Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lørenskog

Nybygg av innendørs alpin-og langrennsanlegg mm i Lørenskog
Like ved Lørenskog Stasjonsby er det planlagt å bygge verdens største innendørs alpin- og langrennsanlegg for helårsbruk, samt hotell- og konferansesenter, skigymnas og næring. Verdens største skihall på inntil 31.000 kvadratmeter og med en kapasitet på inntil 1.500 personer samtidig. Her inngår alpinbakker på 650 meter, 275 meter og 120 meter og med en høydeforskjell på 120 meter og med både stolheis og t-krokheis, samt en permanent langrennssløyfe på 500 meter og fleksible langrennssløyfer på 900 og 1.700 meter. Også skytebane og isklatring inngår i planen. Resort- og konferansehotell på 16.000 kvadratmeter med til sammen 350 rom og sengekapasitet på 1.400 senger. Til sammen 11.000 kvadratmeter næringslokaler og kontorer, inkludert et kompetansesenter for norsk vintersport.
Nybygg av boliger og næring på Skårersletta i Lørenskog
Ca 15000 m2 med boliger og 1500 m2 med næring. Avfallssug: Envac Norge AS.
Nybygg av leiligheter og butikker mm i Fjellhamar i Lørenskog
Total rehabilitering av 12 leiligheter. 10000 kvm boliger, 8000 kvm parkering, 4800 kvm næring. Spunting: Seabrokers Entreprenørservice AS, Stavanger
Riving av lagerbygning og nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 3-4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av barnehage og omsorgsboliger i Lørenskog, trinn 1
Seks avdelinger og 32-34 omsorgsboliger.
Nybygg av flerbolighus på Fjellhamar i Lørenskog
Planlegger 30-32 stk leiligheter.
Ny-og ombygg av vei i Skårer Vest
Prosjektet innebærer opparbeidelse av ca 400 m ny kommunal vei. Formålet med prosjektet er å opprette en veiforbindelse i form av en bygate i tilknytning til planområdet Skårer Vest.
Trafikksikringstiltak i Lørenskog kommmune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. 3,4 km.
Nybygg av veikulvert under jernbanen i Lørenskog
Prosjektet innebærer etablering av en betongkulvert for to kjørefelt og fortau, med innvendig bredde 11,5 meter og frihøyde 3,40 meter under Hovedbanen. Omlegging av VA-ledninger, elkabler og fjernvarmeanlegg.
Utvidelse av barnehage, Lørenskog
Permanent paviljong.
Rehabilitering av Lørenskog bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Nybygg av ridebane i Losby
Banen skal være 60 x 20 meter. Banen skal etableres på et området som i dag benyttes til beite for hestene nedefor Losby Golf sitt tekniske bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: