Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nesodden

Nybygg av rehabiliteringssenter i Nesodden kommune
Senter for vitalisering og rehabilitering. Sentret vil bestå av av trenings- og behandlingsrom, varmtvannbasseng, kafeteria, spiserom, kjøkken og resepsjon. 50 brukerrom for korttidsopphold og 20 opptreningsleiligheter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Nesodden
28 stk leiligheter fordelt på 6 stk bygg. 18 leiligheter i rekke med kjeller og 21 leiligheter i rekke uten kjeller.
Nybygg av flerbolighus og restaurant mm i Nesodden
Totalt ca. 320-400 st leiligheter på området.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Planarbeid. Uklart angående byggestart. 2,9 km.
Nybygg av flerbolighus på Varden i Nesodden
Terrassehus med passivhusstandard.
Fv. 156 og fv. 107 Gang- og sykkelveger på Nesodden
Omfatter bygging av ca. 1960 m gang- og sykkelveg langs fv.156 Røerveien, ca. 470 m gang- og sykkelveg langs fv.107 Hellvikveien og ca. 175 m fortau langs fv.107 Hellvikskogsvei.
Nybygg av leiligheter i Nesodden
Ca 20-25 stk leiligheter fordelt på ca 2523 m2 salgbart areal og 40 garasjeplasser.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. 1,3 km.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Planarbeid. Uklart angående byggestart. 0,7 km.
Utvidelse av innfartsparkering mm ved Fv 156 Skoklefall gård i Nesodden
Utvidelse med inntil 40-50 plasser. Også behov for 15-20 parkeringsplasser for sykkel. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Utskifting av vannmålere hos private og offentlige abonnenter i Nesodden kommune
Utskifting av om lag 5 500 vannmålere hos private og offentlige abonnenter. Vannmålerne kjøpes inn av Nesodden kommune.
Opprusting av eksisterende sykkelparkering på Nesoddtangen
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: