Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lørenskog

Riving-og nybygg av barneskole og flerbrukshall i Lørenskog
6 parallell barneskole for 1150 barn.
Nybygg av boliger og næring på Skårersletta i Lørenskog
Ca 15000 m2 med boliger og 1500 m2 med næring. Avfallssug: Envac Norge AS. Dører: Easy Door AS.
Riving av lagerbygning og nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av barnehage og omsorgsboliger i Lørenskog, trinn 1
Seks avdelinger og 32-34 omsorgsboliger. Gnr/bnr 110/58, 100/91
Nybygg av flerbolighus på Fjellhamar i Lørenskog
Planlegger 30-32 stk leiligheter.
Ny-og ombygg av vei i Skårer Vest
Prosjektet innebærer opparbeidelse av ca 400 m ny kommunal vei. Formålet med prosjektet er å opprette en veiforbindelse i form av en bygate i tilknytning til planområdet Skårer Vest.
Nybygg av avfallsbehandling i Lørenskog
Avfallshovedanlegg. Støvsuger, rørnett. Avfallsanlegg: Logiwaste.
Trafikksikringstiltak i Lørenskog kommmune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. 3,4 km.
Nybygg av rekkehusi Lørenskog, trinn 2
Totalt 63 boliger på feltet.
Nybygg av barnehage i Lørenskog
Behov for 70-100 stk plasser. Selvaag Bolig AS er grunneier.
Nybygg av betongfabrikk i Lørenskog
Total kostnad inklusive maskinleveranse ca 25 mill.
Opprusting av anlegget rundt Vasshjulet i Losby
Oppdraget består i opprusting av anlegget rundt Vasshjulet, med fundamentering og montering av nytt letak med trapper galleri og gangbane rundt Vasshjulet, ny gangbro over Losbyelva med sidebro inn til Vasshjulet, etablering av ny gangsti fram til gangbro fra vest, framføring av strøm til anlegget, rydding og tynning av skog samt etablering av område for sitteplasser.
Konsulentoppdrag for framtidige utviklingsmuligheter for Lørenskog stasjon og de sentrale områdene rundt stasjonen
Anskaffelsen omfatter konsulentgrupper innenfor arkitektur og byplanlegging hvor leverandørene skal konkurrere om å få delta i arbeidet med tre parallelle oppdrag som skal belyse framtidige utviklingsmuligheter for Lørenskog stasjon og de sentrale områdene rundt stasjonen. På bakgrunn av tilbudskonkurransen velger kommunen ut tre konsulentgrupper som parallelt får i oppdrag å jobbe med forslag til helhetsplanen for utviklingen av Lørenskog stasjonsområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: