Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nesodden

Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Nesodden
28 stk leiligheter fordelt på 6 stk bygg. 18 leiligheter i rekke med kjeller og 21 leiligheter i rekke uten kjeller.
Nybygg av omsorgsboliger på Fjellstrand
OPS-prosjekt. Totalentreprenøren skal prosjektere og bygge, samt ha fullt ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget
Nybygg av boliger inklusive infrastruktur på Sagstubben i Nesodden
Adkomstvei fra Myklerudveien både fra Sagstubben og Nygårdsveien. Planlagt for 72 boenheter.
Nybygg av industriområde i Fagerstrand
Private utbyggere på området, dessverre ukjente for oss.
Nybygg av rekkehus og terrassehus i Nesodden
Felt A; rekkehus i 2 etasjer. Felt B; terrassehus i 3 etasjer. Felt C; riving av eksisterende enebolig og nybygg av rekkehus i 2 etasjer.
Nybygg av flerbolighus på Varden i Nesodden
Terrassehus med passivhusstandard.
Fv. 156 og fv. 107 Gang- og sykkelveger på Nesodden
Omfatter bygging av ca. 1960 m gang- og sykkelveg langs fv.156 Røerveien, ca. 470 m gang- og sykkelveg langs fv.107 Hellvikveien og ca. 175 m fortau langs fv.107 Hellvikskogsvei.
Nybygg av leiligheter i Nesodden
Ca 20-25 stk leiligheter fordelt på ca 2523 m2 salgbart areal og 40 garasjeplasser.
Utskifting av vannmålere hos private og offentlige abonnenter i Nesodden kommune
Utskifting av om lag 5 500 vannmålere hos private og offentlige abonnenter. Vannmålerne kjøpes inn av Nesodden kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: