Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nittedal

Utbedring av Rv 4 Kjul - Rotnes i Nittedal
3,5 km. I Handlingsprogram 2018-2023.
Riving og nybygg av ungdomsskole i Nittedal
Ca 550 elever. Ferdigstillelse høsten 2020. Energibrønner: Rototec AS, Frogner
Nybygg av helsehus i Nittedal
Grunnflate 1000-1500 m2.
Nybygg av gang og sykkelvei i Nittedal
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Ca 1800 m. Antatt start og kostnad.
Nybygg av gang og sykkelvei og fortau i Nittedal
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Ca 1800 m. Antatt start og kostnad.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Nittedal
Hele planområdet omfatter 12,5 da. Gnr/bnr 15/735, 225, 14, 26

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: