Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lørenskog

Riving av lagerbygning og nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av barnehage og omsorgsboliger i Lørenskog, trinn 1
Seks avdelinger og 32-34 omsorgsboliger. Gnr/bnr 110/58, 100/91
Ny-og ombygg av vei i Skårer Vest
Prosjektet innebærer opparbeidelse av ca 400 m ny kommunal vei. Formålet med prosjektet er å opprette en veiforbindelse i form av en bygate i tilknytning til planområdet Skårer Vest.
Nybygg av vei mellom fv. 353 og fv. 354 I Lørenskog kommune
Formålet med anskaffelsen er å etablere første del (etappe 1) av vegtiltaket Garchinggata mellom fylkesvei 353 Skårersletta og fylkesvei 354 Nordliveien, som ledd i utbygging av området «Skårer Vest» i Lørenskog kommune i Akershus.
Nybygg av rekkehusi Lørenskog, trinn 3
Totalt 63 boliger på feltet.
Nybygg av rekkehusi Lørenskog, trinn 4
Totalt 63 boliger på feltet.
Oppgradering av holdeplasser i Romerike i Akershus
Sommeren 2019 stater Ruter opp med nytt rutetilbud på Romerike. I det nye tilbudet legges det opp til at enkelte bussruter skal kjøres med 19 meters leddbusser. Dette gjelder følgende ruter: Linje 100 Kjeller – Oslo bussterminal. Linje 110 Lillestrøm – Oslo bussterminal. Linje 300 Blystadlia – Oslo bussterminal. Dagens holdeplasser ikke er dimensjonert for leddbuss, og arbeidene omfatter tilpasninger, utvidelse og ombygging av eksisterende holdeplasser.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Opparbeidelse av uteområde i Lørenskog
Arbeidene det bes om tilbud på omhandler utearealer rundt nye Solheim paviljong og innebærer opparbeidelse av lekeområde syd for Solheim paviljong og håndtering av overvann. Formålet er å ruste opp uteområdene og håndtere overvann rundt Solheim paviljong for å skape helhetlige grøntområder som kan benyttes til lek, aktiviteter og undervisningsformål, i tråd med Lørenskog kommunes visjon om å etablere et «grønt campus» i Kjennområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: