapell.
Utbedring av bru, Fv 279 Ramsås i Sørum
Byggetips. Dårlig bæreevne.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: