Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nannestad

Nybygg av boliger på Ramstad
BF 2-14, BK 3 og 4. Ca. 40 1- og 2-mannsboligtomter og 40-50 rekkehus.
Nybygg av kontor, logistikkbygg og lager i Nannestad
Ansvarlig søker: UBR AS, Brumunddal Ca 36 daa.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Nannestad
8 stk eneboliger. Totalt ca 56 boenheter planlegges på eiendommen.
Nybygg av rekkehusleiligheter og garasje i Nannestad
50-70 leiligheter. Rekkehus, fire-mannsboliger mm.
Nybygg av boliger på Ramstad
8 stk tomannsboliger og 6 stk eneboligtomter.
Nybygg av lavblokker og firemannsboliger i Maura, fase 2
Eiendommene gnr/bnr 147/248, 249, og deler av 124/11 og 149/2 er innenfor planområdet.
Nybygg av barnehage på Ramstadåsen i Nannestad
4-avdelingsbarnehage med plass til 80 storebarnsekvivalenter. Barnehagen skal være fleksibel med gode muligheter for å utvide på et senere tidspunkt ved behov.
Separering av vann- og avløpsrørledninger i Nannestad kommune
Separering av dagens fellesledning for spillvann og overvann samt utskifting av eksisterende vannledning som ligger i samme grøft. Ledningstrekket er totalt ca. 1400 lm.
Ny parkering ved Eltonåsen i Nannestad
Ca 15 plasser for biler og inntil 20 parkeringsplasser for sykkel. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Akershus
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: