Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oppegård

Nybygg av hotell i Oppegård
Opp til 250 rom. Ferdigstilt ultimo 2019.
Nybygg av boliger på Myrvoll stasjon i Oppegård
5-7 etasjer. Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta.
Nybygg av boliger, butikk og barnehage på Myrvoll i Oppegård, trinn 1
6 avdelnings barnehage. Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta. Totalt 147 leiligheter på torgkvartalet.
Reservevannledning samt høyspentkabler mellom Oppegård og Oslo kommune
9,5 byggemåneder. Traseen starter med tilkopling til eksisterende Ø500mm vannledning i Kongeveien. PE100 rør med dimensjon 630mm og SDR verdi på 11.
Legionellasikring av idrettshall i Oppegård
Fellesutlysning for Bjørkås-, Høyås-, Greverud sykehjem og Greverudhallen.
Legionellasikring av sykehjem i Oppegård
Fellesutlysning for Bjørkås-, Høyås-, Greverud sykehjem og Greverudhallen.
Fasadearbeider på omsorgsbolig i Kolbotn
Oppdragsgiver ønsker å få skiftet ut de gamle fasadeplatene og tilleggsisolere. I tillegg skal resten av fasaden vaskes og behandles. Dette innebefatter vinduer og balkonger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: