Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oppegård

Nybygg av boliger, butikk og barnehage på Myrvoll i Oppegård, trinn 1
6 avdelnings barnehage. Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta.
Nybygg av næring og boliger mm på Myrvoll
Tomta har også et potensial for utbygging med næringsbebyggelse, eventuelt kombinert med offentlige tjenester og omsorgsboliger. Men inga konkreta planer ennå.
Nybygg av hotell i Oppegård
Opp til 250 rom.
Nybygg av flerbolighus og næring i Oppegård
Næring i 1. etasje. Ca 1800-2000 m2.
Nybygg av barnehage i Oppegård
6 nye avdelninger, 1400-1500 kvm.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Planarbeid igangsatt. 1,4 km. Uklart angående byggestart.
Ny infrastruktur for boligfelt i Oppegård
Ombygging av eksisterende fylkesvei (ca. 180m), inklusive etablering av to nye rundkjøringer. Det skal også legges om en kommunal vei, Bakkeveien (ca. 130m), fra en av de nye rundkjøringene. Etablering av ca. 400m kommunal adkomstvei (kombinert gs-vei) på Skogsåsen. Det skal føres frem strøm og VA-nett fra stasjonsområdet, inn mot Trelasttomta og Skogsåsen.
Fasaderehabilitering av trygdeboliger i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Utskifting av ventilasjonsanlegg på Hellerasten skole
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Utskifting av teglstein ved kirke på Sofiemyr
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Frostskadet teglstein. Antatt start.
Etablering av heis ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Rehabilitering av VA-ledninger i Oppegård
Ca. 350 meter vann, spillvann og overvann.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg i barnehage på Tårnåsen
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Avdelning Tårnåsen. Antatt start.
Skifte av vinduer og nytt gulvbelegg ved barnehage på Sofiemyr
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Nytt talevarslingsanlegg til skole i Oppegård
Anskaffelse for Flåtestad, Greverud, Ingieråsen og Østli skoler.
Oppgradering av gymsal, klasserom og personalrom på Sofiemyr
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Oppgradering av kulturhus i Kolbotn
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Universell utforming av idrettshall i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Utvidelse av bibliotek ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Nytt sykkelhotell ved Kolbotn stasjon i Oppegård
Plass til ca 100 sykler. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Nybygg av garderobeanlegg i Svartskog
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Utskifting av fasade på driftsbygg ved idrettshall i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Kle om driftsbygningen og rehabilitere betongskader. Antatt start.
Oppgradering av innerklima ved "utekontakten" i Kolbotn
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Etablering av arbeidsrom for personalet ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Rehabilitering av fundament på mur ved barnehage i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Fundament mot nord. Antatt start.
Påbygg av møterom/arbeidsplasser ved barnehage i Trollåsen
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Skifte av belysning og etabl. av komfyrvakt i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Universell utforming ved realskolebygget i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Maling av driftsbygg ved idrettshall i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Oppgradering av dusjanlegg og ventilasjon ved Sofiemyr stadion
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Innvendig vedlikehold av kirke på Svartskog, Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Vask og maling av kirkerummet ved kirke i Kolbotn
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Asfaltering av gangveier ved kapell i Kolbotn
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Ca 650 m. Antatt start.
Isolering av himling i krypkjeller ved bolig i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Maling av innvendige vegger ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.
Oppussing av innerganger mm ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Oppussing av innerganger og skifte av innvendige dører. Antatt start.
Etablering av vasker på wc ved skole i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Ønsker vasker på ca 20 wc. Antatt start.
Nytt nødlysanlegg til skole i Oppegård
Felles konkurranse: Flatåsen ungdomskole, Nordåsveien barnehage, Østre greverud gård og Sofiemyr Kirke.
Nytt/ oppgradering av brannvarlingsanlegg i Oppegård
Felles konkurranse: Flatåsen ungdomskole, Nordåsveien barnehage, Østre greverud gård og Sofiemyr Kirke.
Nytt/ oppgradering av brannvarlingsanlegg til skole i Oppegård
Felles konkurranse: Flatåsen ungdomskole, Nordåsveien barnehage, Østre greverud gård og Sofiemyr Kirke.
Ny søppelskur ved skole på Fløysbonn
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Låsbart søppelskur. Antatt start.
Behandling av innervegger ved barnehage i Oppegård
Byggetips. Tiltaksplan kommunale bygg 2014-2017. Antatt start.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: