Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nittedal

Riving og nybygg av ungdomsskole i Nittedal
Ca 550 elever. Ferdigstillelse høsten 2020.
Nybygg av felles barneskole, svømme- og idrettshall på Elvetangen i Hakadal
Skole for ca 700 elever. Ferdigstillelse 2020/2021.
Nybygg av helsehus i Nittedal
Grunnflate 1000-1500 m2.
Nybygg av rekkehusleiligheter i Hakadal, trinn 3
Konseptet "Trysilhus Flerfamilie". Totalt 96 leiligheter
Nybygg av boligområde i Nittedal
Hele planområdet omfatter 12,5 da.
Strømperehabilitering av avløpsnett i Nittedal
NoDig. Renovering av 3300 meter SPV ledning dim 200, 230 og 250.
Rehabilitering av avløps og/eller vannkummer i Nittedal
Rehabilitering av 140 stk avløps og/eller vannkummer med ikke sementbaserte metoder.
Etablering av ny pumpestasjon og VA-ledninger i Nittedal
Fra Slattum renseanlegg til Kjellerholen i Skedsmo Kommune.
Ombygg av kontor for butikk i Nittedal
Butikken på Nittedal skal gjennom en oppussing og omprofilering. Butikken får nytt kontor på lageret og kjøkkenet forflyttes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: