Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oppegård

Nybygg av hotell i Oppegård
Opp til 250 rom. Ferdigstilt ultimo 2019. Gnr/bnr 49/1122, 49/1128, 49/1130, 49/800, 49/804, 49/503
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Kolbotn i Oppegård
65 leiligheter og 13 rekkehus. Gnr/bnr 40/736, 272, 273 mfl
Nybygg av boliger på Myrvoll stasjon i Oppegård
5-7 etasjer. Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta. Gnr/bnr 41/1, 5, 29, 47, 42/24, 43/312
Nybygg av boliger og noe næring på Myrvoll stasjon i Oppegård
Totalt 550-600 boliger på Trelasttomta. Gnr/bnr 41/1, 5, 29, 47, 42/24, 43/312
Nybygg av boliger, butikk og barnehage på Myrvoll i Oppegård, trinn 1
6 avdelnings barnehage. Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta. Totalt 147 leiligheter på torgkvartalet. Gnr/bnr 41/1, 5, 29, 47, 42/24, 43/312
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta. Totalt 147 leiligheter på torgkvartalet.
Reservevannledning samt høyspentkabler mellom Oppegård og Oslo kommune
9,5 byggemåneder. Traseen starter med tilkopling til eksisterende Ø500mm vannledning i Kongeveien. PE100 rør med dimensjon 630mm og SDR verdi på 11. Gnr/bnr 176/1, 49/1, 171, 50/25, 29
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Planarbeid igangsatt. 1,4 km. Uklart angående byggestart.
Ny sjøledning i Oppegård
VA-løsning for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. Vedtaket innebærer at hele området får kommunal vannforsyning, og at avløp føres til Bekkelaget renseanlegg. VA-ledninger legges som sjøledninger fra Bålerud og nordover, og det vil bli mulig for eiendommer langs sjøen på denne strekningen å knytte seg til ledningene.
Ny vann- og avløpsledning i Oppegård
VA-løsning for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. Vedtaket innebærer at hele området får kommunal vannforsyning, og at avløp føres til Bekkelaget renseanlegg. VA-ledninger legges som sjøledninger fra Bålerud og nordover, og det vil bli mulig for eiendommer langs sjøen på denne strekningen å knytte seg til ledningene.
Boring for sjøledning i Oppegård
VA-løsning for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. Vedtaket innebærer at hele området får kommunal vannforsyning, og at avløp føres til Bekkelaget renseanlegg. VA-ledninger legges som sjøledninger fra Bålerud og nordover, og det vil bli mulig for eiendommer langs sjøen på denne strekningen å knytte seg til ledningene.
Riving av idrettshall i Oppegård
Rives etter att nye idrettshallen er ferdigstilt.
Legionellasikring av idrettshall i Oppegård
Fellesutlysning for Bjørkås-, Høyås-, Greverud sykehjem og Greverudhallen.
Legionellasikring av sykehjem i Oppegård
Fellesutlysning for Bjørkås-, Høyås-, Greverud sykehjem og Greverudhallen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: