Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nannestad

Nybygg av boliger i Nannestad, trinn 2 mfl
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av kontor og verksted i Nannestad
Kontorbygg i 2 etasjer, BYA 1900 m2. 2 st verkstedsbygg i 1 etasje, totalt 2400 m2.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Nannestad
8 stk eneboliger. Totalt ca 56 boenheter planlegges på eiendommen.
Nybygg av rekkehusleiligheter og garasje i Nannestad
50-70 leiligheter. Rekkehus, fire-mannsboliger mm.
Nybygg av lager i Nannestad
1 etasje + messanin.
Nybygg av omsorgsboliger og dagsenter mm i Nannestad
Etablering av 20 stk omsorgsboliger som samlokaliseres med ny base for hjemmetjeneste og dagsenter.
Nybygg av boliger på Ramstad
8 stk tomannsboliger og 6 stk eneboligtomter.
Nybygg av flerbolighus i Nannestad sentrum, trinn 3
Samarbeidsprosjekt mellom Bakke AS og Nannestad Eiendom Utvikling AS. Badekabiner: Boxen (TrivselBo Bad AS).
Nybygg av barnehage på Ramstadåsen i Nannestad
4-avdelingsbarnehage med plass til 80 storebarnsekvivalenter. Barnehagen skal være fleksibel med gode muligheter for å utvide på et senere tidspunkt ved behov.
Nybygg av G/S-vei og infrastruktur for boliger i Nannestad
Infrastruktur for opp till 56 boenheter.
Nybygg av veikryss, gang og sykkelvei og fortau i Nannestad
Planlagt prosjekt. Avventer godkjenning. Antatt start og kostnad.
Nybygg av næring i Holter
1,9 mål. Det vil legges til rette for næringslokaler for håndverksbedrifter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: