Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oppegård

Nybygg av boliger og noe næring på Myrvoll stasjon i Oppegård
Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta.
Nybygg av boliger, butikk og barnehage på Myrvoll i Oppegård, trinn 1
6 avdelnings barnehage. Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta. Totalt 147 leiligheter på torgkvartalet.
Nybygg av leiligheter i Oppegård
Potensial for i overkant 30 leiligheter.
Nybygg av barnehage i Oppegård
6 nye avdelninger, 1400-1500 kvm.
Rehabilitering av VA-ledninger i Oppegård
Ca. 350 meter vann, spillvann og overvann.
Fasadearbeider på omsorgsbolig i Kolbotn
Oppdragsgiver ønsker å få skiftet ut de gamle fasadeplatene og tilleggsisolere. I tillegg skal resten av fasaden vaskes og behandles. Dette innebefatter vinduer og balkonger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: