Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjerdrum

Nybygg av leiligheter i Ask sentrum, Gjerdrum
Reguleringen er godkjent. Totalt 15.700 m2 BRA fordelt på flere byggetrinn.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,0 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: