Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sørum

Nybygg av boligområde/småhus i Hval, trinn 2, m.fl
Ca 60-70 boenheter i hvert trinn. Barnehage er planlagt byggt på kommunal tomt.
Nybygg av flerbolighus og forretning i Frogner sentrum, trinn 2
Flere bygg 6-8 etasjer. Planen inkluderer parkeringskjeller og bilfritt torg.
Nybygg av boligområde/småhus i Hval, trinn 1
Ca 60-70 boenheter i hvert trinn.
Påbygg av ungdomsskole i Sørumsand
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt start. Omfang er ukjent.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. Haldenveien-fremtidig Asak massedeponi. 2 km.
Ombygg av videregående skole i Sørumsand
Økning med 250 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2018.
Nybygg av gang og sykkelvei i Blaker
Planlagt prosjekt. 5300 m. Antatt start og kostnad.
Nye undervisningslokaler i Sørum kommune
Tidlig prosjekt. Omfang og byggestart ikke fastsatt. Ej kostnadsberegnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: