Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sørum

Nybygg av boliger i Sørum
350-700 boliger.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand, trinn 1
Felles parkeringskjeller for 240 biler bygges i trinn 1.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand, trinn 2
Felles parkeringskjeller for 240 biler bygges i trinn 1.
Nybygg av brannstasjon i Sørum
Heltids brannstasjon for Sørum og Fet kommune.
Nybygg av flerbolighus på Lørenfallet (Esso-tomta)
Tre-roms leiligheter. Gnr/bnr: 13/35, 190 og 191.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,0 km. ÅDT 1200. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Fremtidig Asak massedeponi-Ullensaker kommunegrense.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,8 km. ÅDT 1000. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Reservevannledning mellom Frogner og Kløfta
Totalt 3 boringer. Rørdimensjon 800 mm PE. Lengder ca. 125 m, 24 m og 150 m.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. ÅDT 1100. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Midtdeler på fv 170, Brattåsen-Mork i Sørum/Fet
Fv 170 Kringen-Finstad ca 16 km, Fet, Sørum, Aurskog-Høland kommune.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uklart angående byggestart. 0,4 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: