Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjerdrum

Nybygg av leiligheter i Ask sentrum, Gjerdrum
Reguleringen er godkjent. Totalt 15.700 m2 BRA fordelt på flere byggetrinn.
Ny støyskjerm på vei i Bråtestubben, Gjerdrum
Det skal settes opp ca 40 meter med tilhørende asfaltarbeider, grøfter overvannskummer og rør.
Ombygging av varmeanlegg ved barneskole i Gjerdrum
Ombygging av varmeanlegg til bioolje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: