Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nannestad

Nybygg av flerbolighus i Nannestad
Planlagt prosjekt. Uklart angående byggestart og kostnad. Totalt 100 daa. Trinnvis utbygging.
Nybygg av kontor, logistikkbygg og lager i Nannestad
Ansvarlig søker: UBR AS, Brumunddal Ca 36 daa.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Nannestad
8 stk eneboliger. Totalt ca 56 boenheter planlegges på eiendommen.
Nybygg av boliger på Ramstad
8 stk tomannsboliger og 6 stk eneboligtomter.
Nybygg av lavblokker og firemannsboliger i Maura, fase 2
Eiendommene gnr/bnr 147/248, 249, og deler av 124/11 og 149/2 er innenfor planområdet.
Nybygg av barnehage på Ramstadåsen i Nannestad
4-avdelingsbarnehage med plass til 80 storebarnsekvivalenter. Barnehagen skal være fleksibel med gode muligheter for å utvide på et senere tidspunkt ved behov.
Nybygg av G/S-vei og infrastruktur for boliger i Nannestad
Infrastruktur for opp till 56 boenheter.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Delvis regulert. Uklart angående byggestart. 0,6 km.
Ny parkering ved Eltonåsen i Nannestad
Ca 15 plasser for biler og inntil 20 parkeringsplasser for sykkel. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
0,3 km. Uklart angående byggetstart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: