Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gjerdrum

Nybygg av boliger i Gjerdrum
19 daa. 65-90 boenheter. Uklart angående boligtype.
Ny støyskjerm på vei i Bråtestubben, Gjerdrum
Det skal settes opp ca 40 meter med tilhørende asfaltarbeider, grøfter overvannskummer og rør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: