Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sørum

Nybygg av flerbolighus og forretning i Frogner sentrum, trinn 2
Flere bygg 6-8 etasjer. Planen inkluderer parkeringskjeller og bilfritt torg.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
870m. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uklart angående byggestart. 0,4 km.
Reservevannledning mellom Frogner og Kløfta, entreprise 4
Totalt 3 boringer. Rørdimensjon 800 mm PE. Lengder ca. 125 m, 24 m og 150 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: