Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesodden

Nybygg av omsorgsboliger på Fjellstrand
OPS-prosjekt. Totalentreprenøren skal prosjektere og bygge, samt ha fullt ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget
Nybygg av boligområde på Aværn i Nesodden
B1 kan det oppføres boliger i terrassehus/terrasseblokk med intill 26 leiligheter/boliger.
Nybygg av industriområde i Fagerstrand
Private utbyggere på området, dessverre ukjente for oss. Gnr/bnr 22/23, 23/83, 143, 170
Nybygg av leiligheter i Nesodden
Ca 20-25 stk leiligheter fordelt på ca 2523 m2 salgbart areal og 40 garasjeplasser. Gnr/bnr 22/23, 23/83, 143, 170
Rehabilitering av omsorgsboliger i Nesodden
Det er behov en brannteknisk oppgradering, nytt ventilasjons- og rørsystem og bedre isolasjon for at bygget skal tilfredsstille dagens krav til standard.
Nybygg av småhusbebyggelse i Nesodden
Selges til selvbyggere eller utbyggere.
Utv. rehab. av Teglsteinsbygningen på Steilene i Nesodden
Byggetips. Planlagt prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av forsterkede boliger i Nesodden
Opsjon på ytterligere en til bolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: