Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Frogn

Nybygg av næringsområde i Drøbakk
Næringstomt som skal utvikles til næringsbygg, lager-logistikk segment. Tomt ca 95 daa. 35-40000 kvm nybygg.
Nybygg av omsorgsboliger i Drøbak
Mål om etablering av 30-50 stk boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg ved gamle Drøbak
4 leiligheter på 60-70 kvm 6 leiligheter på 120-130 kvm
Nybygg av vei Fv 152 Måna/Ottarsrud-Gislerud
Ny hovedadkomst til Drøbak fra Oslofjordforbindelsen. Ca. 930 m. Riving av hus. I Akershus fylkeskommunes Samferdselsplan for Akershus 2015-18 har prosjektet fått penger til byggeplanlegging i 2016 og bygging fra 2017 og utover.
Nybygg av lavblokker i Frogn kommune
25-30 boenheter under planlegging. Kombinasjon av kommunale boliger og privat utbygging. Period for salg av del av tomta er ikke fastsatt, ikke heller hvor stor del som ska selges.
Nybygg av barnehage i Frogn
5 avdelnings barnehage.
Nybygg av eneboliger i Frogn kommune
Privat reguleringsplan. Byggestart er ikke fastsatt. Omfang uklart.
Nybygg av eneboliger i Frogn kommune
Privat reguleringsplan. Byggestart er ikke fastsatt. Omfang uklart. Under utredning.
Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder i Frogn
Foremålet med prosjektet er å utrede hvilken rolle kommunen bør ha i fortettings- og transformasjonsprosesser i sentrumsnære, bebygde områder, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen bø bruke for å gjennomføre slike prosesser på en god måte. Prosjektet skal gi konkrete innspill til case- områder i kommunene Ås, Ski og Frogn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: