Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fet

Etablering av infrastruktur for boligområde på Løken i Fet
Totalt; ca 80 eneboliger, ca 237 leiligheter og ca 60-70 rekkehus/tomannsboliger.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Fet kommune
Regulert for totalt 191 boliger på feltet.
Oppfylling av masser ved Sundevja i Fet
Oppfylling av 57000 m3 masser.
Fv 169 Fjellsrud-Stensrud i Fet, støytiltak på boliger
30 boliger og 23 uteplasser langs Rv 22 og Fv 169.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: