Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Frogn

Nybygg av boliger på Kolstad i Frogn
Ca. 235 dekar. Planlegger for 700 boliger.
Ferdigstillelse av badeland med spa og rehab av idrettshall ved Frognhallen i Drøbak
Frogn kommune skal bygge nytt Seiersten svømme og badeanlegg med ca. BTA 3500 m2 og nybygget skal BREEAM sertifiseres i kategori: Very Good
Nybygg av boliger i Frogn kommune
Gnr/bnr: 71/17, 169, 244, 245, 247.
Nybygg av leilighetsbygg ved gamle Drøbak
4 leiligheter på 60-70 kvm. 6 leiligheter på 120-130 kvm. Gnr/bnr 72/8, 45, 65
Nybygg av aktivitetspark i Frogn
Det skal etableres en ny aktivitetspark og møteplass for barn og unge. Prosjektet omfatter ikke bare etablering av en skatepark, men at hele området bør sees som en sammenhengende park/møteplass. Det er valgt å dele området opp i fire delområder. 1 Delområde 1 Omfatter etablering av et skateanlegg i betong med tilhørende sitteplasser 2 Delområde 2 Omfatter etablering av et parkour park 3 Delområde 3 Omfatter etablering av en aktivitetspark for småbarn 4 Delområde 4 Omfatter ombygging av uteareal ved Seiersten ungdomsskole.
Rehabilitering av boliger i Frogn
Dette er 4 store familieleiligheter som er bygget på 1970 tallet og nå trenger full rehabilitering. Innvendig og utvendig rehabilitering samt ny drenering rundt bygningen.
Utskifting av varmekilde ved skole i Drøbak
Krav av om utfasing av oljefyringsanlegg innen 2018 medfører behov for installasjon av varmekilder basert på alternativ energi. Energibrønner og bioenergi er blant alternativene som foreligger. Ved overgang til energibrønner må ofte hele varmeanleggene i bygningene bygges om pga endringen i temperaturnivåer. Dette er aktuelt for følgende bygg: Seiersten skole, Frognhallen, Dal skole, Dyrløkkeåsen skole, Ullerud sykehjem og Elleflaten barnehage. Det kan imidlertid være kostnadseffektivt å etablere felles varmesentraler for flere bygninger, men dette må utredes nærmere.
Etablering av brønnpark og bergvarmepumper ved festning på Oscarsborg
Fase ut oljekjeler til fornybar energi. Energibrønner som energikilde. Det skal installeres to væske/vann bergvarmepumper i to varmesentraler lokalisert i to forskjellige bygg. Det er lagt opp 14 brønner til hver av parkene med en aktiv brønndybde på 280 meter per brønn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: