Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nannestad

Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 2 mfl.
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus mm i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Barnehage, sentrumsforemål og grønnstruktur planlegges.
Nybygg av boliger i Nannestad sentrum
Totalt ca 600 boliger på området.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 1
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Nannestad
8 stk eneboliger. Totalt ca 56 boenheter planlegges på eiendommen.
Nybygg av boliger i Nannestad, trinn 2
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av flerbolighus i Nannestad sentrum, trinn 4
Samarbeidsprosjekt mellom Bakke AS og Nannestad Eiendom Utvikling AS.
Nybygg av lavblokker og firemannsboliger i Maura, fase 2
Eiendommene gnr/bnr 147/248, 249, og deler av 124/11 og 149/2 er innenfor planområdet.
Nybygg av barnehage på Ramstadåsen i Nannestad
4-avdelingsbarnehage med plass til 80 storebarnsekvivalenter. Barnehagen skal være fleksibel med gode muligheter for å utvide på et senere tidspunkt ved behov.
Trafikksikringstiltak på Fv 527 Åsvegen i Nannestad
På reservelisten over prioriteringer på skoleveger. Delvis regulert. 2,7 km. Eltonåsen-Ramstadåsen/Knevelsrud.
Nybygg av G/S-vei og infrastruktur for boliger i Nannestad
Infrastruktur for opp till 56 boenheter.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Nannestad, trinn 1
Infrastruktur for 70 boliger. Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Akershus
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: