Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fet

Nybygg av boliger på Løken i Fet, etappe 1
Ca 60 leiligheter og ca 40 rekkehus/tomannsboliger/eneboliger.
Oppfylling av masser ved Sundevja i Fet
Oppfylling av 57000 m3 masser.
Fv 169 Fjellsrud-Stensrud i Fet, støytiltak på boliger
30 boliger og 23 uteplasser langs Rv 22 og Fv 169.
Utbedring av bru, Fv 279 Merkja i Fet
Byggetips. Dårlig bæreevne.
Bygging av busslomme og etablering av ny ankomst, Rv 22 ved Fetveien i Fet kommune
Bygging av busslomme med plass til oppstilling for 2 busser og etablering av ny ankomst (2,5m bredt) til busslomme fra eksiterende GSV. Ved Rundkjøring langs Fetveien skal det utbreddes en kjørefelt for etablere et minikollektivfelt, strekninger er ca. 65m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: