Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nittedal

Nybygg av leiligheter i Nittedal, trinn 1
Planlagt byggehøyde 3-6 etasjer.
Nybygg av boligområde i Nittedal
Hele planområdet omfatter 12,5 da. Gnr/bnr 15/735, 225, 14, 26
Nybygg av forretningsbygg i Nittedal
Gnr/bnr: 14/9, 280, 287, 321, 1056 mfl.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 900.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 900.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Nittedal
Hele planområdet omfatter 12,5 da. Gnr/bnr 15/735, 225, 14, 26

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: