Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Frogn

Nybygg av rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger i Drøbak
50 stk boliger fordelt på rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger.
Nybygg av leilighetsbygg ved gamle Drøbak
4 leiligheter på 60-70 kvm 6 leiligheter på 120-130 kvm
Nybygg av flerbolighus i Frogn kommune
BREEAM "Very good"-sertifisert.
Nybygg av aktivitetspark i Frogn
Det skal etableres en ny aktivitetspark og møteplass for barn og unge. Prosjektet omfatter ikke bare etablering av en skatepark, men at hele området bør sees som en sammenhengende park/møteplass. Det er valgt å dele området opp i fire delområder. 1 Delområde 1 Omfatter etablering av et skateanlegg i betong med tilhørende sitteplasser 2 Delområde 2 Omfatter etablering av et parkour park 3 Delområde 3 Omfatter etablering av en aktivitetspark for småbarn 4 Delområde 4 Omfatter ombygging av uteareal ved Seiersten ungdomsskole.
Rehabilitering av boliger i Frogn
Dette er 4 store familieleiligheter som er bygget på 1970 tallet og nå trenger full rehabilitering. Innvendig og utvendig rehabilitering samt ny drenering rundt bygningen.
Etablering av brønnpark og bergvarmepumper ved festning på Oscarsborg
Fase ut oljekjeler til fornybar energi. Energibrønner som energikilde. Det skal installeres to væske/vann bergvarmepumper i to varmesentraler lokalisert i to forskjellige bygg. Det er lagt opp 14 brønner til hver av parkene med en aktiv brønndybde på 280 meter per brønn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: