Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oppegård

Nybygg av hotell i Oppegård
Opp til 250 rom. Ferdigstilt ultimo 2019.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Kolbotn i Oppegård
66 stk leiligheter (3-6 etasjer) og 15 stk rekkehus.
Ombygg til boliger og nybygg av boliger og næring i Kolbotn
Prosjektet omfatter Ormerudveien 1A og B, Skolebakken 2 og Banktomten. Planen vil omfatte totalt inntil 12.000 m2 BRA fordelt på ca. 120 leiligheter og inntil 1500 m2 næring.
Nybygg av boliger på Myrvoll stasjon i Oppegård
5-7 etasjer. Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta.
Nybygg av boliger og noe næring på Myrvoll stasjon i Oppegård
Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 1
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 3
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 1
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 3
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 4
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta. Totalt 147 leiligheter på torgkvartalet.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 3
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta. Totalt 147 leiligheter på torgkvartalet.
Nybygg av boliger, butikk og barnehage på Myrvoll i Oppegård, trinn 1
6 avdelnings barnehage. Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta. Totalt 147 leiligheter på torgkvartalet.
Nybygg av flerbolighus og næring i Oppegård
Næring i 1. etasje. Ca 1800-2000 m2.
Nybygg av barnehage i Oppegård
6 nye avdelninger, 1400-1500 kvm.
Ny infrastruktur for boligfelt i Oppegård, trinn 1
Ombygging av eksisterende fylkesvei (ca. 180m), inklusive etablering av to nye rundkjøringer. Det skal også legges om en kommunal vei, Bakkeveien (ca. 130m), fra en av de nye rundkjøringene. Etablering av ca. 400m kommunal adkomstvei (kombinert gs-vei) på Skogsåsen. Det skal føres frem strøm og VA-nett fra stasjonsområdet, inn mot Trelasttomta og Skogsåsen.
Ny sjøledning i Oppegård
VA-løsning for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. Vedtaket innebærer at hele området får kommunal vannforsyning, og at avløp føres til Bekkelaget renseanlegg. VA-ledninger legges som sjøledninger fra Bålerud og nordover, og det vil bli mulig for eiendommer langs sjøen på denne strekningen å knytte seg til ledningene.
Ny vann- og avløpsledning i Oppegård
VA-løsning for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. Vedtaket innebærer at hele området får kommunal vannforsyning, og at avløp føres til Bekkelaget renseanlegg. VA-ledninger legges som sjøledninger fra Bålerud og nordover, og det vil bli mulig for eiendommer langs sjøen på denne strekningen å knytte seg til ledningene.
Rehabilitering av VA-ledninger i Oppegård
Ca. 350 meter vann, spillvann og overvann.
Fasaderehabilitering av trygdeboliger i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Utskifting av ventilasjonsanlegg på Hellerasten skole
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Utskifting av teglstein ved kirke på Sofiemyr
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Frostskadet teglstein. Antatt start.
Etablering av heis ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Skifte av vinduer og nytt gulvbelegg ved barnehage på Sofiemyr
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg i barnehage på Tårnåsen
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Avdelning Tårnåsen. Antatt start.
Oppgradering av kulturhus i Kolbotn
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Oppgradering av gymsal, klasserom og personalrom på Sofiemyr
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Nybygg av garderobeanlegg i Svartskog
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Universell utforming av idrettshall i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Utvidelse av bibliotek ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Utskifting av fasade på driftsbygg ved idrettshall i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Kle om driftsbygningen og rehabilitere betongskader. Antatt start.
Oppgradering av innerklima ved "utekontakten" i Kolbotn
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Etablering av arbeidsrom for personalet ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Rehabilitering av fundament på mur ved barnehage i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Fundament mot nord. Antatt start.
Påbygg av møterom/arbeidsplasser ved barnehage i Trollåsen
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Skifte av belysning og etabl. av komfyrvakt i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Universell utforming ved realskolebygget i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Maling av driftsbygg ved idrettshall i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Oppgradering av dusjanlegg og ventilasjon ved Sofiemyr stadion
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Innvendig vedlikehold av kirke på Svartskog, Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Vask og maling av kirkerummet ved kirke i Kolbotn
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Asfaltering av gangveier ved kapell i Kolbotn
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Ca 650 m. Antatt start.
Isolering av himling i krypkjeller ved bolig i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Maling av innvendige vegger ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Oppussing av innerganger mm ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Oppussing av innerganger og skifte av innvendige dører. Antatt start.
Etablering av vasker på wc ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Ønsker vasker på ca 20 wc. Antatt start.
Ny søppelskur ved skole på Fløysbonn
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Låsbart søppelskur. Antatt start.
Behandling av innervegger ved barnehage i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: